Publicaties

Augustijns Forum

een gespreksplek

 

 

 

 

 

Het blad Augustijns Forum is een 'presentatie naar buiten' waarin de augustijnen laten zien: dit zijn we, dat doen we, zo hopen we... Het liefst met veel lezers én schrijvers. En daarbij past het woord 'forum' uitstekend: een plein in de stad, een spreekgestoelte in een park, een bankje in de schaduw van een stel bomen. Een gespreksplek.

derde kolom

  

'Cantemus Domino'


Wij zingen: 'Wij belijden U, God, en roepen U aan.' Eerst moet je Hem belijden, want zo maak je een verblijfplaats gereed voor Hem die jij binnenroept. Je hart zit namelijk vol met ongerechtigheid. Maar je belijdenis spoelt je innerlijke onreinheid weg en reinigt het huis waar jij Hem binnenroept. Belijden maakt ons nederig. Zijn we eenmaal nederig, dan maakt het ons rechtvaardig. En zijn we eenmaal rechtvaardig, dan verheft het ons. Als we nederig worden, verheft God ons. Want Hij keert zich tegen hoogmoedigen, maar aan nederigen geeft Hij genade. Laten we dus de weg van de nederigheid volgen, want Hij is zelf nederig geworden voor ons.
Augustinus, preek 23A,3-4 (ingekort)

Augustinus knielt neer voor het Christuskind en biedt hem zijn hart aan. Zijn hart is door Christus met de pijl van liefde geraakt en staat in vuur en vlam.

De H. Familie en Augustinus door Antonio Viladomat, 18e eeuw, Prado, Madrid.

Augustijns Forum 2018-04   (15 dec.)


INHOUD
Augustijnen in het Verenigd Koninkrijk / Paul Graham o.s.a.
Een proefschrift over microtonen volgens Augustinus / Leo Lousberg
COMPAZ: een jongerenproject door de Zwartzusters in Brugge / Anne Desmet, Christine Everaera Zwartzusters van Bethel
IV Encounter of the Augustinian Laity: waarom ben ik lekenaugustijn? / Hans Walkate, Caspar Becx
Impressie van de studiedag van het Augustijns Instituut / Ingrid van Neer-Bruggink
Eén jaar Augustinus Verband, 9 november / Henk Kroon, Ad Uitdewilligen, Joost Koopmans
Antwoorden op de lezersvragen
Uit het fotoarchief
Column Lode Caes
In memoriam Gerard Kurvers
Kort en Bondig

Augustijns Forum 2018-03   (14 sept)


INHOUD
Innerlijkheid als belangrijk aspect van augustijnse spiritualiteit / Karel Peijnenborg
Twee fraterniteiten samen in Utrecht op 9 juni / Caspar Becx
Een Augustinusofficie uit de 12de eeuw / Martijn Schrama o.s.a.
Een biografie ovr Alypius van Tagaste / Hans van den Berg o.s.a.
De augustijnse geschiedenis in Brno / Ingrid van Neer-Bruggink
28 augustus Feest van Sint Augustinus in Eindhoven / Joost van Neer
Uit het fotoarchief / Bob Bodaar 
Column van Lode Caes
in memoriam Jozef van der Beek 
Drie vragen aan de lezer
Kort en Bondig over augustijnse boeken en sites 

Augustijns Forum 2018-02  (22 juni)

 

INHOUD 
De Belgische augustijnen bouwen aan internationale gemeenschapsvorming / Bernard Bruning o.s.a. 
'Wij zijn reizigers: blijf vooruitgaan' / Augustinus, preek 169,18
Brief van de generaal aan de jongeren bij gelegenheid van de Wereldjongerendagen (WYD) in Panama
Brief van de generaal aan de augustijnse jongeren bij de Augustinian Youth Encounter (AYE) in Panama
Muchas gracias voor de waterfilters in La Loma / Kelly van Gils
Interview met Gerben Zweers over zijn vertrek naar Leuven
DomusDELA wordt mooi!
Uit het fotoarchief
Nieuwbouw Labrehuis Eindhoven
Kort & Bondig
  

Augustijns Forum 2018-01 (16 maart) 

 

INHOUD

Kennismaking met de augustijnen in Duitsland door provinciaal Alfons Tony o.s.a.
Vriendschap bij Augustinus: interview met dr. Math Oseforth
Nieuwe boeken:
    Wat Paulus bezielde / Joop Smit
    Briefwisseling met de manicheeër Secundinus / Augustinus; vertaald en ingeleid door Marleen Verschoren Sleuteloverdracht Mariënhage
Gevonden in het fotoarchief
Herwaardering van het symbool door Martien van den Nieuwenhuizen
De nieuwsbrief van Ton Tromp
Afscheid van drie augustijnen
Toneelvoorstelling Augustinus door de Tinnenpot naar Nederland
Bezit van Mariënhage elders
Overzicht van publicaties NL-OSA in 2017
Redacteur Lambert van Gelder
Kort & Bondig gaat op reis (Caminio in Lombardije, San Gimignano, Gent)

      

Augustijns Forum
is een gespreksplek voor allen die geïnteresseerd zijn in de Orde der augustijnen en de spiritualiteit van Sint Augustinus. AF is een uitgave van de Nederlandse provincie van de Orde der augustijnen en verschijnt 4x per jaar.

ISSN: 1571-1374

Redactie: Bob Bodaar, Paul Holmes (eindredacteur, grafische vormgeving), Joost Koopmans, Ingrid van Neer-Bruggink (hoofdredacteur), Karel Peijnenborg.

Redactieadres: Augustijns Forum, t.a.v. Ingrid van Neer-Bruggink, Jacobskerkhof 2, 3511 BL Utrecht.
Email: ingridvanneerbruggink@augustinus.nl

Abonnementen
Aan- en afmelding met opgave van uw naam en adres naar:
per mail:
provincialaat@augustijnen.nl
o.v.v. Abonnement AF. 
per post: 
Nederlands Provincialaat OSA,
Gagelboschplein 5
5654 KN Eindhoven
o.v.v. Abonnement AF. 

Een vrijwillige bijdrage in de druk- en verzendkosten is welkom.
IBAN: NL10 INGB 000 8533 43
BIC: INGBNL2A
o.v.v. Augustijns Forum