Home

22 augustus   De verrijzenis
Hippo waarschijnlijk maandag of dinsdag na Pasen het jaar 412~413

Christus heeft geleefd zonder schuld; en Hij is niet om eigen schuld gestorven; maar Hij deelt met ons in de straf zonder te delen in de schuld. De straf voor de schuld is de dood; maar onze Heer Jezus Christus is gekomen om te sterven, niet om te zondigen. Door met ons de straf maar niet de schuld te delen, heeft Hij ons verlost zowel van onze schuld als van onze straf. Van welke straf heeft Hij ons verlost, die wij moesten ondergaan na dit leven? Hij is gekruisigd en aan het kruis heeft Hij de ondergang van onze oude mens in het licht gesteld; Hij is verrezen en in zijn leven heeft Hij ons nieuw leven in het licht gesteld. Zo leert ons immers de leer van de apostel: "Hij is overgeleverd om onze misslagen en opgewekt om onze rechtvaardiging". Luisteren wij verder naar het woord van de apostel: "Als gij dan met Christus ten leven zijt gewekt". Hoe verrijzen wij die nog niet zijn gestorven? Wat wilde de apostel zeggen met de woorden: "Als gij dan met Christus ten leven zijt gewekt"? Zou Paulus hebben kunnen verrijzen, als hij niet eerst was gestorven? Hij sprak tot levenden, tot mensen die nog niet dood waren en die toch al verrezen? Wat bedoelt hij met deze woorden? Ziet eens wat hij verder zegt: "Als gij dan met Christus ten leven zijt gewekt, zoekt wat boven is, waar Christus zetelt aan de rechterhand Gods. Zint op het hemelse, niet op het aardse. Gij zijt immers gestorven". De apostel zelf zegt dit, niet ik; maar het is waar wat hij zegt en daarom zeg ik het ook. Als wij goed leven, zijn wij gestorven en zijn wij verrezen. Hij echter, die nog niet is gestorven, en ook niet verrezen, leidt nog een slecht leven; en als hij een slecht leven leidt, leeft hij niet: hij moet dan sterven om niet te sterven. Wat betekent: "Sterven om niet te sterven? Hij moet anders worden om niet veroordeeld te worden. Tot hem, die nog niet is gestorven, zeg ik, dat hij moet sterven. Tot hem, die nog slecht leeft, zeg ik, dat hij moet veranderen. Als hij echter slecht heeft geleefd, maar nu niet slecht meer leeft, dan is hij gestorven; en als hij nu goed leeft, dan is hij verrezen.