Home

Welkom bij de Nederlandse Augustijnen

Augustinus leefde in een kloostergemeenschap die hij zelf stichtte en waarvoor hij een leefregel schreef. De Augustijnen volgen zijn voorbeeld en leven vanuit het christelijke ideaal waarmee Augustinus zijn Regel opent: eensgezind tezamen wonen, één van ziel en één van hart op weg naar God. Uit zijn leven en werken putten zij hun inspiratie.

 

Nieuwsbrief van Ton Tromp, dec. 2018

 
De rapporten in Susweni en Maripi zijn uitgedeeld, leerlingen van het internaat gaan een weekje naar huis. Hoe staat het met de bouw van de scholen? Hoe leven de leerlingen op het internaat, wat eten ze, wat doen ze in hun vrije tijd? En bijna alle leerlingen hebben een mobieltje! In de stad klinkt het al als oudjaar... lees verder 

Augustijns Forum nr 4 (dec)

'Cantemus Domino'

Wij zingen: 'Wij belijden U, God, en roepen U aan.' Eerst moet je Hem belijden, want zo maak je een verblijfplaats gereed voor Hem die jij binnenroept. Je hart zit namelijk vol met ongerechtigheid. Maar je belijdenis spoelt je innerlijke onreinheid weg en reinigt het huis waar jij Hem binnenroept. Belijden maakt ons nederig. Zijn we eenmaal nederig, dan maakt het ons rechtvaardig. En zijn we eenmaal rechtvaardig, dan verheft het ons. Als we nederig worden, verheft God ons. Want Hij keert zich tegen hoogmoedigen, maar aan nederigen geeft Hij genade. Laten we dus de weg van de nederigheid volgen, want Hij is zelf nederig geworden voor ons.    Augustinus, preek 23A,3-4 (ingekort)  

In dit nummer aandacht voor de Augustijnen in het Verenigd Koninkrijk, de Augustinusactiviteiten voor jongeren door de Zwartzusters in Brugge; een impressie van de studiedagen van het Augustijns Instituut en het Augustijns Verband en nog veel meer. Voor de inhoud zie Augustijns Forum

 

Florarium Temporum opnieuw beschikbaar


Het Florarium Temporum is de oudste en belangrijkste in Nederland vervaardigde bron van de laat-middeleeuwse geschiedenis van de Lage Landen. In het middeleeuwse klooster Mariënhage schreef Nicolaas Clopper zijn onbekend gebleven wereldgeschiedenis 'Florarium Temporum' vanaf de schepping van de aarde tot 1472. En daar in de Bibliotheek Augustijns Instituut heeft classicus Willem Erven in tien jaar tijd met stug doorwerken de Latijnse tekst opnieuw toegankelijk gemaakt en de hoogtepunten vertaald. De Rotary Soeterbeeck met als initiatiefnemer Nico Pijls, heeft de afgelopen jaren het project financieel gesteund dat de Augustijnen faciliteerden. Op 17 november resulteerde dit werk in een 'nieuw' Florarium. Dit boek biedt informatie over Brabant in de middeleeuwen, het kloosterleven, de historie en archeologische opgravingen van Mariënhage, de boekproductie en Nicolaas Clopper. Met artikelen van o.a. Nico Arts, Jan Burgers, Michiel Verweij. 

'Florarium Temporum (Bloemhof der tijden) Een laatmiddeleeuwse wereldkroniek door Nicolaas Clopper, geschreven in het Klooster Mariënhage bij Eindhoven ' / editie en vertaling Willem Erven; inleiding en redactie Nico Arts, Nico Pijls en Lauran Toorians. € 29,- met USB-stick


Augustijnendag Mariënhage

 

Op de verjaardag van Augustinus, 13 november, werd een bescheiden Augustijnendag gehouden. Bescheiden, want de locatie DomusDELA is nog een bouwterrein. Louis Mulder o.s.a. heette iedereen welkom. Drie sprekers kregen het woord om resp. verleden, heden en toekomst te schetsen. Ingrid van Neer-Bruggink sprak over de kanunniken, augustijnen en Augustinus; Peter Hoesbergen toonde de vorderingen en de schetsen van het nieuwe DomusDELA en Edzo Doeve verduidelijkte de kernbegrippen voor DomusDELA: licht, hart en gemeenschap.
De opening van DomusDELA is gepland voor woensdag 13 november 2019.

 

Een middeleeuwse muur van 600 jaar ! 

De middeleeuwse muur blijft zichtbaar als dit pand tot hotel en congrescentrum is verbouwd DomusDELA aan de Kanaalstraat: het voormalige schoolgebouw wordt hotel en congrescentrum 
De middeleeuwse kerkmuur die uit het zicht verdween bij de uitbreiding van de school in 1916, is weer te zien. De DELA, die de panden aan de Kanaalstraat en de Dommel tot hotel en congrescentrum verbouwt, past het ontwerp aan, zodat de oude muur en daarmee de geschiedenis van Eindhoven in het zicht blijft.

Een gravure ui 1738 met de ruïne van de middeleeuwse kerk van Mariënhage  Foto uit 1916 bij de start van de uitbreiding van het Gymnasium Augustinianum aan de Kanaalstraat. De middeleeuwse kerkmuur wordt opgenomen in het gebouw.
 
De kanunniken bouwden in 1420 aan de zuidkant van hun klooster een grote kerk. In 1581 tijdens het beleg van Eindhoven, worden het klooster en de kerk grotendeels verwoest. De oostvleugel aan de kant van de Dommel werd in 1628 herbouwd (kijk maar naar de muurankers), de kerk niet. De muur die resteerde werd eeuwen later opgenomen in de 'sigarenkist' bij de uitbreiding van het gymnasium Augustinianum. Deze muur dateert uit dezelfde periode als de middeleeuwse muur met de gotische glas-in-loodramen in de binnentuin van het kloostercomplex. 
 

Brieven van de generaal Alejandro Moral Antón o.s.a.
website http://isa.augustinians.net/en/news/the-order/265-messagio-del-priore-generale-agli-agustiniani-giovani-message-from-the-prior-general-to-young-augustinians-mensaje-del-prior-general-a-los-agustinos-jovenesWereldjongerendag en
Augustinian Youth Encounter 

Panama januari 2019 


Met de Augustinian Youth Encounter en de World Youth Day in het vooruitzicht, beide in Panama in januari 2019, schreef de prior generaal Alejandro Moral Antón twee brieven, aan de jongeren en aan de jonge augustijnen waarin hij hun aanspoort zich in te zetten voor een nieuwe wereld. 

pdf van de brief aan de jongeren 
pdf van de brief aan de jonge augustijnen 
brieven te vinden op http://isa.augustinians.net > news 

 

Belofte van verbondenheid Caspar Becx in de kapel van de Curia OSA Rome ten overstaan van vicaris generaal Joseph FarrellFraterniteit: nieuwe belofte van verbondenheid 


Tijdens een retraite en studiereis van de fraterniteit, februari 2018, heeft Caspar Becx voor het eerst zijn belofte van verbondenheid uitgesproken ten overstaan van vicaris-generaal Joseph Farrell in de kapel van de Curia OSA in Rome. De belofte geldt voor een periode van vijf jaar. De fraterniteit bestaat uit zes leden en wordt begeleid door Martijn Schrama. De retraite werd verzorgd door Wim Sleddens. Zie Fraterniteit.

 

  

 

Wat Paulus bezielde. Een staalkaart van zijn brieven. Joop Smit


Wat Paulus bezielde, een staalkaart van zijn brieven 

 

Exegeet Joop Smit belicht in zijn nieuwe boek de figuur van de apostel Paulus. Hij neemt de lezer mee op een ontdekkingsreis in de brieven van Paulus. Gaandeweg gaat Paulus' persoonlijkheid steeds meer boeien. Trouw aan zijn volk, de Joden, en ook trouw aan de andere volken, die hij op zijn reizen ontmoette, heeft hij er alles aan gedaan om deze twee groepen met elkaar te verbinden in Christus. Met meer vijanden dan vrienden was en is hij een omstreden figuur. 
Lees verder bij Wat Paulus bezielde 

 

 

Cookiebeleid

Op deze website worden alleen de noodzakelijke cookies verzameld om de website te laten functioneren. Onze internetpagina’s bevatten links naar andere websites.De Nederlandse Provincie van de Orde der Augustijnen is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van de websites die niet onder ons beheer vallen.

top