Contact

Webarchief

eerder geplaatste artikelen

in memoriam Edward Clarenbeek OSA


Edward Clarenbeek OSA 1939-2021Edward Joannes Maria Clarenbeek, augustijn
* Haarlem, 23 april 1939, † Vlaardingen, 6 februari 2021
1ste Geloften: 10 september 1958
Priester gewijd: 14 maart 1964

Zijn eerste benoeming was voor het Liduinalyceum Spieringshoek in Schiedam. Behalve parttime opdrachten voor de Nederlandse Augustijnen, als procurator-econoom van de provincie, is hij steeds werkzaam gebleven in Schiedam. Eerst als docent godsdienst en na het behalen van de MO-acte wiskunde als leraar in dat vak. Hij was een zeer gewaardeerd en geliefd docent.

Als priester verleende hij assistentie in Schiedam en Vlaardingen en verzorgde kerkdiensten in de Zonnehuisgroep in Vlaardingen. Tot voor drie jaar heeft hij deze taken trouw volbracht. Gezondheidsproblemen noopten hem afstand te nemen.

"Waarom wil je kloosterling en priester worden?" Op deze vraag antwoordde Edward: "Het is een ideaal waarvan ik de redenen niet onder woorden kan brengen." Enkele notities over hem: 'Beleeft alles nuchter en verstandelijk'; 'Voor de gemeenschappelijke problemen zal hij altijd opkomen'; 'Hij doet alles wat gedaan moet worden en maakt zich verder geen zorgen'; 'Gaat het om voor de gemeenschap iets aan te pakken, dan kun je altijd een beroep op hem doen.' Zomaar een paar opmerkingen die Edward typeren als een man op wie je kon bouwen, maar die uiteindelijk weinig van zichzelf liet kennen. Maar eenmaal de afstandelijkheid doorbroken was hij trouw in de vriendschap.

Artistiek begaafd en vol humor. In een brief aan zijn provinciaal na het succesvol beëindigen van zijn studie wiskunde schrijft hij: "Ik wens u sterkte bij het oplossen van 'orderlijke' en kerkelijke problemen. Wiskundige problemen oplossen is minder vermoeiend lijkt me (en vaak staat de goede oplossing achterin)." Edward ten voeten uit…………

De eucharistieviering vond plaats op 11 februari in de Pax Christikerk in Vlaardingen. Edward is begraven op het Kloosterkerkhof Mariënhage, Eindhoven.

in memoriam Wim Sleddens OSA
 

Wim Sleddens OSA, 1934-2020Wilhelmus (Wim) Theodorus Gerardus Sleddens, augustijn
* Bergeijk, 11 december 1934
+ Eindhoven, 27 september 2020
1ste geloften: 10 september 1954 te Witmarsum
Priester gewijd: 2 april 1960 te Nijmegen.

Wim heeft veel functies bekleed tijdens zijn rijke leven. Zijn studies in de theologie werden bekroond met een doctoraal diploma, cum laude, in 1966. Wetenschappelijk medewerker aan het Interuniversitair Instituut voor Missiologie  en Oecumene te Utrecht van 1970-1979. Bouwpastoor in Lindenholt van 1984-2001. Lid van het Generaal Bestuur OSA in Rome van 2001-2007. Na korte verblijven in Nijmegen en Leuven werd hij conventualis van Mariënhage in Eindhoven.

Wim was een onvermoeide reiziger, een pelgrim, altijd onderweg. Halsreikend uitzien naar het ene doel. (Santiago de Compostela, Pieterpad, 7x de de Vierdaagse … )
'Hier onderweg, daar in het Vaderland.'
'Broeders en zusters, laten we nu dus zingen, niet om te genieten van de rust, maar om onze arbeid te verlichten. Zoals reizigers gewend zijn te zingen: zing, maar loop wel door! Verlicht uw arbeid door te zingen. Treuzel alstublieft niet. Zing, maar loop wel door. Wat houdt dat nu in: 'loop door'? Voortgang maken, maak voortgang in het goede. Als u voortgang maakt, loopt u door.  Maar doe het dan wel in het goede, in oprecht geloof, in een goede levenswandel. Zing en loop door. Dwaal niet, keer niet terug en blijf niet staan.'
(Augustinus, preek, 256,3)

Wellicht kunnen we het leven van Wim samenvatten in deze overweging van zijn leraar-voor-het-Leven: Augustinus.
Hij heeft nu zijn doel bereikt. Dagelijks zullen zijn medebroeders, de leden van de Familia Augustiniana en zoveel anderen, aan hem denken bij het lezen en overdenken van de teksten die hij met zorg heeft uitgekozen voor het Getijdenboek van iedere dag. 
Wim is zaterdag 3 oktober begraven op het augustijnse kerkhof Mariënhage aan de Tramstraat.  

 

in memoriam Gerrit (Gérard) Anema OSA  

Gerrit (Gérard) Anema OSA 1936-2020Broeder Gerrit, Gérard, Anema, augustijn
* Arum (Fr) 23 maart 1936, + Eindhoven 22 augustus 2020
Ingekleed in de Orde der Augustijnen: 1-10-1954
Tijdelijke Professie: 15-08-1958
Plechtige Professie: 15-08-1961

Van 1960 tot 2010 heeft "Frère Gérard" gewoond en gewerkt in en vanuit de augustijnenconventen van Bagneux en Parijs. Hij was belast met de zorg voor de keuken, wat in Frankrijk geen sinecure is! In 1972 werd hem gevraagd de leiding van de keuken in het Diocesaan Gemeenschapshuis in Bagneux op zich te nemen. Deze taak heeft hij bijna 40 jaar lang vervuld en zo duizenden mensen gevoed. Terug in Nederland in 2010 werd hij conventualis van Utrecht maar moest na zes jaar om gezondheidsredenen naar Eindhoven verhuizen. Daar is hij, onverwachts, overleden.
Gerrit was een goede kloosterling met wie iedereen gelukkig was samen te leven. Sinds 2017 maakte hij deel uit van het Algemeen Bestuur van de Nederlandse Provincie der Augustijnen. Gerrit was een man van weinig woorden, maar heeft velen kunnen bemoedigen in een persoonlijk contact. "Een goed en heilig leven is meer waard dan alle redevoeringen." (Augustinus, Brief 147)

"Ik vroeg hem hoe hij augustijn was geworden." In Witmarsum was een klooster van de augustijnen; in de parochiekerk was de pastoor een augustijn. Als jochie van 9-10 jaar werd hij misdienaar. Hij vond dit helemaal geweldig. Al jong kwam bij Gerard het idee op monnik te worden. Natuurlijk lag augustijn worden voor de hand. Er was geen behoefte priester te worden en dat is zo gebleven.
Op mijn vraag: "Waarom intreden?" antwoordde Gerard: "Om Jezus te dienen, Hém te volgen, te worden als Hij." Ik vond dit zo prachtig dat ik dacht: dit moet later op zijn bidprentje komen te staan. … (een kennis uit zijn Utrechter jaren)

Zo was Gerrit in al zijn eenvoud. Hij bracht zo in praktijk wat Augustinus zegt in brief 143: "Ik wil niet dat mijn vrienden denken dat wat ik niet ben." Altijd aanwezig. Hij laat misschien geen grootse daden na maar hij heeft velen verrijkt door zijn vriendschap en trouw.

"Kijk naar de bomen, die beginnen beneden en groeien naar boven. Ze hechten zich met hun wortels in de grond om met de kruin naar de hemel te reiken. Ze kunnen toch niet anders dan onderaan beginnen? Maar ú wilt zonder de liefde naar het hoogste grijpen? U wilt zonder wortels de stormen trotseren? Dat wordt vallen in plaats van groeien! Laat Christus in uw hart wonen door geloof; zoek uw wortels en fundament in de liefde. Dan raakt u geheel vervuld van Gods volheid." (Augustinus, preek 117,17)

Gerrit was diep geworteld in het geloof. Zijn kruin bereikt nu de hemel. 
Hij is begraven op het augustijnenkerkhof Mariënhage aan de Tramstraat in Eindhoven. 

 

in memoriam Bob Bodaar OSA 


oud-provinciaal Bob Bodaar OSA (1937-2020)Jacobus Johannes (Bob) Bodaar, augustijn
Amsterdam, 18 augustus 1937
Eindhoven, 16 april 2020


Bob werd geboren in Amsterdam-Noord en gedoopt in de Rita-parochie die bediend werd door de Augustijnen. Dit heeft zijn leven getekend. Hij was verknocht aan zijn familie. Als ras Amsterdammer was het voor hem een groot gemis toen hij niet meer door zijn stad kon dwalen.


In het juvenaat in Venlo begon al vroeg zijn loopbaan als Augustijn. Na zijn priesterwijding in 1963 werd hij pastor in diverse parochies in Amsterdam en Utrecht. Dit pastoraat was zijn roeping. Hij was een efficiënt bouwpastoor, had zorg voor de mensen die hem waren toevertrouwd en organiseerde fietstochten om de saamhorigheid te vergroten. Hij was een man van weinig woorden, maar ook een graag gehoorde predikant.


In 1994 werd hij gekozen als provinciaal van de Nederlandse provincie OSA. In die twaalf jaar toonde hij opnieuw zijn kwaliteiten: hij was een kundig en toegewijd bestuurder die de zaak van de Orde energiek behartigde. Het was een tijd van afbouw, maar via het Augustijns Instituut, de Augustijnse Beweging en de Familia Augustiniana probeerde hij steeds nieuwe wegen te ontdekken.


De laatste jaren ging zijn conditie snel achteruit. Hij heeft deze moeilijke tijd, ook dankzij de steun van veel zorgzame handen, dapper gedragen. Zijn inspiratie putte hij uit de Schrift. Jezus’ woorden: ‘Ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen,’ heeft hij zonder pretentie in praktijk gebracht. Later verdiepte hij zich verder in Augustinus. ‘Eert in elkander God,’ was voor hem geleefde werkelijkheid. Bob was een stille, harde werker op wie je kon bouwen, en man met een vast geloof zonder franje. Moge, nu het werk gedaan is, het eeuwige licht hem verlichten.  

Hij is dinsdag 21 april begraven op het augustijnenkerkhof Mariënhage aan de Tramstraat. 

 

 

in memoriam Prospero Grech OSA 

 

Mgr. Prospero Grech OSA 1925-2019Op 30 december 2019 is augustijn Prospero Grech overleden. Hij was een van de oprichters van het Patristisch Instituut Augustinianum en werd in 2012 op 87-jarige leeftijd benoemd tot kardinaal. Zijn begrafenis was op 2 januari 2020 in de St. Pieter in Rome. Geboren op Malta in 1925 trad hij toe tot de augustijnen in 1943 en nam bij zijn professie de naam Prospero aan. Hij studeerde theologie aan de pauselijke Gregoriaanse Universiteit in Rome en ontwikkelde zich tot een gezaghebbend exegeet die doceerde aan verschillende universiteiten. Met Agostino Trapè richtte hij het Istitito Patristico Augustinianum op en was daarvan de eerste president. Grech was ook lid van de Congregatie voor de Geloofsleer waar hij kardinaal Ratzinger leerde kennen. Prospero Grech was, na Sebastiano Martinelli die tot kardinaal gecreëerd werd in 1901, de tweede kardinaal binnen de OSA.

 

 

 

Overdracht Archief Augustijnen naar Het Utrechts Archief   


Het Provinciaal Archief van de Nederlandse Augustijnen is op 14 november 2014 overgedragen aan het Utrechts Archief. In totaal is 80 meter archief verhuisd en voor consultatie beschikbaar gemaakt in de studiezaal van Het Utrechts Archief aan de Alexander Numankade. De beschrijvingen van de collectie zijn online doorzoekbaar in de archiefbank. Ook worden vele documenten gedigitaliseerd.