Netwerk

Fraterniteit

Een groep van lekenaugustijnen

 

Fraterniteit Augustinus

 

De Fraterniteit Augustinus bestaat uit leken-augustijnen die zich verbonden hebben met de Orde der Augustijnen. Martijn Schrama, augustijn, is onze mentor. We komen maandelijks bijeen bij de augustijnen in Utrecht. Ook houdt de fraterniteit regelmatig een retraite. In 2018 was dat in het convent St Monica in Rome, in 2016 was dat in het klooster Mariënhage. Daar woonden we ook de laatste viering van St. Nicolaas van Tolentino bij op 10 september.  

De Fraterniteit Augustinus is officieel op 4 september 2009 opgenomen in de OSA. Dat betekent dat we statuten hebben die door de Orde zijn goedgekeurd. De fraterniteit is tevens onderdeel van de Familia Augustiniana.

Fraterniteit Utrecht 
v.l.n.r.: Martijn Schrama OSA, Diederik Wienen, Joost van Neer, Caspar Becx, Peter Commandeur, Mathieu Pruppers.   

Bijeenkomsten

De groep die de fraterniteit vormt, heeft een tamelijk sterke betrokkenheid op elkaar. We hebben niet alleen de maandelijkse bijeenkomsten. Eén of soms twee keer per jaar gaan we een aantal dagen naar een klooster. In ieder geval zijn dat de Augustijnen van Gent, het oudste Augustijnenklooster in de Lage Landen. Als we een tweede keer gaan, kiezen we meestal een Benedictijns klooster. En tenslotte komen we af en toe op een zaterdag bij elkaar bij één van de leden thuis. Het is goed om elkaar ook in een meer persoonlijke sfeer te ontmoeten.

We beginnen en eindigen de bijeenkomsten met de getijdengebeden van de betreffende dag. 

Activiteiten

 
De meeste tijd besteden we aan het lezen van Augustinus. Een stuk van de tekst wordt door iemand voorgelezen, waarna we er een commentaar op geven, variërend van wat we niet begrijpen tot meer associatieve ideeën, waar de tekst aanleiding toe lijkt te geven. Op het moment lezen we een vertaling van zijn Commentaren op de psalmen, die nog niet is gepubliceerd. Onze opmerkingen over de tekst kunnen daardoor meegenomen worden in de uiteindelijke vertaling. Maar we lezen ook wel andere schrijvers. Tijdens de laatste retraite in Gent lazen we bijvoorbeeld een tekst van de Duitse filosoof Josef Pieper Over de matigheid.

Met enige regelmaat is de fraterniteit zelf het onderwerp van gesprek. Dan gaat het bijvoorbeeld over nieuwe leden, hernieuwing van de Belofte of over wat we gaan doen, of gaan lezen.

Tijdens de bijeenkomsten op de zaterdag spreken we soms af dat iemand een verhaal vertelt over zijn leven: wat hij gedaan heeft, waar hij vandaan komt, en met name hoe hij meent of ervaart dat God of Gods leiding in zijn leven aanwezig is. Ook doen we wel eens een meditatie op het evangelie van de daarop volgende zondag.

Kas

 
We hebben een kas die bestemd is voor diaconale doeleinden. Hiermee zijn in de loop der jaren een aantal nuttige projecten gesteund. Als laatste project hebben we geld geleend aan iemand die op een korte termijn geld nodig had, omdat hij vanwege huurachterstand zijn huis uitgezet dreigde te worden. Hij kon er daardoor blijven wonen, en de afbetaling loopt goed. Elk jaar doet ieder een bijdrage in de kas.

Nieuwe leden

 
Op het moment hebben we plaats voor één of twee nieuwe leden. Het is duidelijk dat zij aan de rol van God in hun leven een zeker belang moeten geven en affiniteit met Augustinus moeten hebben. Maar ook is het belangrijk dat ze tijd hebben voor de fraterniteit. Het vraagt nu eenmaal aandacht en tijd om betrokkenheid op elkaar te onderhouden. Wie belangstelling heeft, kan contact opnemen met een van de leden.  

 

top