Home

Welkom bij de Nederlandse Augustijnen

Augustinus leefde in een kloostergemeenschap die hij zelf stichtte en waarvoor hij een leefregel schreef. De Augustijnen volgen zijn voorbeeld en leven vanuit het christelijke ideaal waarmee Augustinus zijn Regel opent: eensgezind tezamen wonen, één van ziel en één van hart op weg naar God. Uit zijn leven en werken putten zij hun inspiratie.

in memoriam Lambert van Gelder, osa

 
Op zaterdag 5 augustus overleed tamelijk onverwacht de augustijn Lambert (Bart) van Gelder op 84-jarige leeftijd. Na zijn intrede bij de augustijnen profileerde hij zich als zelfstandig journalist met artikelen en fotografie. Hij werd vooral bekend als redacteur: zo was hij meer dan 30 jaar (hoofd-)redacteur van de Bazuin en verzorgde hij bijna 50 jaar (tot 2014) als hoofdredacteur het provincieblad van de Nederlandse Augustijnen de  Nederlandse Analecta, later Augustijns Forum. Tevens was hij tot 2017 redacteur bij Magazine Mariënburg. Er kwam een einde aan een bescheiden en arbeidzaam leven.
     Op zaterdag 12 augustus zal er om 11.00 uur afscheid worden genomen van Lambert in de Boskapel, Graafseweg 276 te Nijmegen. De crematie zal in familiekring plaatsvinden.

 

in memoriam Peter van Hasselt 


Eveneens op zaterdag 5 augustus is op 70-jarige leeftijd na een kort maar hevig ziekbed oud-augustijn Peter van Hasselt overleden. Hij is, zoals hij zelf zei, ‘weggegroeid bij de augustijnen’, maar bleef wel contact met hen houden. Na zijn pensionering interviewde hij voor deze site diverse augustijnen en leken in zijn zoektocht naar augustijnse spiritualiteit (zie interviews). Ook werkte hij mee aan het project Levende stenen, dat het spirituele leven van de Nederlandse augustijnen wil vastleggen.
     De uitvaartdienst van Peter van Hasselt wordt gehouden op zaterdag 12 augustus om 11.00 uur in de Cenakelkerk van de Heilig Landstichting, Monseigneur Suysplein 1, Groesbeek.

 

zaterdag 23 september 2017 Heeswijk

God is je naaste: over barmhartigheid,
naastenliefde en andere behartenswaardige zaken 

 

Poort van de Abdij Berne Heeswijk, Abdijstraat 49  Heeswijk-Dinther In de Abdij Berne Heeswijk organiseert de Familia Augustiniana een landelijke ontmoetingsdag. 
Gastspreker is de Belgische priester Gabriël Quicke, bekend van zijn boek 'Brug van Barmhartigheid', waarin hij Augustinus en paus Franciscus met elkaar verbindt. We vieren de eucharistie mee met de Norbertijnen en na de lunch houdt Denis Hendrickx, abt van de Abdij van Berne, een lezing over religieus leven nu en in de nabijei toekomst.  
Het middaggedeelte ook te zien als een netwerkdag voor iedereen met augustijnse spirit, voor kennismaking en initiatieven rondom en binnen het Nederlandse Augustijnse Netwerk.  

Iedereen met belangstelling voor augustijnse spiritualiteit is van harte welkom. 
Meer informatie en aanmelding zie Netwerk> FAN

 

Augustijnse Beweging: terugblik op 24 juni
Tijden van verandering 

Ontmoetingsdag Augustijnse Beweging bij Augustinessen in Utrecht De ontmoetingsdag van de Augustijnse Beweging vond dit jaar plaats bij de Augustinessen aan de Waterstraat in Utrecht. En mooie dag met een thema dat veel gespreksstof opleverde. Een korte terugblik bij Netwerk> Augustijnse Beweging

 

 

 

Augustijns Forum - dubbelnummer - is uit


Augustijns Forum 2017 nr 1/2 Special MariënhageU heeft er vanwege de verhuizingen langer op moeten wachten, maar vrijdag 12 mei ligt het dubbelnummer AF 20117 bij u op de deurmat met een special over klooster Mariënhage dat de augustijnen na 127 jaar hebben verlaten. 

 

 

 

 

 

Expositie Mariënhage met foto's van Hans Nohlmanns 

 
fotoboek De augustijnen van Mariënhage in 2016' door Hans Nohlmanns  expositie Afscheid van Mariënhage met foto's van Hans Nohlmanns
Fotograaf Hans Nohlmanns heeft het dagelijks leven in Mariënhage vastgelegd in een klein fotoboek 'De Augustijnen van Mariënhage in 2016'  Behalve een klein fotoboek is er ook een expostie van meer foto's te bezichtigen tijdens de Limbrugse Kunst- en Fietsdagen op 4-5 juni en 10-11 juni in Galerie Marie, Sterre der Zeeplein 12 in Schipperskerk- Papenhoven. De officiële opening is zaterdagavond 3 juni, 19.30 uur.
     Bij toeval kwam hij in aanraking met de kloostergemeenschap. De sfeer tijdens de vieringen, de sfeer na afloop in het klooster, de contacten en gesprekken met de augustijnen motiveerden hem een album te maken.
     Het fotoboek, 20 bij 20 cm, bevat 45 foto's in en rond het klooster. Te bestellen bij hans.nohlmanns@xs4all.nl De kosten zijn € 13,50 per exemplaar excl. verzendkosten.  

 

moniale Maria Clara van Beek 1912-2017in memoriam zr Maria Clara van Beek, OSA 


Op 16 mei legde moniale Maria Clara van Beek haar leven terug in de handen van God na een leven van grote dienstbaarheid en medeleven. Geboren in 1912, groeide ze op in een groot gezin en toen ze in 1946 intrad in Maarssen bij de Augustinessen beschouwde ze de kloostergemeenschap eveneens als een 'groot gezin'. We herinneren haar als een zeer hartelijke zuster die met haar fiets en brommertje de hele buurt en het land doortrok: met een luisterend oor, een opwekkend woord, troostrijk en helpend.
      De allerlaatste jaren van haar leven bracht ze door in Mariënhage in Eindhoven en in verpleeghuid Woonoord in Driebergen. De uitvaart vond plaats op 20 mei in haar oude Gods Werkhof in Werkhoven. Haar lichaam rust op het kerkhof 'De Drie Klinken´ in Driebergen.

 

Martijn Schrama over Augustinus bij Joop van den ElstJoop van den Elst interviewt Martijn Schrama

Joop van den Elst interviewde Martijn Schrama over Augustinus en zijn visie op het christelijk leven. Een gesprek over de Confessiones, De civitate Dei, zijn bronnen als Plato, Origenes en Augustinus' exegese, de eucharistie. Te beluisteren bij https://soundcloud.com/joopvanderelst/martijn-schrama-over-augustinus 

 

 

Ko de Wit OSA 1930-2017in memoriam: Ko de Wit, OSA


Op woensdag 3 mei is pater Ko de Wit na een kort ziekbed overleden. Hij is bijna 87 jaar geworden. In 1964 vertrok hij naar Bolivia waar hij tot 2003 wiskunde heeft gedoceerd; eerst op de Normaalschool, nadien op de universiteit van Cochabamba. In 2004 keerde hij terug naar Nederland. 
De uitvaart is gehouden op dinsdag 9 mei in de kapel van Glorieux. Ko de Wit is begraven op het augustijnenkerkhof Mariënhage. 
 

 

Hans Hulshoff, OSA 1926-2017

in memoriam: Hans Hulshoff, OSA
 

Ruim een week na zijn 91ste verjaardag is pater Hans Hulshoff maandag 10 april rustig in zijn slaap in Mariënhage overleden.
Hij werkte als missionaris tot 2000 in Papoea Barat: vanaf begin jaren '60 was hij in het bisdom Manokwari actief waar hij de rechterhand was van Piet van Diepen, de eerste bisschop van Sorong-Manokwari. 
Zijn lichaam is op dinsdag 18 april begraven op het augustijnenkerkhof Mariënhage.

 

zaterdag 13 mei Kerkmarkt, huishoudelijke spullen  

Zaterdag 13 mei tussen 11.00 en 15.00 uur is iedereen welkom in de Paterskerk, om de overgebleven spullen het uit klooster te kopen. Het gaat dan om tafels, stoelen, vitrines, boekenkasten, kopjes, borden, kapstokken etc. 
 

Expositie Dolf van der Linden 
Kruisweg in de Catharinakerk Eindhoven 

Dolf van der Linden o.s.a.

Vrienden van de Catharinakerk vroegen pater Dolf van de Linden om de kruisweg, de weg die Jezus naar Golgotha aflegde, te schilderen. Een eervolle opdracht met vele mogelijkheden.

Dolf van der Linden voelt zich een eenvoudig amateur die met potlood en penseel heel gewone dingen op papier probeert te zetten. Bloemen, planten, bomen en landschappen hebben zijn voorkeur. Eeuwenlang is de kruisweg op vele manieren afgebeeld, maar in zijn werkstukken zijn prachtige kleurschakeringen met licht en donkereffecten vreemd. Kruisweg - Huilende vrouwen door Dolf van der Linden, OSA  Kruisweg - Christus valt onder de last van de wereld door Dolf van der Linden, OSA  Kruisweg - Christus aan het kruis -  door Dolf van der Linden, OSA 
'De eeuwenoude primitieve volkskunst is voor mij een goed vertrekpunt geworden' zegt hij. 'Eenvoudig en onmiddellijk aansprekend en zonder veel bijkomstigheden, zo is deze kunst. Het is zeer belangrijk dat de afbeelding iets doet met de toeschouwer. De kijker moet van binnen geraakt worden. Het leven van Jezus van Nazareth wil ons van binnen raken om een ander mens te worden. De 15 afbeeldingen zijn een vrije interpretatie van de klassieke kruisweg zoals die al vele eeuwen overal te zien is. De inhoudelijke boodschap heb ik hopelijk met deze visualisatie behouden.'

De afbeeldingen zijn te zien in de Catharinakerk te Eindhoven. Achter het hoofdaltaar is een prachtige expositieruimte waar u de kruisweg van aswoensdag tot en met Pasen kunt bekijken. De kerk is dagelijks geopend behalve op maandag.

 

website Casella.nlProvinciedag dinsdag 7 maart

Casella, nieuwe visie op kloosterleven


In dit 'huisje langs de weg' in Hilversum wonen enkele zusters die samenleven volgens de regel van Sint Augustinus, uit liefde tot God. Samen bieden zij een open huis voor jonge mensen die op zoek zijn naar stilte en ontmoeting. Deze bijzondere plek trekt met name in het weekend vele jongeren aan. Ook het tijdschrift 'Stad Gods' is vernieuwd en met daverend succes. 
Gastspreker: zr Marie Madeleine Maas, o.s.a. van de zusters Augustinessen van Sint Monica 
 

zaterdag 11 maart Nijmegen  FAN Ontmoetingsdag 

In de ban van het woord


Onze gastspreker
 Lode Caes vertelt ons vanuit zijn Vlaamse achtergrond en zijn genegenheid voor Nederland, hoe hij op het spoor van de augustijnse spiritualiteit is beland. Het wordt een persoonlijke (geloofs)belijdenis, met nogal wat parallellen met het leven en de tijd van Sint-Augustinus zelf, in een snel veranderende wereld en de uitdagingen die dat meebrengt voor de pastoraal, niet in het minst voor de FAN zelf.

Programma en aanmelding zie Netwerk > FAN en Actueel

 

Het is mis op de mert
Carnalvalsmis zondag 26 februari 


Carnavalsmis Mis op de Mert 2017 FacebookDe carnavalsmis op zondag wordt dit jaar voor het laatst voorgegaan door de augustijn Joost Koopmans; hij gaat terug naar Nijmegen. Hij volgde Eindhovenaar en augustijn Piet Vermeeren op. Joost vindt het bijzonder dat (halve) katholieken en niet-gelovigen bij elkaar willen komen voor bezinning op carnaval: 'Buitengewoon dat daar behoefte aan is, en dat we daarmee mensen een dienst bewijzen. Een goeie kans om samen carnaval een beetje verdieping te geven.' Joost Koopmans kaartte zelf de tent op de Mert aan: ,'Je hebt ook kermismissen, in kermistenten, dus het gebeurt meer. De kerk kan ook naar buiten treden, de straat op. Paus Franciscus zegt dat ook vaak. De locatie kan prima.'
Het is geen eucharistievering maar een dienst met bezinning, muziek en meditatie. Een ritueel om te delen met elkaar. 
Bron: KerkKrant februari 2017 op www.augustijnenkerk-eindhoven.nl  

 

 

Mariënhage, foto Paul Raats. Torenspits met het H.Hartbeeld, in Eindhoven bekend als 'Jezus waaghals'Herbestemming Mariënhage
kerk blijft plek voor bezieling en bezinning 

 

In de Trouw van dinsdag 17 januari staat een artikel over de herbestemming van kerk, klooster en het voormalige Augustinianum: het complex Mariënhage.
'Met hun vertrek verdwijnt de geloofsbelijdenis uit de Paterskerk, maar het gebouw met z'n markante Heilig Hartbeeld op de torenspits blijft fier overeind.' Onno Havermans sprak met Edzo Doeve, directeur DELA en Louis Mulder, vicaris provinciaal. 'Wat moet een uitvaartmaatschappij met een kerk en een klooster? Simpel, zegt Doeve. "Ook zonder instituut staat de kerk voor bezinning en bezieling. Wij maken er een ceremoniehuis van, voor alles dat te maken heeft met rouwen, maar ook voor lezingen, concerten en congressen." ... "We hebben heel wat gesprekken gevoerd," vertelt Mulder, "maar dit was de kans op een vervolg op wat hier altijd is geweest." 

 

Inspiration! door Joseph Farrell, OSA 

 
Met een dagverslag door Caspar Becx, samenvatting van de lezing in Augustijns Forum, en volledige tekst met bronnen in Open Vensters. Zie Netwerk FAN   

 

zondag 13 november Friezenkerk


Op de geboortedag van Augustinus mocht mgr Hurkmans, rector van de Friezenkerk, een prachtige monstrans uit de kunstcollectie van de Nederlandse Augustijnen in ontvangst nemen.  

13 november 2016 Augustijnse monstrans geschonken aan de Friezenkerk Rome 13 november 2016 Augustijnse monstrans geschonken aan de Friezenkerk Rome 13 november 2016 Augustijnse monstrans geschonken aan de Friezenkerk Rome

 

Bij de sluiting van de Augustijnenkerk

'Wees niet bang' 


Met deze woorden opende vicaris provinciaal Louis Mulder zijn overweging bij de allerlaatste viering in de Paterskerk of Augustijnenkerk in Eindhoven op het feest van Sint Augustinus, 28 augustus.  

'Wees niet bang', hebben wellicht ook onze medebroeders gedacht en gezegd, toen ze met een klein groepje Augustijnen 125 jaar geleden in Eindhoven kwamen wonen. Na 125 jaar is het tegenovergestelde misschien ook wel waar: Op dit ogenblik zijn we in Nederland nog met een klein groepje Augustijnen, 29 in getal, waarvan de jongste 72 is. Wees niet bang…. om vanuit deze realiteit van het oud worden, de Paterskerk te sluiten. 

De kerk gaat gesloten worden, maar Wees niet bang…om nieuwe wegen te gaan ook zonder deze kerk en zonder Augustijnen. Wees niet bang….om je aan te sluiten bij een nieuw onderkomen in  de kapel van Glorieux of bij welke parochiegemeenschap dan ook, en probeer daar Levende Stenen te zijn voor anderen.

Lees verder bij Identiteit > 28 augustus 2016 
Foto's: Hans Nohlmanns 

28 augustus 2016 De augustijnen lopen naar voren voor de laatste viering in hun kerk.  Viering 28 augustus 2016 Augustijnenkerk   Tijd voor ontmoeting na de viering in de tuin van het klooster

 

Brian Heffernan

 in gesprek met Brian Heffernan

Identiteit en spiritualiteit van de Nederlandse Augustijnen

 
Hun geschiedenis heb ik in vijf periodes beschreven. Telkens is er een nieuwe generatie, waarbij overigens ook ouderen uit een vorige generatie zich aansluiten, met de boodschap: het roer moet om. Het was vaak een roep om terug te gaan naar de roots van de religieuze orde. Wat altijd belangrijk is geweest bij het kloosterleven is de radicaliteit ervan.

Peter van Hasselt in gesprek met Brian Heffernan 
 

 

8 juni persconferentie in Mariënhage Naar een nieuw Mariënhage

Augustinus inspireert het Augustinianum |Schilderij gaat naar het Collegium Augustinianum Gaesdonck

Op vrijdag 17 juni vond de feestelijke overhandiging plaats van het schilderij Augustinus door heiligen omgeven (Johann Evangelist Holzer, 1726) aan de Gaesdoncker scholengemeenschap. De Nederlandse augustijnen schenken dit doek uit de late barok aan het Augustinianum Gaesdonck omdat dit schilderij in een omgeving van jongeren goed tot zijn recht kan komen en kan helpen de augustijnse spiritualiteit op deze school in beeld te brengen.
Overdracht van het schilderij 'Augustinus door heiligen omgeven' van Johann Evangelist Holzer, 1726 in het Oratorium van het Collegium Augustinianum Gaesdonck       De identiteit van het Augustinianum Gaesdonck sluit aan bij het gedachtegoed van Augustinus. Deze school met internaat is gehuisvest op het terrein dat tot eind 18de eeuw behoorde aan de Reguliere Kanunniken van Sint Augustinus. Enkele gebouwen zoals de kloosterbibliotheek en kloosterkerk herinneren hieraan. In 1849 werd het Collegium Augustinianum Gaesdonck opgericht. Het is nu een bisschoppelijk gymnasium met veel aandacht voor kunst en muziek. En met muziek uit o.a. de eigen kloosterbibliotheek werd de overhandiging van het schilderij omlijst. Verder lezen zie de site van het CAG.  

 

 

8 juni persconferentie in Mariënhage
Naar een nieuw Mariënhage 

luchtfoto Mariënhage luchtfoto Mariënhage luchtfoto Mariënhage

Zie de videoclip over Mariënhage van de provincie Noord-Brabant 
Zie video Mariënhage wordt opgeknapt en krijgt nieuwe invulling van Studio 040
Erfgoed Mariënhage blijft behouden voor Eindhoven  (pdf) 

websitebericht Provincie Noord-Brabant op 3 junin 2016
Provincie Brabant investeert in erfgoed Mariënhage


Onderstaande tekst is overgenomen van Provincie Brabant nieuws 3 juni 2016  

Het erfgoedcomplex Mariënhage in Eindhoven wordt ingrijpend gerestaureerd en herontwikkeld. De provincie Noord-Brabant draagt daar in totaal €7,3 miljoen aan bij: € 2,3 miljoen subsidie en een lening van € 5 miljoen. 

Gedeputeerde Henri Swinkels (Leefbaarheid en Cultuur): ”De provincie doet actief mee én draagt bij aan het anders omgaan met Brabants erfgoed en herbestemming, samen met ondernemende partners. Dit klooster neemt een bijzondere plaats in binnen de verhalen van Brabant. Het speelt een rol in zowel onze bestuurlijke als religieuze en militaire geschiedenis. Samen met de Augustijnen, de gemeente Eindhoven en coöperatie DELA geven we dit erfgoed een nieuwe toekomst.” 

Algemeen directeur DELA Edzo Doeve: ”De bijdrage die de provincie levert is van groot belang voor de haalbaarheid van deze herontwikkeling. We zijn daar erg blij mee. Dat geldt ook voor het collegebesluit van de gemeente. Bijzonder is de manier waarop door alle partijen - Augustijnen, provincie, gemeente en coöperatie DELA - in gemeenschappelijkheid en met groot enthousiasme is gewerkt aan de herbestemming van Mariënhage.”

Ook pater Louis Mulder, vicaris provinciaal van de Orde der Augustijnen spreekt zijn tevredenheid uit: “Met dit besluit heeft de provincie een belangrijke rol gespeeld in de gesprekken die we met elkaar hebben gevoerd, en door dit besluit te nemen. Wij zijn heel blij dat een voor ons zo belangrijk gebouw een toekomst met een passende invulling krijgt.” 

Ook de gemeente Eindhoven investeert in de plannen met een subsidie van € 2 miljoen en een garantstelling van € 2,5 miljoen (de helft van de lening van de provincie). Komende week maken coöperatie DELA, Augustijnen, provincie en gemeente samen de inhoud van de plannen bekend.

 

scholieren en augustijnse spiritualiteitScholieren in klooster Mariënhage   
 

De augustijnen zijn een onderwijsproject gestart om jongeren in contact te brengen met spiritualiteit. Dat is telkens een bijzondere ontmoeting met elkaar, met Augustinus, de bibliotheek van het Augustijns Instituut. Allemaal nieuwe ervaringen en positieve indrukken.
 Meer informatie zie Netwerk > Jongeren  

 

 

 

Facebook  

Kijk bij Augustinus.nl