Publicaties

Augustijns Forum

een gespreksplek

Augustijns Forum 2019-01

 

Het blad Augustijns Forum is een 'presentatie naar buiten' waarin de augustijnen laten zien: dit zijn we, dat doen we, zo hopen we... Het liefst met veel lezers én schrijvers. En daarbij past het woord 'forum' uitstekend: een plein in de stad, een spreekgestoelte in een park, een bankje in de schaduw van een stel bomen. Een gespreksplek.

 

 

 

 

 

Het brood dat verkwikt

 
'Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.' Van deze bron kreeg de heilige Maria, hongerig gezeten aan de voeten van de Heer, een paar kruimels. Wat zij at, was gerechtigheid, waarheid. Zij knapte ervan op, en wat zij tot zich nam werd niet minder. Het is een gewaagde uitspraak, maar toch: zij at Hem naar wie zij zat te luisteren. Hij werd gegeten omdat Hij het brood was. Hij zei: 'Ik ben het brood dat uit de hemel is neergedaald.' Dat is het brood dat verkwikt en niet minder wordt.
         Uit: Augustinus, Geloof is het begin, preek 179,5 (ingekort)

Afbeelding: Het Laatste Avondmaal. Emailvoorstelling op een vergulde kelk, gemaakt door Johann Georg Herkommer ter ere van het feest van de Zwarte Madonna op 10 mei 1736. Augustijns Museum Brno.

Augustijns Forum 2019-01   (8 maart)


INHOUD
Ierse augustijnen: van 1280 tot Nu  / Dick Lyng OSA
Statuten voor de Augustinessen, na 84 jaar / Mariella Oberndorff en Marie Madeleine Maas OSA
Biografie van Alypius van Tagaste (2) / Hans van den Berg OSA
Twee boekrecensies:
Florarium Temporum.  Bloemhof der tijden / Peter Overbruggen
'n studie oor die etiek van 'n kerkvader uit Afrika / Hans van Reisen
Twee oude studiecentra:
De oprichting van het Theologisch Instituut Eindhoven  / Martien van de Nieuwenhuizen OSA
Het Nederlands Schriftelijk Studiecentrum Culemborg / Ingrid van Neer
Fotoarchief met vroege foto's  
Publicatieoverzicht NL-OSA door Martijn Schrama OSA
Kort & Bondig met nieuws en foto's 

 

Augustijns Forum 2018-04   (15 dec.)


INHOUD
Augustijnen in het Verenigd Koninkrijk / Paul Graham o.s.a.
Een proefschrift over microtonen volgens Augustinus / Leo Lousberg
COMPAZ: een jongerenproject door de Zwartzusters in Brugge / Anne Desmet, Christine Everaera Zwartzusters van Bethel
IV Encounter of the Augustinian Laity: waarom ben ik lekenaugustijn? / Hans Walkate, Caspar Becx
Impressie van de studiedag van het Augustijns Instituut / Ingrid van Neer-Bruggink
Eén jaar Augustinus Verband, 9 november / Henk Kroon, Ad Uitdewilligen, Joost Koopmans
Antwoorden op de lezersvragen
Uit het fotoarchief
Column Lode Caes
In memoriam Gerard Kurvers
Kort en Bondig

      

Augustijns Forum
is een gespreksplek voor allen die geïnteresseerd zijn in de Orde der augustijnen en de spiritualiteit van Sint Augustinus. AF is een uitgave van de Nederlandse provincie van de Orde der augustijnen en verschijnt 4x per jaar.

ISSN: 1571-1374

Redactie: Bob Bodaar, Paul Holmes (eindredacteur, grafische vormgeving), Joost Koopmans, Ingrid van Neer-Bruggink (hoofdredacteur), Karel Peijnenborg.

Redactieadres: Augustijns Forum, t.a.v. Ingrid van Neer-Bruggink, Jacobskerkhof 2, 3511 BL Utrecht.
Email: ingridvanneerbruggink@augustinus.nl

Abonnementen
Aan- en afmelding met opgave van uw naam en adres naar:
per mail:
provincialaat@augustijnen.nl
o.v.v. Abonnement AF. 
per post: 
Nederlands Provincialaat OSA,
Gagelboschplein 5
5654 KN Eindhoven
o.v.v. Abonnement AF. 

Een vrijwillige bijdrage in de druk- en verzendkosten is welkom.
IBAN: NL10 INGB 000 8533 43
BIC: INGBNL2A
o.v.v. Augustijns Forum