Identiteit

Augustinus' Regel

Leefregels met een menselijke maat

De augustijnen en een aantal andere ordes volgen de Regel van Augustinus. Augustinus schreef zijn leefregels voor mensen die al een gemeenschap vormden. Zij hadden enige richtlijnen nodig en op hun verzoek heeft hij hen zijn Praeceptum –voorschrift- voorgelegd. Deze leefregels waarin de menselijke maat zo herkenbaar is, kunnen ook een bron van inspiratie voor andere leefgemeenschappen zijn zoals voor gezinnen, verenigingen, maatschappen.

 

Naar de Nederlandse tekst van de Regel (klik hier) 

Augustinus opent zijn Regel met:
Allereerst moet u eensgezind tezamen wonen (Ps 68,7), één van ziel en één van hart (Hnd 4,32) op weg naar God. Want is dat juist niet de reden waarom u samen bent gaan leven?

De preambule  U die een kloostergemeenschap vormt, dragen wij op het volgende na te leven is in later tijd toegevoegd, maar is inmiddels al eeuwenlang zo uitgesproken.  

De vertaling van Augustinus’ Regel is van de augustijn Tars van Bavel,
Augustinus van Hippo, Regel voor de gemeenschap. (Averbode: Altiora, 1982)

 

Naar de Regula - Latijn (klik hier) 

Primum, propter quod in unum estis congregati, ut unanimes habitetis in domo et sit vobis anima una et cor unum in Deum.

 Regelkaart_van_Augustinus_Eensgezind_tezamen_wonen

 Regel 1,1

 Regelkaart_van_Augustinus_Volhard_trouw_in_het_gebed

 Regel 2,1

 Regelkaart_van_Augustinus_Alles_in_dienst_van_gemeenschap

 Regel 5,2

 Regelkaart_Augustinus_Spreek_het_Genezende_woord

 Regel 6,2

 Regelkaart_Augustinus_Macht_moet_dienstbaar_zijn

 Regel 7,3

 Regelkaart_Augustinus_Leef_als_vrije_mensen

 Regel 8,1

De bekendste regels zijn op verzoek van de augustijnen gecalligrafeerd door kunsternaar Arie Trum. 
De originele afbeeldingen hangen in het klooster, maar enkele van de hier afgebeelde teksten zijn ook als dubbele ansichtkaart verkrijgbaar. Bestellen bij het Provincialaat, per setje € 5,-  

 

Toelichting

 

Tijdschrift Stad Gods van Zusters Augustinessen Sint Monica HilversumAls toelichting en uitnodiging tot discussie kunnen de korte bespiegelingen dienen die de augustijn Wim Sleddens op verzoek van de Augustinessen van Sint Monica schreef voor hun blad Stad Gods.

       Hij had tijdens een activiteitenweek voor jongeren in San Gimignano samen met hen de Regel besproken en bewerkt. De gesprekken waren nog interessanter dan het resultaat. Men was het met elkaar eens: de Regel (in licht bewerkte, ingekorte vorm) is helemaal van deze tijd.


De Stad Gods is een tijdschrift van de zusters Augustinessen van Sint Monica.

(Stad Gods jrg 76 nr 1) 
(Stad Gods jrg 76 nr 2) 
(Stad Gods jrg 76 nr 3
(Stad Gods jrg 76 nr 4)
(Stad Gods jrg 76 nr 5)
(Stad Gods jrg 76 nr 6)
(Stad Gods jrg 77 nr 1)
(Stad Gods jrg 77 nr 2)
(Stad Gods jrg 77 nr 3)
(Stad Gods jrg 77 nr 4)
(Stad Gods jrg 77 nr 5)
(Stad Gods jrg 77 nr 6)

Het ontstaan van een gemeenschap
Alles is gemeenschappelijk
Ruimte voor gebed
Beheersing 
Zorg voor elkaar
Verantwoordelijkheid voor elkaar
Schuld en vergeving
Leiding geven 
Gelijkwaardigheid 
Doe dit alles met liefde 
Als vrije mensen onder de genade 
Laat deze tekst elke week voorlezen    

Regel -
Regel 1,1
Regel 2,1
Regel 3 -
Regel 4 -
Regel 5 -
Regel 6,1
Regel 7 -
Regel 7 -
Regel 8,1
Regel 8,1
Regel 8,2

 

Klik hier voor een interview afgenomen door Joop van der Elst met Martijn Schrama over de Regel.
(nieuwe pagina)


Nederlandstalige publicaties over de Regel van Augustinus


•— De regel van Augustinus [Regula] / inl. Kees Fens ; vert. Vincent Hunink
•— Augustinus van Hippo Regel voor de Gemeenschap [Regula] / vertaling en commentaar van T.J. van Bavel
•— 'Regel van Augustinus' [tijdschriftartikel] in : 'Augustinus, het hart van zijn regel'.- Brochures Provincialaat; nr 19, p. 3-16
•— 'Gemeenschap als geestelijke weg: Augustinus' Regel [tijdschriftartikel ] / Hein Blommestijn in: Speling ; jrg 60 (2008), nr 4, p. 65-70 . Dit is een themanummer met als titel: Hoe staat het met het leefverband?
•— Het is als een spiegel: de Regel van Augustinus / Frank Kazenbroot. - Heeswijk: Abdij van Berne, 2003.  200 p. ISBN: 90-7624-255-0
•— De ene regel is de andere niet: vijf spirituele grootmeesters over werk en leiderschap / Frank Bosman en Huib Klamer (red.). - Kampen: Ten Have, 2009. - 110 p. ISBN: 978-90-259-6034-6
•— De regel van de liefde : over de volgelingen van Augustinus / Martijn Schrama OSA. Kampen: Ten Have, 2006. 270 p. ISBN: 978-90-259-5705-6

 

top