Home

Welkom bij de Nederlandse Augustijnen

Augustinus leefde in een kloostergemeenschap die hij zelf stichtte en waarvoor hij een leefregel schreef. De Augustijnen volgen zijn voorbeeld en leven vanuit het christelijke ideaal waarmee Augustinus zijn Regel opent: eensgezind tezamen wonen, één van ziel en één van hart op weg naar God. Uit zijn leven en werken putten zij hun inspiratie.

Eerste zondag van de Advent
Advent is ons hele geloof


We zien het licht wel, het is er al, maar we zien het nog niet helemaal. Het is alweer advent: is dat sleur, traditie of vernieuwing? Het is vaak makkelijker om alles op dezelfde manier te doen. Als we gebonden zijn aan de oude manier van vieren, kan er niets nieuws, geen onverwachte gebeurtenis meer bij. De lezingen van deze zondag willen ons waarschuwen en wijzen op verandering.
      De tweede lezing komt uit Rom. 13, 11-14. Dat is tevens de tekst die Augustinus onder ogen kreeg in de tolle-lege-scène in de tuin in Milaan. Op dat moment, 32 jaar oud, bekeerde hij zich en begon zijn leven opnieuw met de voorbereiding op zijn doop. Advent biedt ons de kans te kijken naar wat er nieuw kan zijn in ons leven, dat we ons voorbereiden op iets nieuws, dat het nieuwe niet aan ons voorbij zal gaan. 

zondag 13 november Friezenkerk


Op de geboortedag van Augustinus mocht mgr Hurkmans, rector van de Friezenkerk, een prachtige monstrans uit de kunstcollectie van de Nederlandse Augustijnen in ontvangst nemen.  

13 november 2016 Augustijnse monstrans geschonken aan de Friezenkerk Rome 13 november 2016 Augustijnse monstrans geschonken aan de Friezenkerk Rome 13 november 2016 Augustijnse monstrans geschonken aan de Friezenkerk Rome

 

beeldverhaal over Augustinus in het tijdschrift Stad Gods van de zusters Augstinessen13 november 354 - 1662 jaar geleden
Augustinus wordt geboren 


Van heiligen vieren we de sterfdag. Hun geboortedag weten we vaak niet eens. Van Augustinus weten we beide. Zijn sterfdag, 28 augustus 430, is de dag waarop we zijn feest vieren. Aan zijn geboortedag, 13 november 354, gaan we vaak naar verhouding stilzwijgend voorbij. Augustinus' levensbeschrijver Possidius wijdt een compleet hoofdstuk (h. 31) aan Augustinus' dood, maar slechts luttele woorden aan zijn geboorte. 

In de vertaling van Tars van Bavel O.S.A. luidt deze: 'Augustinus was afkomstig uit de provincie Afrika. Hij werd in de stad Thagaste geboren als zoon van eerzame en christelijke ouders die behoorden tot de stand der curialen ( = gemeenteraadsleden).'  
     In de nieuwe vertaling Possidius. Het leven van Augustinus wordt de informatie over Augustinus' geboorte: 'Augustinus was afkomstig uit Thagaste in de provincie Africa, als zoon van fatsoenlijke christelijke ouders die behoorden tot de lokale elite.' 

Deze nieuwe vertaling van Vincent Hunink, ingeleid door Paul van Geest, zal op dinsdag 29 november worden gepresenteerd. U kunt hierbij aanwezig zijn, toegang gratis. Meldt u zich a.u.b. wel even aan bij de uitgever Damon 

Het nieuwe beeldverhaal is afkomstig uit de Stad Gods van de zusters Augustinessen van Sint Monica, oktober 2016
 

Uitnodiging zaterdag 10 december
Ontmoetingsdag Augustijns Instituut


zie Actueel Agenda   

 

De Nicolaasbroodjes op het altaarViering Nicolaas van Tolentino


Dit jaar in de Groene Zaal en even intens meegevierd.
Voor de teksten van de viering zie Ontmoetingen > Bekenden 
Ook een reactie van Martijn Schrama  
Foto's staan op Facebook www.facebook.com/augustinus.nl op 10 september. 

 

 

  

Augustijns Forum najaar is verschenen 
 

Hierin een terugblik op 28 augustus en een gesprek tussen Louis Mulder, provinciaal, en Edzo Doeve, directeur DELA, over Mariënhage. Diaken Lode Caes stelt zich aan u voor als onze columnist. Zuster Marie Madeleine belicht het ontstaan van het nieuwe klooster Casella, populair bij jongeren. En hoe beleefden jongeren hun geloof tijdens de WereldJongerenDagen in Krakau? Nieuws uit Vicariaat Papoea en meer.

Zie Augustijns Forum.

 

Bij de sluiting van de Augustijnenkerk

'Wees niet bang' 


Met deze woorden opende vicaris provinciaal Louis Mulder zijn overweging bij de allerlaatste viering in de Paterskerk of Augustijnenkerk in Eindhoven op het feest van Sint Augustinus, 28 augustus.  

'Wees niet bang', hebben wellicht ook onze medebroeders gedacht en gezegd, toen ze met een klein groepje Augustijnen 125 jaar geleden in Eindhoven kwamen wonen. Na 125 jaar is het tegenovergestelde misschien ook wel waar: Op dit ogenblik zijn we in Nederland nog met een klein groepje Augustijnen, 29 in getal, waarvan de jongste 72 is. Wees niet bang…. om vanuit deze realiteit van het oud worden, de Paterskerk te sluiten. 

De kerk gaat gesloten worden, maar Wees niet bang…om nieuwe wegen te gaan ook zonder deze kerk en zonder Augustijnen. Wees niet bang….om je aan te sluiten bij een nieuw onderkomen in  de kapel van Glorieux of bij welke parochiegemeenschap dan ook, en probeer daar Levende Stenen te zijn voor anderen.

Lees verder bij Identiteit > 28 augustus 2016 
Foto's: Hans Nohlmanns 

28 augustus 2016 De augustijnen lopen naar voren voor de laatste viering in hun kerk.  Viering 28 augustus 2016 Augustijnenkerk   Tijd voor ontmoeting na de viering in de tuin van het klooster

 

Brian Heffernan

 in gesprek met Brian Heffernan

Identiteit en spiritualiteit van de Nederlandse Augustijnen

 
Hun geschiedenis heb ik in vijf periodes beschreven. Telkens is er een nieuwe generatie, waarbij overigens ook ouderen uit een vorige generatie zich aansluiten, met de boodschap: het roer moet om. Het was vaak een roep om terug te gaan naar de roots van de religieuze orde. Wat altijd belangrijk is geweest bij het kloosterleven is de radicaliteit ervan.

Peter van Hasselt in gesprek met Brian Heffernan 
 

 

8 juni persconferentie in Mariënhage Naar een nieuw Mariënhage

Augustinus inspireert het Augustinianum |Schilderij gaat naar het Collegium Augustinianum Gaesdonck

Op vrijdag 17 juni vond de feestelijke overhandiging plaats van het schilderij Augustinus door heiligen omgeven (Johann Evangelist Holzer, 1726) aan de Gaesdoncker scholengemeenschap. De Nederlandse augustijnen schenken dit doek uit de late barok aan het Augustinianum Gaesdonck omdat dit schilderij in een omgeving van jongeren goed tot zijn recht kan komen en kan helpen de augustijnse spiritualiteit op deze school in beeld te brengen.
Overdracht van het schilderij 'Augustinus door heiligen omgeven' van Johann Evangelist Holzer, 1726 in het Oratorium van het Collegium Augustinianum Gaesdonck       De identiteit van het Augustinianum Gaesdonck sluit aan bij het gedachtegoed van Augustinus. Deze school met internaat is gehuisvest op het terrein dat tot eind 18de eeuw behoorde aan de Reguliere Kanunniken van Sint Augustinus. Enkele gebouwen zoals de kloosterbibliotheek en kloosterkerk herinneren hieraan. In 1849 werd het Collegium Augustinianum Gaesdonck opgericht. Het is nu een bisschoppelijk gymnasium met veel aandacht voor kunst en muziek. En met muziek uit o.a. de eigen kloosterbibliotheek werd de overhandiging van het schilderij omlijst. Verder lezen zie de site van het CAG.  

 

 

8 juni persconferentie in Mariënhage
Naar een nieuw Mariënhage 

luchtfoto Mariënhage luchtfoto Mariënhage luchtfoto Mariënhage

Zie de videoclip over Mariënhage van de provincie Noord-Brabant 
Zie video Mariënhage wordt opgeknapt en krijgt nieuwe invulling van Studio 040
Erfgoed Mariënhage blijft behouden voor Eindhoven  (pdf) 

websitebericht Provincie Noord-Brabant op 3 junin 2016
Provincie Brabant investeert in erfgoed Mariënhage


Onderstaande tekst is overgenomen van Provincie Brabant nieuws 3 juni 2016  

Het erfgoedcomplex Mariënhage in Eindhoven wordt ingrijpend gerestaureerd en herontwikkeld. De provincie Noord-Brabant draagt daar in totaal €7,3 miljoen aan bij: € 2,3 miljoen subsidie en een lening van € 5 miljoen. 

Gedeputeerde Henri Swinkels (Leefbaarheid en Cultuur): ”De provincie doet actief mee én draagt bij aan het anders omgaan met Brabants erfgoed en herbestemming, samen met ondernemende partners. Dit klooster neemt een bijzondere plaats in binnen de verhalen van Brabant. Het speelt een rol in zowel onze bestuurlijke als religieuze en militaire geschiedenis. Samen met de Augustijnen, de gemeente Eindhoven en coöperatie DELA geven we dit erfgoed een nieuwe toekomst.” 

Algemeen directeur DELA Edzo Doeve: ”De bijdrage die de provincie levert is van groot belang voor de haalbaarheid van deze herontwikkeling. We zijn daar erg blij mee. Dat geldt ook voor het collegebesluit van de gemeente. Bijzonder is de manier waarop door alle partijen - Augustijnen, provincie, gemeente en coöperatie DELA - in gemeenschappelijkheid en met groot enthousiasme is gewerkt aan de herbestemming van Mariënhage.”

Ook pater Louis Mulder, vicaris provinciaal van de Orde der Augustijnen spreekt zijn tevredenheid uit: “Met dit besluit heeft de provincie een belangrijke rol gespeeld in de gesprekken die we met elkaar hebben gevoerd, en door dit besluit te nemen. Wij zijn heel blij dat een voor ons zo belangrijk gebouw een toekomst met een passende invulling krijgt.” 

Ook de gemeente Eindhoven investeert in de plannen met een subsidie van € 2 miljoen en een garantstelling van € 2,5 miljoen (de helft van de lening van de provincie). Komende week maken coöperatie DELA, Augustijnen, provincie en gemeente samen de inhoud van de plannen bekend.

 

Nieuwe Junior High School in Maripi  

Nieuwsbrief Ton Tromp

Eindexamens Villanova, nieuwbouw Maripi 

 


De zomereditie van de Nieuwsbrief van Ton Tromp is binnen! Hoe is het de eindexamenkandidaten vergaan? En vordert de bouw van de junior Highschool in Maripi? Lees verder bij Nieuwsbrieven uit Papoea Barat

  

 

De oude bibliotheek in het St. Stefanusklooster Gent

'Hemels Gent' zaterdag 16 april 2016

De Vereniging Familia Augustiniana Nederland organiseerde een ontspannen gezamenlijke ontmoetingsdag in augustijnse sfeer in het eeuwenoude klooster St. Stefanus in Gent. Dit klooster, opgericht in 1296, verbreedt zijn historisch en inspirerend kader naar ontmoeting en congressen onder de naam 'Thagaste, Trefpunt Augustijnen'. Voor Foto's zie Facebook Augustinus.nl van 17 april
zie ook Netwerk  > FAN 

 

foto's:
16 april 'Hemels Gent'
zie Facebook op 17 april op https://www.facebook.com/augustinus.nl  

12 mei Utrecht 'Wereld in wording' 

zie Facebook op 12 mei op https://www.facebook.com/augustinus.nl  
dagverslag met lezingen zie Overzicht Ontmoetingsdagen  

20 mei 2016 Leuven  Augustinusdag 

zie Facebook 20 mei en 26 mei op https://www.facebook.com/augustinus.nl 

22 oktober 2016 Mariënhage FAN - Inspiration !

fotoalbum van de lezing door Joseph Farrell, vicaris-generaal OSA 
 

 

 

scholieren en augustijnse spiritualiteitScholieren in klooster Mariënhage   
 

De augustijnen zijn een onderwijsproject gestart om jongeren in contact te brengen met spiritualiteit. Dat is telkens een bijzondere ontmoeting met elkaar, met Augustinus, de bibliotheek van het Augustijns Instituut. Allemaal nieuwe ervaringen en positieve indrukken.
 Meer informatie zie Netwerk > Jongeren  

 

 

 

Facebook  

Kijk bij Augustinus.nl