Home

Welkom bij de Nederlandse Augustijnen

Augustinus leefde in een kloostergemeenschap die hij zelf stichtte en waarvoor hij een leefregel schreef. De Augustijnen volgen zijn voorbeeld en leven vanuit het christelijke ideaal waarmee Augustinus zijn Regel opent: eensgezind tezamen wonen, één van ziel en één van hart op weg naar God. Uit zijn leven en werken putten zij hun inspiratie.

Augustijnendag Mariënhage

 

Op de verjaardag van Augustinus, 13 november, werd een bescheiden Augustijnendag gehouden. Bescheiden, want de locatie DomusDELA is nog een bouwterrein. Louis Mulder o.s.a. heette iedereen welkom. Drie sprekers kregen het woord om resp. verleden, heden en toekomst te schetsen. Ingrid van Neer-Bruggink sprak over de kanunniken, augustijnen en Augustinus; Peter Hoesbergen toonde de vorderingen en de schetsen van het nieuwe DomusDELA en Edzo Doeve verduidelijkte de kernbegrippen voor DomusDELA: licht, hart en gemeenschap.
De opening van DomusDELA is gepland voor woensdag 13 november 2019.

Augustijns Forum nr 3  (sept.)

 

Augustijns Forum nr 3  (sept.)

Johannes boog zich aan tafel dicht naar de Heer toe. 
Hij dronk uit het hart van de Heer wat hij ons te drinken zou geven. 
Als u de woorden van Johannes wilt begrijpen, 
moet u uw hart vullen waar Johannes het heeft gevuld, bij de bron. 

Vul uw hart tot de hoogte waar u toe in staat bent.
Misschien denkt u nu dat ik dichter bij u sta dan God. 
Maar dat is echt niet waar. God is u veel meer nabij. 
Mij ziet u alleen met uw ogen, maar God zetelt in uw bewustzijn.
Op mij richt u uw oren, maar uw hart richt u op God, en zo kunt u allebei verzadigen.
      Augustinus, Verhandeling 1,7 in: Geef mij te drinken

inhoudsopgave zie publicaties > Augustijns Forum  
afb.: Een peinzende Augustinus op de laatgotische kansel van de Stephansdom in Wenen. 

 

Een middeleeuwse muur van 600 jaar ! 

De middeleeuwse muur blijft zichtbaar als dit pand tot hotel en congrescentrum is verbouwd DomusDELA aan de Kanaalstraat: het voormalige schoolgebouw wordt hotel en congrescentrum 
De middeleeuwse kerkmuur die uit het zicht verdween bij de uitbreiding van de school in 1916, is weer te zien. De DELA, die de panden aan de Kanaalstraat en de Dommel tot hotel en congrescentrum verbouwt, past het ontwerp aan, zodat de oude muur en daarmee de geschiedenis van Eindhoven in het zicht blijft.

Een gravure ui 1738 met de ruïne van de middeleeuwse kerk van Mariënhage  Foto uit 1916 bij de start van de uitbreiding van het Gymnasium Augustinianum aan de Kanaalstraat. De middeleeuwse kerkmuur wordt opgenomen in het gebouw.
 
De kanunniken bouwden in 1420 aan de zuidkant van hun klooster een grote kerk. In 1581 tijdens het beleg van Eindhoven, worden het klooster en de kerk grotendeels verwoest. De oostvleugel aan de kant van de Dommel werd in 1628 herbouwd (kijk maar naar de muurankers), de kerk niet. De muur die resteerde werd eeuwen later opgenomen in de 'sigarenkist' bij de uitbreiding van het gymnasium Augustinianum. Deze muur dateert uit dezelfde periode als de middeleeuwse muur met de gotische glas-in-loodramen in de binnentuin van het kloostercomplex. 

28 augustus Augustinusfeest

 

Brieven van de generaal Alejandro Moral Antón o.s.a.
website http://isa.augustinians.net/en/news/the-order/265-messagio-del-priore-generale-agli-agustiniani-giovani-message-from-the-prior-general-to-young-augustinians-mensaje-del-prior-general-a-los-agustinos-jovenesWereldjongerendag en
Augustinian Youth Encounter 

Panama januari 2019 


Met de Augustinian Youth Encounter en de World Youth Day in het vooruitzicht, beide in Panama in januari 2019, schreef de prior generaal Alejandro Moral Antón twee brieven, aan de jongeren en aan de jonge augustijnen waarin hij hun aanspoort zich in te zetten voor een nieuwe wereld. 

pdf van de brief aan de jongeren 
pdf van de brief aan de jonge augustijnen 
brieven te vinden op http://isa.augustinians.net > news 

 

Belofte van verbondenheid Caspar Becx in de kapel van de Curia OSA Rome ten overstaan van vicaris generaal Joseph FarrellFraterniteit: nieuwe belofte van verbondenheid 


Tijdens een retraite en studiereis van de fraterniteit, februari 2018, heeft Caspar Becx voor het eerst zijn belofte van verbondenheid uitgesproken ten overstaan van vicaris-generaal Joseph Farrell in de kapel van de Curia OSA in Rome. De belofte geldt voor een periode van vijf jaar. De fraterniteit bestaat uit zes leden en wordt begeleid door Martijn Schrama. De retraite werd verzorgd door Wim Sleddens. Zie Fraterniteit.

 

  

Sleuteloverdracht Mariënhage 21 december 2017De sleuteloverdracht van Mariënhage
21 december 2017

 
Het is allemaal begonnen in 2008 maar pas negen jaar later op 21 december 2017 konden de handtekeningen worden gezet en vond de sleuteloverdracht plaats. Er is heel wat water door de Dommel gevloeid voordat een voor alle betrokken partijen bevredigend resultaat op tafel lag. Vele partijen en commissies zaten aan tafel: de Augustijnen en het Generalaat OSA, het Bisdom Den Bosch, de Gemeente Eindhoven, de Provincie Noord-Brabant, de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en de DELA. 
 Voortbouwend op het verleden – waarin de Augustijnen een centrale plaats innamen – geloven de DELA en de Gemeente Eindhoven dat ook na de verbouwing deze plek een ontmoetingsplaats zal worden waar mensen verdriet en vreugde met elkaar kunnen delen; er zal gerouwd maar ook gefeest worden. 
Foto v.l.n.r.: provinciaal Pierre Stikkelbroeck, prior Louis Mulder en Edzo Doeve, voorzitter bestuur DELA.

  

Wat is eerlijkheid - honesty? Het resultaat staat op een posterNieuwsbrief van Ton Tromp, 
Nieuwe website voor SAS-Papua 

 

Eind december 2017 schreef Ton Tromp voor alle fans en donateurs zijn nieuwsbrief over wel en wee in de Villanovascholen in Manokwari. Er wordt volop gebouwd, kinderen die liever blijven, moeten misschien toch naar huis en een jonge lerares gaat trouwen.
Verder lezen op de pagina Nieuwsbrieven uit Papoea-Barat.

 

 

Wat Paulus bezielde. Een staalkaart van zijn brieven. Joop Smit


Wat Paulus bezielde, een staalkaart van zijn brieven 

 

Exegeet Joop Smit belicht in zijn nieuwe boek de figuur van de apostel Paulus. Hij neemt de lezer mee op een ontdekkingsreis in de brieven van Paulus. Gaandeweg gaat Paulus' persoonlijkheid steeds meer boeien. Trouw aan zijn volk, de Joden, en ook trouw aan de andere volken, die hij op zijn reizen ontmoette, heeft hij er alles aan gedaan om deze twee groepen met elkaar te verbinden in Christus. Met meer vijanden dan vrienden was en is hij een omstreden figuur. 
Lees verder bij Wat Paulus bezielde 

 

top