Publicaties

Augustijns Forum

een gespreksplek

 

     
Augustijns Forum 2016-04

Het blad Augustijns Forum is een 'presentatie naar buiten' waarin de augustijnen laten zien: dit zijn we, dat doen we, zo hopen we... Het liefst met veel lezers én schrijvers. En daarbij past het woord 'forum' uitstekend: een plein in de stad, een spreekgestoelte in een park, een bankje in de schaduw van een stel bomen. Een gespreksplek.

derde kolom

 

Augustijns Forum nr 2016-04 kerst / winter


INHOUD

Interiew met Joseph Farrell o.s.a., vicaris generaal 
Tussenkapittel in Abuja / Joop Smit o.s.a.
Symposium 'Bouwen aan Gods huis' - Augustijnse Beweging / Frans Savelkouls
Inspired Retreat / lezing Joseph Farrell, Ontmoetingsdag FAN
Hoe bouwt Augustinus zijn preek op? - interview Joost van Neer 
Column Lode Caes
Augustinus leeft voort - identiteit Augustinianum Eindhoven
Geloofsgemeenschap Augustinus Eindhoven drie maanden verder
in memoriam Jan Smetsers
Kort en Bondig:
Jacques Stella uit 1642 is echt!
Mgr. De Korte in Mariënhage
Monstrans geschonken aan de Friezenkerk Rome
Reünie Augustijnen 13 november
Aardbevingen in Tolentino en Cascia 

inkijkexemplaar AF2016-04 kerst / winter

 

Augustijns Forum is een gespreksplek voor allen die geïnteresseerd zijn in de Orde der augustijnen en de spiritualiteit van Sint Augustinus. AF is een uitgave van de Nederlandse provincie van de Orde der augustijnen en verschijnt 4x per jaar.

ISSN: 1571-1374

Redactie: Bob Bodaar, Lambert van Gelder, Paul Holmes (eindredacteur, grafische vormgeving), Joost Koopmans, Ingrid van Neer-Bruggink (hoofdredacteur), Karel Peijnenborg.

Redactieadres: Augustijns Forum, t.a.v. Ingrid van Neer-Bruggink, Augustijnendreef 15, 5611 CS Eindhoven.
Email: ingridvanneerbruggink-at-augustinus.nl

Abonnementen
Aan- en afmelding met opgave van uw naam en adres naar:
per mail:
provincialaat-at-augustijnen.nl
per post: 
Nederlands Provincialaat OSA,
Augustijnendreef 15, 5611 CS
Eindhoven, o.v.v. Abonnement AF.
Een bijdrage in de kosten is welkom.