Netwerk

Fraterniteit

Een groep van lekenaugustijnen

De fraterniteit is een groep die verbonden is met de Orde van de Augustijnen. Dit betekent dat we statuten hebben die door de Orde zijn goedgekeurd, en een aantal leden hebben een Belofte afgelegd aan de Prior Generaal van de Orde. Eens in de maand komen we bijeen bij de Augustijnen van Utrecht. Martijn Schrama, Augustijn in Utrecht, is mentor van de groep. Eén of twee keer per jaar hebben we met de Augustijnen van Utrecht een maaltijd. 

De fraterniteit is tevens onderdeel van de Familia Augustiniana.

Leden van de Fraterniteit Utrecht NL-OSA

v.l.n.r.: Martijn SChrama OSA, Joost van Neer, Peter Commandeur, Caspar Becx, Diederik Wienen.  

De fraterniteit was onlangs voor een retraite enkele dagen in klooster Mariënhage. Daar woonden ze ook op 10 september de St. Nicolaasviering bij. Een eucharistie die intens werd meebeleefd, zie de reactie van Martijn Schrama volgend op de viering van Nicolaas van Tolentino.
 

Bijeenkomsten  

De groep die de fraterniteit vormt, heeft een tamelijk sterke betrokkenheid op elkaar. We hebben niet alleen de maandelijkse bijeenkomsten. Eén of soms twee keer per jaar gaan we een aantal dagen naar een klooster. In ieder geval zijn dat de Augustijnen van Gent, het oudste Augustijnenklooster in de Lage Landen. Als we een tweede keer gaan, kiezen we meestal een Benedictijns klooster. En tenslotte komen we af en toe op een zaterdag bij elkaar bij één van de leden thuis. Het is goed om elkaar ook in een meer persoonlijke sfeer te ontmoeten.

We beginnen en eindigen de bijeenkomsten met de getijdengebeden van de betreffende dag.

 

Activiteiten 

De meeste tijd besteden we aan het lezen van Augustinus. Een stuk van de tekst wordt door iemand voorgelezen, waarna we er een commentaar op geven, variërend van wat we niet begrijpen tot meer associatieve ideeën, waar de tekst aanleiding toe lijkt te geven. Op het moment lezen we een vertaling van zijn Commentaren op de psalmen, die nog niet is gepubliceerd. Onze opmerkingen over de tekst kunnen daardoor meegenomen worden in de uiteindelijke vertaling. Maar we lezen ook wel andere schrijvers. Tijdens de laatste retraite in Gent lazen we bijvoorbeeld een tekst van de Duitse filosoof Josef Pieper Over de matigheid.

Met enige regelmaat is de fraterniteit zelf het onderwerp van gesprek. Dan gaat het bijvoorbeeld over nieuwe leden, hernieuwing van de Belofte of over wat we gaan doen, of gaan lezen.

Tijdens de bijeenkomsten op de zaterdag spreken we soms af dat iemand een verhaal vertelt over zijn leven: wat hij gedaan heeft, waar hij vandaan komt, en met name hoe hij meent of ervaart dat God of Gods leiding in zijn leven aanwezig is. Ook doen we wel eens een meditatie op het evangelie van de daarop volgende zondag.

 

Kas

 
We hebben een kas die bestemd is voor diaconale doeleinden. Hiermee zijn in de loop der jaren een aantal nuttige projecten gesteund. Als laatste project hebben we geld geleend aan iemand die op een korte termijn geld nodig had, omdat hij vanwege huurachterstand zijn huis uitgezet dreigde te worden. Hij kon er daardoor blijven wonen, en de afbetaling loopt goed. Elk jaar doet ieder een bijdrage in de kas.

 

Nieuwe leden

 
Op het moment hebben we plaats voor één of twee nieuwe leden. Het is duidelijk dat zij aan de rol van God in hun leven een zeker belang moeten geven en affiniteit met Augustinus moeten hebben. Maar ook is het belangrijk dat ze tijd hebben voor de fraterniteit. Het vraagt nu eenmaal aandacht en tijd om betrokkenheid op elkaar te onderhouden. Wie belangstelling heeft, kan contact opnemen met een van de leden. 

top