Home

13 december  Over de dood
18 oktober 413

"Voorwaar, voorwaar", Ik zeg u: als iemand mijn woord onderhoudt zal Hij in eeuwigheid de dood niet zien". Gij, Joden, zegt van Mij: "Gij zijt van de duivel bezeten". Ik roep u op tot het leven; onderhoudt mijn woord en gij zult niet sterven. Zij hoorden: "Als iemand mijn woord onderhoudt, zal hij in eeuwigheid de dood niet zien"; en zij geraakten in toorn, omdat zij die dood al waren gestorven, die zij moesten vermijden. Dit sprak de Heer tot stervelingen, - dat is te weinig gezegd - Hij sprak het, zelf op het punt te sterven. Waarom drukte Hij, toen Hij tot stervelingen sprak en toen Hij zelf op het punt stond te sterven, zich als volgt uit: "Als iemand mijn woord onderhoudt, zal Hij in eeuwigheid de dood niet zien"? Had de Heer soms niet een andere dood op het oog, waarvan Hij ons was komen bevrijden de "tweede dood", de eeuwige dood, de dood van de hel, de dood van de verdoemenis samen met "de duivel en zijn trawanten?" Deze is de eigenlijke dood, die andere is een verhuizing. Wat is dan die andere dood? Die is alleen maar het verlaten van het lichaam, het neerleggen van een zware last: op voorwaarde evenwel dat men geen andere last te dragen krijgt, waardoor men omlaag wordt gestort in de hel. De Heer sprak dus over die dood toen Hij zei: "Als iemand mijn woord onderhoudt, zal hij in eeuwigheid de dood niet zien". Voor de "eerste" dood moeten wij niet bang zijn, maar de "tweede" moeten wij vrezen. Wat echter erger is: sommigen zijn gevallen in de tweede dood, door een verkeerde angst voor de eerste. Tot sommigen werd gezegd: "Aanbidt de afgoden; als gij het niet doet, zult gij gedood worden". Velen hebben uit angst aanbeden; zij wilden niet sterven en daarom zijn zij gestorven; uit angst voor een dood waaraan men toch niet ontkomt, zijn zij terecht gekomen in een dood waaraan zij op een gelukkige manier hadden kunnen ontkomen, als zij tenminste voor die eerste waaraan men toch niet ontkomt, niet op een ongelukkige manier angst zouden hebben gehad. O mens, gij zijt geboren, gij zult sterven. Waar zult gij heengaan om niet te sterven? Wat zult gij doen om niet te sterven? Uw Heer is vrijwillig gestorven om u te troosten die uit noodzaak zult sterven. Wilt gij nog niet aanvaarden te sterven, nu gij Christus ziet, gestorven? Dus, sterven zult gij; een weg om dit te ontlopen hebt gij niet. Of het nu vandaag is of morgen; gebeuren zal het, de schuld moet worden afgelost.