Gemeenschappen

Nederland

Gemeenschap vormt het sleutelwoord van augustijnse spiritualiteit. Augustijnse gemeenschappen zijn er in soorten en maten. Conventen waar broeders of zusters samen wonen in Nederland, Bolivia en Papua vormen samen de Nederlandse Provincie van de Orde van Sint Augustinus (OSA). Daarbinnen vormen Bolivia en Papua aparte vicariaten. Daarnaast zijn er augustijnse lekengemeenschappen die nauw met de Nederlandse Provincie verbonden zijn. Samen vormen zij de veelkleurige basis van augustijns leven.

Woontoren aan het Gagelboschplein Eindhoven

Eindhoven
Convent Augustijnen
H. Hart van Jezus
Gagelboschplein 5
5654 KN Eindhoven
    provincialaat@augustijnen.nl
    tel. 040 - 243 16 46
(Provincialaat zie ook contact

Sinds april 2017 wonen de Augustijnen in Eindhoven in verschillende appartementen in de woontoren aan het Gagelboschplein. Op de eerste etage bevinden zich de gemeenschappelijke ruimtes zoals de kapel, de refter en vergaderruimte. Hier is ook het provincialaat gevestigd. Tot 2017 woonden de augustijnen van dit convent in klooster Mariënhage. De Nederlandse Augustijnen ook actief in Boliva en Papoea Barat.


De Augustinus langs de Oudegracht in UtrechtUtrecht
Convent St. Augustinus
Convent O.L. Vrouw van Goede Raad (regionaal convent)
Jacobskerkhof 23511 BL Utrecht
      tel. 030 - 231 9220 

Sinds 1985 wonen de Augustijnen in Utrecht aan het Jacobskerkhof. Dit pand dient tevens als regionaal convent. Historisch gezien staan op deze locatie nog twee voormalig augustijnse panden. Op de Oudegracht 69 is in 1840 de Sint Augustinuskerk gebouwd, tot 2009 eigendom van de Augustijnen, en naast de kerk lag de pastorie, Rozenstraat 1, gebouwd in 1940 en bewoond door de Augustijnen tot 1985. Een gedeelte van de pastorie is nu in gebruik als pastoraal centrum van de Sint Augustinus. De parochie heeft een lange Augustijnse voorgeschiedenis die teruggaat tot in de 17de eeuw. 

 

Graafseweg 276: Boskapel NijmegenNijmegen
p/a Convent H. Johannes van Sahagun
Kerkstraat 32 
5439 ND Linden
     tel. 0485-31 26 66 

De woning in de Kerkstraat functioneert als regionaal convent. De bekendste voormalige augustijnse locatie in Nijmegen is waarschijnlijk de Graafseweg 274-296 (zie foto). Hier staan drie voormalig augustijnse panden: op nr 274 het oude Labrehuis, in gebruik als klooster tot 1990, op nr 276 de Boskapel (zie foto) en daarachter het in 1990 gebouwde nieuwe klooster dat tot 2009 in gebruik was. 

 


Het voormalige klooster Gods Werkhof in WerkhovenMonialen Augustinessen
Contactadres: 
Provincialaat Orde der Augustijnen
Monialen Augustinessen
Gagelboschplein 5
5654 KN Eindhoven
tel. 040-2431646
KvK: 74847112
De Monialen Augustinessen behoren tot de Tweede Orde van Sint Augustinus. de Augustijnen. De Nederlandse communiteit werd in 1946 gesticht en verhuisde in 1960 naar het voor hen ontworpen klooster, Priorij Gods Werkhof in Werkhoven. Voor de Monialen staat het contemplatieve kloosterleven centraal, maar de priorij werd ook een ontmoetingsplaats voor nieuwe, oecumenische vormen van kerk-zijn. Hieruit is de Werkhofgemeenschap ontstaan. De Augustinessen woonden tot 1996 in de priorij, daarna van 1996 - 2015 in huize Beukenstein in Driebergen, vanaf 2015 op verschillende adressen. 

Fraterniteit Augustinus
Verbonden aan het convent in Utrecht.  
Zie fraterniteit Augustinus

 De Familia Augustiniana NederlandVereniging Familia Augustiniana Nederland (FAN) 
Secretariaat: mevr. Ingrid van Neer-Bruggink
Elbeplantsoen 41
5704 KX Helmond
     tel. 0492 - 513801
     http://www.familiaaugustiniana.nl/
  

Zelfstandige congregaties


Er zijn in Nederland twee zelfstandige augustijnse congregaties actief,namelijk de Augustinessen van Heemstede en de Zusters van Sint Monica. Zij maken geen deel uit van de Nederlandse Provincie van de OSA, maar onderhouden wel contacten met de Nederlandse Augustijnen.

Het klooster van de Zusters Augustinessen (van de Waterstraat) UtrechtZusters Augustinessen van Sint-Monica
Waterstraat 2
3511 BW Utrecht
      tel. 030 - 2332541
       www.zustersaugustinessen.nl

In 1934 werd de congregatie Zusters Augustinessen van Sint Monica opgericht. Initiatiefnemers waren pater Sebastiaan van Nuenen OSA, pastoor van de Augustinusparochie in wijk C in Utrecht  en Cor van Reijsen, later zuster Augustina van Reijsen. 
      De Augustinessen van Sint Monica zijn een zelfstandige congregatie die startten in wijk C met 'Hulp in de Huishouding' en de zusters zetten zich ook in voor dakloze vrouwen en jonge meisjes in nood. In 1939 werd het opvanghuis 'Meisjesstad' geopend, hoek Waterstraat Oude Gracht. Meisjesstad werd al snel een begrip in Utrecht. In 1946 ontstond een tweede kloostergemeenschap in Hilversum, de Stad Gods; de zusters in de Stad Gods richtten zich voornamelijk op gezinszorg en de moeders. 

Casella in Hilversum Sinds 2001 is er in Hilversum een nieuwe woonvorm: 
Casella – voor leken en religieuzen. En in 2008 werd het gastenverblijf geopend. In mei 2014 zal het klooster Stad Gods in Hilversum worden gesloten. De huidige situatie in Utrecht wordt verteld door een van de Zusters Augustinessen van Sint Monica op YouTube
      Voor hun tijdschrift Stad Gods zie boeken 

Mariënheuvel Heemstede

Zusters Augustinessen van Heemstede
Klooster Mariënheuvel
Glipper Dreef 199 
2104 WG  Heemstede
     tel. 023-5236400 
     bestuur@augustinessenheemstede.nl 

De 'Augustinessen van Heemstede' is een bisschoppelijke congregatie. Zij behoren niet tot de OSA, maar volgen wel de Regel van Augustinus. In 1988 vierden zij hun eeuwfeest. De activiteiten van de Nederlandse zusters waren gericht op het verlenen van medische zorg, in Nederland en in Indonesië. In 1992 kon het vuur worden doorgegeven aan de door hen opgerichte jongere congregatie van Indonesische zusters: de 'Kongregasi Suster St. Augustinus van Ketapang' op West-Kalimantan (Borneo).

 

 

top