Home

Actueel

Nieuws en agenda

Agenda  

 

dinsdag 7 maart
Provinciedag Nederlandse Augustijnen 


Casella, nieuwe visie op kloosterleven

Met medewerking zr Marie Madeleine Maas, o.s.a. van de zusters Augustinessen van Sint Monica

 

zaterdag 11 maart FAN Nijmegen
Ontmoetingsdag Familia Augustiniana
 

In de ban van het woord


diOnze gastspreker
 Lode Caes vertelt ons vanuit zijn Vlaamse achtergrond en zijn genegenheid voor Nederland, hoe hij op het spoor van de augustijnse spiritualiteit is beland. Het wordt een persoonlijke (geloofs)belijdenis, met nogal wat parallellen met het leven en de tijd van Sint-Augustinus zelf, in een snel veranderende wereld en de uitdagingen die dat meebrengt voor de pastoraal, niet in het minst voor de FAN zelf.

Lode Caes is voltijds diaken in de Federatie Sint-Augustinus in Zonnebeke (bij Ieper) (www.kerkinzonnebeke.be) waar hij als een echte bruggenbouwer o.a. de samenwerking tussen verschillende parochies begeleidde, nieuwe projecten initieert en een goed netwerk heeft opgebouwd.Familia Augustiniana NederlandProgramma: 
10.25 uur         ontvangst met koffie / thee 
10.25 – 10.30   welkom en mededelingen door de voorzitter
10.30 – 11.30   In de ban van het Woord -voordracht door diaken Lode Caes
11.30 – 11.45   korte pauze
11.45 – 12.00   gesprek

12.00 – 13.30  lunch
13.30 – 15.30  Algemene Ledenvergadering (ALV)
15.30 - 15.45   korte pauze
15.45 - 16.00   gebedsdienst
16.00 uur         afronding en aperitief

Adres:
parochiecentrum Lindenholt
St. Agnetenweg 90
6545 AW Nijmegen
tel. 024- 377 77 78

Deze dag is voor iedereen die interesse heeft in de augustijnse spiritualiteitBelangstellenden zijn van harte uitgenodigd deze dag bij te wonen. 
U kunt zich opgeven tot maandag 6 maart bij de secr. FAN : Ingrid van Neer-Bruggink ingridcascia@gmail.com of telefonisch (werk) 040 - 244 1896. 

zie ook http://www.kerkinzonnebeke.be/index.html 

Provinciedagen 2017:

dinsdag 20 juni: Straatpastoraat 

gastspreker: Rob Kosterman 

dinsdag 26 september: Jonge mensen in de kerk 
gastspreker: Armand Klaassen 

dinsdag 28 november: Jubilarissenfeest - Levende Stenen
Levende Stenen gaat over het zichtbaar maken en doorgeven van geleefde augustijnse spiritualiteit. Dit project coördineren Ingrid van Neer-Bruggink, Hans Nohlmans, Frans Savelkouls, Peter van Hasselt.

 top

 

 

 

 

 

titel Een kleine orde met allure. Augustijnen in Nederland 1886-2006