Contact

Webarchief

eerder geplaatste artikelen

Charles Hoofd 1930-2016in memoriam Charles Hoofd 
 

Onverwachts is op 14 december overleden de augustijn Charles Hoofd. Hij 86 jaar geworden. Tijdens zijn leven was hij werkzaam in de pastoraal in Nijmegen, Velp en Grave. Hij werkte vele jaren als pastor in de zorg voor gehandicapten, waar zijn muzikaliteit en zijn piano- en orgelspel hem goed van pas kwamen. De laatste jaren woonde hij in de Pannehoeve in Helmond waar hij ook is overleden.
De eucharistieviering vond plaats op 21 december in Kapel Glorieux in Eindhoven.

in memoriam Leo Rozestraten OSA 
 

Op de hoge leeftijd van 96 jaar maar onverwachts is op vrijdag 29 juli 2016 Leo Rozestraten, augustijn, overleden. Hij werd geboren in Alphen aan de Rijn op 29 juni 1920. Hij legde zijn geloften af in de Orde van de Augustijnen op 10 september 1940 en werd tot priester gewijd op 21 december 1945. Zijn eerste mis droeg Leo op in de Petrus- en Pauluskerk in Aarlanderveen waar op vrijdag 5 augustus ook de uitvaart is gehouden.  
     Tijdens zijn werkzame leven was hij op vele plaatsen in vele parochies kapelaan en later pastor. Hij trok het land door met 'het 40-uren gebed' en 'de missieweken'. Als emeritus is hij nog lang pastoor geweest in Huize Monica in Delft en later (1992-2015) als bewoner van Mariënweide.   

 

 

in memoriam Pierre de Grauw

Pierre en Georgine de Grauw bij het door Pierre gebeitelde beeld van Augustinus in de kapittelzaal van klooster Mariënhage

Beeldhouwer Pierre de Grauw is op zondagochtend 17 juli in Pont-Scorff (Bretagne) overleden. Geboren in Utrecht in 1921 en ingetreden bij de OSA in 1943 vertrok hij al vroeg naar Parijs om daar met de augustijnen als aalmoezenier te werken. In zijn vrije tijd ontwikkelde hij zijn artistieke talent richting houtbewerking. Lange monumentale figuren zijn karakteristiek voor zijn stijl. Hij verliet de Orde in 1975 maar bleef wel contact houden. In 2012 opende hij zijn eigen expositieruimte L’espace Pierre de Grauw in Pont-Scorff. Ook in Nederland is zijn werk aangekocht. Zaterdag 23 juli is hij in Pont-Scorff begraven. 

Voor een impressie van zijn werk zie Bespiegelingen - Pierre de Grauw sculpture 

 

 

Hans Maassen, OSA 1927-2016in memoriam Hans Maassen OSA

Al geruime tijd zijn ziekte met zich meedragend is toch vrij plotseling Hans Maassen op 15 maart 2016 overleden.
Hij werd geboren op 20 april 1927 in Eindhoven en deed zijn geloften in de Orde der Augustijnen in 1948. Zijn priesterwijding volgde op 13 maart 1954. Hij werkte als docent godsdienst op het Augustinianum en het Lidwinacollege; vele jaren was hij priester in Amsterdam-Noord en later in Werkhoven. Vanaf 2001 woonde hij bij de zusters Augustinessen in Heemstede waar hij een van de voorgangers was. 
De uitvaart vond plaats op dinsdag 22 maart in Heemstede. Zijn lichaam is begraven op het kloosterkerkhof aldaar.  

 


Ben Noords, OSA 1926- 2016in memoriam Ben Noords OSA

In vrede, zoals hij ook geleefd heeft, is onze medebroeder Bernardus Johannes Noords overleden op 26 januari 2016. 

Op 9 september 1948 trad Ben Noords in bij de Orde der Augustijnen en op 5 maart 1955 werd hij tot priester gewijd. In zijn werkzame leven was Ben vanaf 1955 tot 1992 missionaris in Papua. Daar onderhield hij de bootdienst in de Bintunibaai aan de zuidkant van Papua-Barat. Hij was een altijd rustige, koersvaste stuurman en kapitein op de Angelus vanaf 1961. Na zijn terugkeer naar Nederland werd hij van 1993 tot 2002 pastoor in Vragender. Hij is bijna 90 jaar geworden.
Op zaterdag 30 januari is afscheid genomen van Ben Noords. Zijn lichaam is begraven op kerkhof Jonkerbos, Nijmegen. 

 

 

Overdracht Archief Augustijnen naar Het Utrechts Archief   


Het Provinciaal Archief van de Nederlandse Augustijnen is op 14 november 2014 overgedragen aan het Utrechts Archief. In totaal is 80 meter archief verhuisd en voor consultatie beschikbaar gemaakt in de studiezaal van Het Utrechts Archief aan de Alexander Numankade. De beschrijvingen van de collectie zijn online doorzoekbaar in de archiefbank. Ook worden vele documenten gedigitaliseerd.