Netwerk

Augustijnse Beweging

Een platform van augustijns georiënteerde organisaties

Terugblik 24 juni 2017 
Tijden van verandering in kerk en maatschappij

 

Ontmoetingsdag bij de Augustinessen in Utrecht

Heb aandacht voor Christus die op straat voor uw deur ligt,
heb aandacht voor Christus die honger heeft en kou lijdt,
die in nood verkeert en vreemdeling is. (Augustinus, preek 25)

Politieke instabiliteit en economische crisissen zijn een ideale voedingsbodem voor corruptie waarbij de armen vaak de eerste slachtoffers zijn. Augustinus heeft als bisschop kennisgemaakt met het precaire bestaan van velen. Uit zijn brieven blijkt zijn zorg om arme pachters die door rijke grondeigenaren worden uitgebuit, kindslavernij  – wanneer ouders hun kinderen als slaaf te werk stellen omdat het gezin dreigt om te komen van de honger – , ontvoeringen, berovingen, plunderingen. Soms was het verschil tussen rovers en militaire leiders die de lokale bewoners afpersten, flinterdun. Soms waren de slavenhandelaren zelf christen of konden ze rekenen op de steun van rijke christenen. En na de val van Rome in 410 krijgt Noord-Afrika ook te maken met de toestroom van Europese vluchtelingen. We zien in de brieven een sociaal geëngageerde Augustinus die zich een slag in de rondte werkt, die wordt geconfronteerd met onoplosbare problemen en vaak moet kiezen tussen twee kwaden. 

Men verwijt Augustinus wel dat hij geen stelling neemt tegen de gesel van de slavenhandel en onvoldoende werkt aan structurele oplossingen, maar je kunt hem niet verwijten dat hij in concrete situaties geen hulp biedt. De arme burgers merken dat er een bisschop & rechter is die aan hun kant staat en die tot aan het keizerlijk hof pleitbrieven stuurt. In zijn preken pakt Augustinus regelmatig de rijken hard aan. Helaas hebben zijn woorden niet altijd de impact waarop hij hoopt.

Augustinus wordt geconfronteerd met zoveel zondigheid, ook in zijn eigen gelederen, dat hij vaak teleurgesteld is over het gedrag van de mensen. Toch is hij geen pessimist: hij blijft zijn gelovigen inspireren en het goede voorbeeld geven. Wij, de Kerk, moeten in de arme het gelaat van Christus zien. Wij moeten zelf in actie komen.

De middagsessies behandelden de veranderingen in het kerk- zijn van nu (Joost Koopmans OSA) en het omgaan met veranderingen in ouder wordende gemeenschappen (Renée van Dijck OSA). Voor beide situaties geldt dat oor en oog hebben voor elkaar de eenwording meer helpt dan een negatieve houding.  

    

  

 

 

De Augustijnse Beweging (www.augustijnsebeweging.nl) vormt een platform, waarin verschillende religieuze instituten, verenigingen en kerkelijke instellingen samenwerken, die hun inspiratie in belangrijke mate ontlenen aan de kerkvader Augustinus. Doel van het platform is initiatieven te ontwikkelen en te realiseren om aspecten van augustijnse spiritualiteit te behoeden, te verstevigen of te vernieuwen.

De Augustijnse Beweging organiseert een maal per jaar een thematische dag voor de leden. Ook worden er brochures gepubliceerd met citaten uit het werk van Augustinus. Elke folder bevat circa tien pakkende fragmenten rond een bepaald thema. Prijs is € 2.- per brochure. Evt zelf uit te printen, uitsluitend voor eigen gebruik. Bestellen via het bestelformulier op de site daar. Losse exemplaren zijn verkrijgbaar bij op het Bureau van de Augustijnse Beweging in Utrecht of via Hans van Reisen op het Augustijns Instituut Eindhoven. 

Bureau van de Augustijnse Beweging.
Jacobskerkhof 2,
3511 BL Utrecht
tel. 030 - 2313065

 

Voor de nieuwste brochure kijk op www.augustijnsebeweging.nl 
 

folder_Augustijnse_Beweging_Verwachting_en_geboorte folder_Augustijnse_Beweging_Jongeren  folder_Augustijnse_Beweging_Als_je_vast  folder_Augustijnse_Beweging_Verlangen_vrede folder_Augustijnse_Beweging_Bidden_Onze_Vader folder_Augustijnse_Beweging_Vriendschap folder_Augustijnse_Waakzaam_Pasen 

  folder_Augustijnse_Wonderen folder_Augustijnse_Beweging_ Pinksteren Augustijnse Beweging folder Tussen kribbe en kruis: gedachten over Gods nederigheid Tot heerlijk brood gebakken. Gedachten over de maaltijd van de Heer Gast in huis, God in huis. Gedachten over gastvrijheid Hoofd in de wolken, voeten op de grond. Gedachten over hemelvaart Doden die leven. Gedachten over dood, verdriet en hoop op eeuwig leven