Publicaties

Augustijns Forum

een gespreksplek

 

 

 

 
Augustijns Forum 2018 nummer 1 maart
 

Het blad Augustijns Forum is een 'presentatie naar buiten' waarin de augustijnen laten zien: dit zijn we, dat doen we, zo hopen we... Het liefst met veel lezers én schrijvers. En daarbij past het woord 'forum' uitstekend: een plein in de stad, een spreekgestoelte in een park, een bankje in de schaduw van een stel bomen. Een gespreksplek.

derde kolom

 

Augustijns Forum 2018-01 maart 

 

INHOUD

Kennismaking met de augustijnen in Duitsland door provinciaal Alfons Tony o.s.a.
Vriendschap bij Augustinus: interview met dr. Math Oseforth
Nieuwe boeken:
    Wat Paulus bezielde / Joop Smit
    Briefwisseling met de manicheeër Secundinus / Augustinus; vertaald en ingeleid door Marleen Verschoren Sleuteloverdracht Mariënhage
Gevonden in het fotoarchief
Herwaardering van het symbool door Martien van den Nieuwenhuizen
De nieuwsbrief van Ton Tromp
Afscheid van drie augustijnen
Toneelvoorstelling Augustinus door de Tinnenpot naar Nederland
Bezit van Mariënhage elders
Overzicht van publicaties NL-OSA in 2017
Redacteur Lambert van Gelder
Kort & Bondig gaat op reis (Caminio in Lombardije, San Gimignano, Gent)

 

Augustijns Forum 2017-04 december

 

INHOUD

Terugblik op het kapittel
De nieuwe provinciaal stelt zich voor
De kern van de augustijnse spiritualiteit
Het beeld van God bij Plotinus en Augustinus door Laela Zwollo
En impressies van verschillende ontmoetingsdagen:
De Belgische Augustinusdag in Gent met Gabriël Quicke op 7 oktober
Presentatie van het boek Brood om van te leven op 29 september
De start van het Augustijns Verband in de Paterskerk Eindhoven op 10 november
De eerste Augustijnendag met Mariënhagelezing op 10 november
Twee augustijnen uit Papua te gast
Het Generalaat OSA organiseert een Luthercongres in Rome
Wat schrijft Tommy Wieringa over 'onze' heilige Rita?
Kort en Bondig
inkijkexemplaar

 

Augustijns Forum 2017-03 oktober

 

INHOUD
Hendrik van Zutphen: een augustijn als reformator van Bremen / Herman van Duinen
Van Luder naar Luther: enkele augustijnse verbanden uitgelicht / Ingrid van Neer-Bruggink
Column van Lode Caes
William Flete, een augustijn in Lecceto  (boek)/ Martijn Schrama o.s.a
Provinciaal Kapittel / Louis Mulder o.s.a
Een hartekreet / Frans Jacobs
In memoriam Hans Hulshoff o.s.a.
In memoriam Ko de Wit o.s.a.
In memoriam Maria Clara van Beek o.s.a.
In memoriam Lambert van Gelder o.s.a.
Kort en Bondig


Augustijns Forum 2017-01 / 02  mei  


INHOUD 

Dit voorjaar stond alles in Mariënhage in het teken van de verhuizing. Bij het opruimen neem je met pijn afscheid van wat je lief is. In een dik 'Mariënhage' special' halen we herinneringen op aan dit klooster. •• Verhuizen betekent ook vooruitkijken - wat is er straks nodig? Hoe kunnen leken de augustijns spiritualiteit gestalte blijven geven? •• De Geest werkt niet volgens het boekje, mijmert Lode Caes. •• We openen met de bespreking van een recente uitgave: een nieuwe vertaling van Possidius' levensbeschrijving van Augustinus.

Mariënhage special

Een special over het klooster Mariënhage dat de Nederlandse Augustijnen nu na 127 jaar hebben verlaten. U leest over het begin in 1420 en het middeleeuwse Florarium Temporum dat hier geschreven is. U verneemt hoe de afgelopen decennia het wonen in dit convent veranderd is. En u komt meer te weten over het zingen bij het jongenskoor van de Paterskerk.  
     Een terugblik met historische en recente foto's op de activiteiten, de verbouwingen en vooral de augustijnen die hier woonden. 


      

Augustijns Forum
is een gespreksplek voor allen die geïnteresseerd zijn in de Orde der augustijnen en de spiritualiteit van Sint Augustinus. AF is een uitgave van de Nederlandse provincie van de Orde der augustijnen en verschijnt 4x per jaar.

ISSN: 1571-1374

Redactie: Bob Bodaar, Paul Holmes (eindredacteur, grafische vormgeving), Joost Koopmans, Ingrid van Neer-Bruggink (hoofdredacteur), Karel Peijnenborg.

Redactieadres: Augustijns Forum, t.a.v. Ingrid van Neer-Bruggink, Augustijnendreef 15, 5611 CS Eindhoven.
Email: ingridvanneerbruggink-at-augustinus.nl

Abonnementen
Aan- en afmelding met opgave van uw naam en adres naar:
per mail:
provincialaat-at-augustijnen.nl
per post: 
Nederlands Provincialaat OSA,
Augustijnendreef 15, 5611 CS
Eindhoven, o.v.v. Abonnement AF. 

Een vrijwillige bijdrage in de druk- en verzendkosten is welkom.
IBAN: NL10 INGB 000 8533 43
BIC: INGBNL2A
o.v.v. Augustijns Forum