Netwerk

Augustijns Instituut

Het Augustijns Instituut in Eindhoven wil de belangstelling voor het leven en het werk van Augustinus stimuleren.

Om de belangstelling voor Augustinus' gedachtegoed te verdiepen en te verbreden zijn er wereldwijd zes augustijnse instituten opgericht. In het Augustijns Instituut Eindhoven concentreert men zich op het toegankelijk maken van Augustinus' werk in het Nederlands. 

 

Publicaties

 

Augustijns_Instituut_EindhovenDe kernactiviteit van het Augustijns Instituut is het vertalen van Augustinus’ werken, vooral van zijn preken. De omvang van Augustinus’ literaire nalatenschap is zo groot, circa vijf miljoen woorden, dat de voorkeur bij het vertalen uitgaat naar teksten die iedereen kunnen boeien en verrassend actueel zijn. Aangezien Augustinus tijdens zijn preken de aandacht van een divers publiek goed kon vasthouden, zijn deze zeer geschikt als eerste kennismaking met zijn visie op de de bijbel en de christelijke gemeenschap. In het Webarchief staan levendige citaten uit zijn werk als smaakmaker voor de rest. Sinds de oprichting van het instituut in 1989 zijn inmiddels tientallen boeken van en over Augustinus verschenen. Voor de resultaten zie Publicaties- vertalingen en -studies. Het Augustijns Instituut organiseert tevens studiedagen rond deze preekteksten.

 

 

 Informatiecentrum over de kerkvader Augustinus

 

website Augustijns InstituutDe website en de bibliotheek geven antwoord op vele vragen over het leven en werk van Augustinus. De website bevat een enorme hoeveelheid informatie voor starters en professionals. De best bezochte pagina’s zijn de uitgebreide Biografie van Augustinus, de Iconografie met de fresco’s van Gozzoli over het leven van Augustinus en de databank Opera omnia met een overzicht van alle werken en serievertalingen van Augustinus. De tekstfragmenten in het Webarchief worden vaak besproken tijdens cursussen voor levensbeschouwing, op middelbare scholen, in leeskringen. Ook worden ze gebruikt in de liturgie of bij individuele levensmomenten.

 

Bibliotheek_Augustijns_Instituut_EindhovenDe bibliotheek ontvangt (digitale) bezoekers die bijv. op zoek zijn naar een citaat uit het werk van Augustinus of zijn visie op een bepaald thema in beeld willen brengen. Studenten en promovendi zijn de meest intensieve gebruikers van de bibliotheek die circa 50.000 banden bevat.

De kern van de collectie wordt gevormd door boeken van en over Augustinus: teksten, vertalingen, commentaren en studies, in de vorm van boeken, tijdschriften of elektronisch. De deelgebieden hieromheen zijn patristiek, bijbelexegese, filosofie, literatuur, kunst en geschiedenis en staan in relatie met Augustinus.

De collectie is zo groot omdat Augustinus niet alleen bisschop van Hippo was, maar ook monnik, pastor, predikant, woordvoerder bij concilies, rechter en schrijver. Nu, vele eeuwen later is hij nog steeds bekend als kerkvader en theoloog, maar ook als filosoof, psycholoog en pedagoog. De collectie is bovendien breed én gespecialiseerd omdat zowel de teksten waardoor Augustinus zelf is beïnvloed, aanwezig zijn, als de teksten van tijdgenoten, latere theologen, filosofen en anderen wie Augustinus invloed heeft gehad. Alle informatie, op papier of elektronisch, is direct leverbaar want de boeken worden niet uitgeleend.


De bibliotheek is een oase van kennis en rust, midden in de stad en goed bereikbaar.

 

 

Mariënhage

 

Het Augustijns Instituut bevindt zich in de zuidvleugel van het historische klooster Mariënhage dat in 1422 werd gebouwd door de Reguliere Kanunniken. In 1895 kochten de Nederlandse Augustijnen het toen ruïneuze pand. Zij breidden het complex uit met een noordvleugel (woongedeelte) en zuidvleugel (zalen en bibliotheek). Op Mariënhage heeft Nicolaas Clopper in 1472 zijn overzicht van de wereldgeschiedenis geschreven, het Florarium temporum. De tekst van dit beroemde middeleeuwse handschrift wordt nu in de bibliotheek van het Augustijns Instituut getranscribeerd. Het Augustijns Instituut wordt gefinancierd door de Nederlandse augustijnen.  

 

Links

 

website Augustijns Instituut = www.augustijnsinstituut.nl of www.augustinus.nl
Andere Augustijnse instituten