Publicaties

Augustijns Forum

een gespreksplek

 

 

 

 
Augustijns Forum 2018 nummer 3 september
 

Het blad Augustijns Forum is een 'presentatie naar buiten' waarin de augustijnen laten zien: dit zijn we, dat doen we, zo hopen we... Het liefst met veel lezers én schrijvers. En daarbij past het woord 'forum' uitstekend: een plein in de stad, een spreekgestoelte in een park, een bankje in de schaduw van een stel bomen. Een gespreksplek.

derde kolom

  

Johannes boog zich aan tafel dicht naar de Heer toe.
Hij dronk uit het hart van de Heer wat hij ons te drinken zou geven.
Als u de woorden van Johannes wilt begrijpen,
moet u uw hart vullen waar Johannes het heeft gevuld, bij de bron.

Vul uw hart tot de hoogte waar u toe in staat bent.
Misschien denkt u nu dat ik dichter bij u sta dan God.
Maar dat is echt niet waar. God is u veel meer nabij.
Mij ziet u alleen met uw ogen, maar God zetelt in uw bewustzijn.
Op mij richt u uw oren, maar uw hart richt u op God, en zo kunt u allebei verzadigen.
      Augustinus, Verhandeling 1,7 in: Geef mij te drinken

Een peinzende Augustinus op de laatgotische kansel van de Stephansdom in Wenen.

Augustijns Forum 2018-03   (14 sept)


INHOUD
Innerlijkheid als belangrijk aspect van augustijnse spiritualiteit / Karel Peijnenborg
Twee fraterniteiten samen in Utrecht op 9 juni / Caspar Becx
Een Augustinusofficie uit de 12de eeuw / Martijn Schrama o.s.a.
Een biografie ovr Alypius van Tagaste / Hans van den Berg o.s.a.
De augustijnse geschiedenis in Brno / Ingrid van Neer-Bruggink
28 augustus Feest van Sint Augustinus in Eindhoven / Joost van Neer
Uit het fotoarchief / Bob Bodaar 
Column van Lode Caes
in memoriam Jozef van der Beek 
Drie vragen aan de lezer
Kort en Bondig over augustijnse boeken en sites 

Augustijns Forum 2018-02  (22 juni)

 

INHOUD 
De Belgische augustijnen bouwen aan internationale gemeenschapsvorming / Bernard Bruning o.s.a. 
'Wij zijn reizigers: blijf vooruitgaan' / Augustinus, preek 169,18
Brief van de generaal aan de jongeren bij gelegenheid van de Wereldjongerendagen (WYD) in Panama
Brief van de generaal aan de augustijnse jongeren bij de Augustinian Youth Encounter (AYE) in Panama
Muchas gracias voor de waterfilters in La Loma / Kelly van Gils
Interview met Gerben Zweers over zijn vertrek naar Leuven
DomusDELA wordt mooi!
Uit het fotoarchief
Nieuwbouw Labrehuis Eindhoven
Kort & Bondig
  

Augustijns Forum 2018-01 (16 maart) 

 

INHOUD

Kennismaking met de augustijnen in Duitsland door provinciaal Alfons Tony o.s.a.
Vriendschap bij Augustinus: interview met dr. Math Oseforth
Nieuwe boeken:
    Wat Paulus bezielde / Joop Smit
    Briefwisseling met de manicheeër Secundinus / Augustinus; vertaald en ingeleid door Marleen Verschoren Sleuteloverdracht Mariënhage
Gevonden in het fotoarchief
Herwaardering van het symbool door Martien van den Nieuwenhuizen
De nieuwsbrief van Ton Tromp
Afscheid van drie augustijnen
Toneelvoorstelling Augustinus door de Tinnenpot naar Nederland
Bezit van Mariënhage elders
Overzicht van publicaties NL-OSA in 2017
Redacteur Lambert van Gelder
Kort & Bondig gaat op reis (Caminio in Lombardije, San Gimignano, Gent)

      

Augustijns Forum
is een gespreksplek voor allen die geïnteresseerd zijn in de Orde der augustijnen en de spiritualiteit van Sint Augustinus. AF is een uitgave van de Nederlandse provincie van de Orde der augustijnen en verschijnt 4x per jaar.

ISSN: 1571-1374

Redactie: Bob Bodaar, Paul Holmes (eindredacteur, grafische vormgeving), Joost Koopmans, Ingrid van Neer-Bruggink (hoofdredacteur), Karel Peijnenborg.

Redactieadres: Augustijns Forum, t.a.v. Ingrid van Neer-Bruggink, Jacobskerkhof 2, 3511 BL Utrecht.
Email: ingridvanneerbruggink@augustinus.nl

Abonnementen
Aan- en afmelding met opgave van uw naam en adres naar:
per mail:
provincialaat@augustijnen.nl
o.v.v. Abonnement AF. 
per post: 
Nederlands Provincialaat OSA,
Gagelboschplein 5
5654 KN Eindhoven
o.v.v. Abonnement AF. 

Een vrijwillige bijdrage in de druk- en verzendkosten is welkom.
IBAN: NL10 INGB 000 8533 43
BIC: INGBNL2A
o.v.v. Augustijns Forum