Toen stond de kerk nog in het midden

publicatie

 

Toen stond de kerk nog in het midden (kaft)

Toen stond de kerk nog in het midden:
Geschiedenis van de parochie St. Thomas van Villanova in Nijmegen

/ Frank Savelkouls. - ISBN 978-94-6144-308-3 pb 251 p. : ill. € 20,00
 
Uitverkocht.
Als pdf te bestellen bij de auteur, frans.ans.savelkouls@hetnet.nl 

 

Op de funderingen van het huidige wijkcentrum stond van 1930 tot 1975 aan de Graafseweg in Nijmegen -ter hoogte van de Azaleastraat en de Derde van Hezewijkstraat- de parochiekerk van St. Thomas van Villanova. Parochie en kerk vormden in die periode het middelpunt van het kerkelijke en sociale leven van de Rozenbuurt, Wolfskuil en Willemskwartier. Gedurende deze gehele periodekende de kerk een woelig bestaan. Mede als gevolg van teruglopend kerkbezoek en permanente geldproblemen ging de kerk uiteindelijk in 1975 ten onder. De parochie, bediend door de paters augustijnen, vond veertien jaar later haar einde.

De auteur behandelt in dit boek de moeizame totstandkoming van de parochie, de permanente geldzorgen van het kerkbestuur, de conflicten met bisdom en ordebestuur van de augustijnen en het rijk geschakeerde verenigingsleven. In korte biografische schetsen beschrijft hij de karakters van de parochiepriesters. Het boek zal veel herkenning oproepen bij oud parochianen en (oud) buurtbewoners, maar wekt ook de interesse van hen die de Nijmeegse culturele geschiedenis een warm hart toedragen.

De schrijver, Frans Savelkouls, is in 1950 binnen de parochiegrenzen van St.Thomas van Villanova geboren. Zijn belangstelling voor geschiedenis in het algemeen en kerkgeschiedenis in het bijzonder, waren voor hem de belangrijkste drijfveren om de korte maar boeiende historie van St. Thomas van Villanova te onderzoeken en te beschrijven.Met deze publicatie levert hij een waardevolle bijdrage aan het vastleggen van de historie van het katholieke geloofsleven in het Nijmegen van de twintigste eeuw.