Gemeenschappen

Nederland

Gemeenschap vormt het sleutelwoord van augustijnse spiritualiteit. Augustijnse gemeenschappen zijn er in soorten en maten. Conventen waar broeders of zusters samen wonen in Nederland, Bolivia en Papua vormen samen de Nederlandse Provincie van de Orde van Sint Augustinus (OSA). Daarbinnen vormen Bolivia en Papua aparte vicariaten. Daarnaast zijn er augustijnse lekengemeenschappen die nauw met de Nederlandse Provincie verbonden zijn. Samen vormen zij de veelkleurige basis van augustijns leven.

 

Klooster Mariënhage Eindhoven

 


Eindhoven

Convent Augustijnen
H. Hart van Jezus

Gagelboschplein Eindhovenm.i.v. 27 april:
Gagelboschplein 5 
5654 KN Eindhoven

(tot mei 2017:)
Augustijnendreef 15
5611 CS Eindhoven 
    tel. convent 0031 (0) 40 – 244 95 15
    fax convent 0031 (0) 40 237 19 98
    provincialaat-at-augustijnen.nl
(Provincialaat zie contact)

Klooster Mariënhage is het centrale huis van de Orde der Augustijnen in Nederland. Hier wonen ruim 20 gepensioneerde augustijnen. Het convent, het ‘Heilig Hart van Jezus’, is hier in 1891 gevestigd. Sinds april 2012 is hier ook het Provincialaat gehuisvest. 
      Dit klooster werd in 1420 gebouwd door de Kanunniken van Sint Augustinus op de fundering van het oude kasteel van Eindhoven. Het pand werd tijdens de Tachtigjarige Oorlog in puin geschoten. De kanunniken hebben de oostgevel in 1628 gerestaureerd maar eind 17de eeuw moesten zij dit klooster noodgedwongen verlaten. In de 18de en 19de eeuw kreeg het pand wisselende bestemmingen als bakkerij, koetshuis, veldhospitaal en textielfabriek. In  december 1890 kochten de Nederlandse augustijnen dit nogal vervallen gebouw aan. Zij renoveerden en restaureerden het pand en bouwden het verder uit. Inmiddels wonen zij ruim 125 jaar in deze oase van groen in de bruisende binnenstad van Eindhoven.
    De Nederlandse augustijnen ook actief in Boliva en Papoea Barat

Boskapel Nijmegen

Nijmegen
p/a Convent H. Johannes van Sahagun
Kerkstraat 32 
5439 ND Linden
     tel. 0485-31 26 66

De woning in de Kerkstraat functioneert als regionaal convent. De bekendste augustijnse locatie in Nijmegen is waarschijnlijk de Graafseweg 274-296. Hier staan drie voormalig Augustijnse panden: op nr 274 het oude Labrehuis, in gebruik als klooster tot 1990, op nr 276 de Boskapel (zie foto) en daarachter het in 1990 gebouwde nieuwe klooster dat tot 2009 in gebruik was. De Augustijnen zijn sinds 1925 in Nijmegen actief.

 

 

Schiedam
Convent H. Lidwina
Laan van Spieringshoek 10
3118 LN Schiedam 
    tel. 010- 470 50 48  

De aankoop van dit pand in 1964 hangt samen met de toenmalige nieuwbouw voor de Scholengemeenschap Spieringshoek, Brugghenlaan 2. In dit woonhuis vormen de Augustijnen die verbonden waren als docent, moderator of rector aan de SG Spieringshoek een klein convent.  

 

St_Augustinuskerk_Utrecht

Utrecht
Convent St. Augustinus
Convent O.L. Vrouw van Goede Raad
Jacobskerkhof 2
3511 BL Utrecht
      tel. 030 - 231 9220

Sinds 1985 wonen de Utrechtse Augustijnen aan het Jacobskerkhof. Dit pand dient tevens als regionaal convent voor alleen wonende medebroeders. Op dit adres was tot april 2012 het Provincialaat gehuisvest.
      Historisch gezien staan op deze locatie nog twee Augustijnse panden. Op de Oudegracht 69 is in 1840 de Sint Augustinuskerk gebouwd, tot 2009 eigendom van de Augustijnen, en naast de kerk lag de pastorie, Rozenstraat 1, gebouwd in 1940 en bewoond door de Augustijnen tot 1985. Een gedeelte van de pastorie is nu in gebruik als pastoraal centrum van de Sint Augustinus. De parochie heeft een lange Augustijnse voorgeschiedenis die teruggaat tot in de 17de eeuw. 

 

Voormalige Priorij Gods Werkhof, nu Werkhofgemeenschap en Samaya te Werkhoven

Monialen Augustinessen

De Monialen Augustinessen behoren tot de Tweede Orde van Sint Augustinus. de Augustijnen. De Nederlandse communiteit werd in 1946 gesticht en verhuisde in 1960 naar het voor hen ontworpen klooster, Priorij Gods Werkhof in Werkhoven. Voor de Monialen staat het contemplatieve kloosterleven centraal, maar de priorij werd ook een ontmoetingsplaats voor nieuwe, oecumenische vormen van kerk-zijn. Hieruit is de Werkhofgemeenschap ontstaan. De Augustinessen woonden tot 1996 in de priorij, daarna van 1996 - 2015 in huize Beukenstein in Driebergen, vanaf 2015 op verschillende adressen.

 

FAN_Ontmoetingsdag_2011_Eindhoven

Vereniging Familia Augustiniana Nederland (FAN) 
Secretariaat: mevr. Ingrid van Neer-Bruggink
Elbeplantsoen 41
5704 KX Helmond
     tel. 0492 - 513801
     http://www.familiaaugustiniana.nl/

De Vereniging Familia Augustiniana Nederland (FAN) wil mensen die willen leven vanuit de spiritualiteit van Augustinus met elkaar in contact te brengen. Het is een laagdrempelige vereniging die bestaat uit verscheidene plaatselijke lekengroepen. De FAN is opgericht als vereniging naast de Nederlandse Provincie van de OSA, maar de verbondenheid met de Augustijnen blijkt uit allerlei vormen van overleg en activiteiten. Zij maken deel uit van het Augustijnse Netwerk

 

 

Zelfstandige congregaties


Er zijn in Nederland twee zelfstandige augustijnse congregaties actief, namelijk de Augustinessen van Heemstede en de Zusters van Sint Monica. Zij maken geen deel uit van de Nederlandse Provincie van de OSA, maar onderhouden wel contacten met de Nederlandse Augustijnen
: 
 

Zusters_Augustinessen_Waterstraat_Utrecht   Kapel_Stad_Gods_Augustinessen_Hilversum

Zusters Augustinessen van Sint-Monica
Waterstraat 2
3511 BW Utrecht
      tel. 030 - 2332541
       www.zustersaugustinessen.nl

In 1934 werd de congregatie Zusters Augustinessen van Sint Monica opgericht. Initiatiefnemers waren pater Sebastiaan van Nuenen OSA, pastoor van de Augustinusparochie in wijk C in Utrecht  en Cor van Reijsen, later zuster Augustina van Reijsen. 
      De Augustinessen van Sint Monica zijn een zelfstandige congregatie die startten in wijk C met 'Hulp in de Huishouding' en de zusters zetten zich ook in voor dakloze vrouwen en jonge meisjes in nood. In 1939 werd het opvanghuis 'Meisjesstad' geopend, hoek Waterstraat Oude Gracht. Meisjesstad werd al snel een begrip in Utrecht. In 1946 ontstond een tweede kloostergemeenschap in Hilversum, de Stad Gods; de zusters in de Stad Gods richtten zich voornamelijk op gezinszorg en de moeders. Sinds 2001 is er in Hilversum een nieuwe woonvorm: Casella – voor leken en religieuzen. En in 2008 werd het gastenverblijf geopend. In mei 2014 zal het klooster Stad Gods in Hilversum worden gesloten. De huidige situatie in Utrecht wordt verteld door een van de Zusters Augustinessen van Sint Monica op YouTube
      Voor hun tijdschrift Stad Gods zie boeken

 

Mariënheuvel_Heemstede_Zusters_Augustinessen 

Zusters Augustinessen van Heemstede
Klooster Mariënheuvel
Glipper Dreef 199
2104 WG  Heemstede
     tel. 023-5236400
     bestuur-at-augustinessenheemstede.nl

 

De 'Augustinessen van Heemstede' is een bisschoppelijke congregatie. Zij behoren niet tot de OSA, maar volgen wel de Regel van Augustinus. In 1988 vierden zij hun eeuwfeest. De activiteiten van de Nederlandse zusters waren gericht op het verlenen van medische zorg, in Nederland en in Indonesië. In 1992 kon het vuur worden doorgegeven aan de door hen opgerichte jongere congregatie van Indonesische zusters: de 'Kongregasi Suster St. Augustinus van Ketapang' op West-Kalimantan (Borneo).

 

top