Home

Welkom bij de Nederlandse Augustijnen

Augustinus leefde in een kloostergemeenschap die hij zelf stichtte en waarvoor hij een leefregel schreef. De Augustijnen volgen zijn voorbeeld en leven vanuit het christelijke ideaal waarmee Augustinus zijn Regel opent: eensgezind tezamen wonen, één van ziel en één van hart op weg naar God. Uit zijn leven en werken putten zij hun inspiratie.


Volkskrant vrijdag 30 maart 2018 Het eeuwig levenPater Jacob (Jaime) Postma 1925-2018

pater Jaime Postma in de Volkskrant


Een mooi terugblik op het leven van pater Postma in de Volkskrant van vrijdag 30 maart: 'Een Augustijn die zwoegde op 4000 meter hoogte' door Peter de Waard in de rubriek Eeuwig leven.  
(lezen: klik op het artikel met de rechtermuisknop, kies: Afb. openen in nieuw tabblad of kies: Opslaan als voor grotere weergave) Zie ook Boeken > Postma 'Het zal je maar gebeuren'

 

 

Augustijns Forum 2018-01Augustijns Forum voorjaar 2018 is verschenen 

Als wij willen worden beschermd door hem, die werd vernederd omwille van ons, en die werd verheven om ons te beschermen, laten wij dan nederig zijn.
Voor wie hem in geloof aanhangen bad hij: 'Vader, ik wil, dat degenen die u mij gegeven hebt, met mij mogen zijn waar ik ben' (Joh. 17,24). Een grote gave, een grote genade, een grote belofte, mijn broeders en zusters! Wie wil er niet met Christus zijn, waar Christus is? Maar Christus werd al verheven. Wees nederig waar ook Hij nederig was. 
       Augustinus. Uitleg van psalm 126,4

De illustratie laat een bijzondere paaskaars zien. Het ontwerp komt namelijk uit het Augustijnenklooster Nijmegen en is opgenomen in de Catalogus 'Liturgische Paaschkaarsversieringen' van Bolsius, 1932. Acht van de twaalf modellen daarin zijn ontworpen door de augustijnen.  Inhoudsopgave zie Publicaties> Augustijns Forum

 

Belofte van verbondenheid Caspar Becx in de kapel van de Curia OSA Rome ten overstaan van vicaris generaal Joseph FarrellFraterniteit: nieuwe belofte van verbondenheid 


Tijdens een retraite en studiereis van de fraterniteit, februari 2018, heeft Caspar Becx voor het eerst zijn belofte van verbondenheid uitgesproken ten overstaan van vicaris-generaal Joseph Farrell in de kapel van de Curia OSA in Rome. De belofte geldt voor een periode van vijf jaar. De fraterniteit bestaat uit zes leden en wordt begeleid door Martijn Schrama. De retraite werd verzorgd door Wim Sleddens. Zie Fraterniteit.

 

  

Sleuteloverdracht Mariënhage 21 december 2017De sleuteloverdracht van Mariënhage
21 december 2017

 
Het is allemaal begonnen in 2008 maar pas negen jaar later op 21 december 2017 konden de handtekeningen worden gezet en vond de sleuteloverdracht plaats. Er is heel wat water door de Dommel gevloeid voordat een voor alle betrokken partijen bevredigend resultaat op tafel lag. Vele partijen en commissies zaten aan tafel: de Augustijnen en het Generalaat OSA, het Bisdom Den Bosch, de Gemeente Eindhoven, de Provincie Noord-Brabant, de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en de DELA. 
 Voortbouwend op het verleden – waarin de Augustijnen een centrale plaats innamen – geloven de DELA en de Gemeente Eindhoven dat ook na de verbouwing deze plek een ontmoetingsplaats zal worden waar mensen verdriet en vreugde met elkaar kunnen delen; er zal gerouwd maar ook gefeest worden. 
Foto v.l.n.r.: provinciaal Pierre Stikkelbroeck, prior Louis Mulder en Edzo Doeve, voorzitter bestuur DELA.

  

Wat is eerlijkheid - honesty? Het resultaat staat op een posterNieuwe nieuwsbrief van Ton Tromp, dec 2017
Nieuwe website voor SAS-Papua 

 

Eind december 2017 schreef Ton Tromp voor alle fans en donateurs zijn nieuwsbrief over wel en wee in de Villanovascholen in Manokwari. Er wordt volop gebouwd, kinderen die liever blijven, moeten misschien toch naar huis en een jonge lerares gaat trouwen.
Verder lezen op de pagina Nieuwsbrieven uit Papoea-Barat.

 

Wat Paulus bezielde. Een staalkaart van zijn brieven. Joop Smit Recent verschenen
Wat Paulus bezielde, een staalkaart van zijn brieven 

 

Exegeet Joop Smit belicht in zijn nieuwe boek de figuur van de apostel Paulus. Hij neemt de lezer mee op een ontdekkingsreis in de brieven van Paulus. Gaandeweg gaat Paulus' persoonlijkheid steeds meer boeien. Trouw aan zijn volk, de Joden, en ook trouw aan de andere volken, die hij op zijn reizen ontmoette, heeft hij er alles aan gedaan om deze twee groepen met elkaar te verbinden in Christus. Met meer vijanden dan vrienden was en is hij een omstreden figuur. 
Lees verder bij Wat Paulus bezielde 

 

Facebook  

Kijk bij Augustinus.nl