Altijd onrustig, Augustinus' zoektocht en spiritualiteit

Nico Beumer
Altijd onrustig. Augustinus' zoektocht en spiritualiteit / Nico Beumer, OSA

Altijd onrustig. Augustinus' zoektocht en spiritualiteit / Nico Beumer, OSA. -Eindhoven: Nederlandse Provincie OSA, juni 2014. Brochures Provincialaat; 21

Te bestellen via het provincialaat@augustijnen.nl € 3,50 exc. porto. 

 

De oorspronkelijke Spaanstalige versie van dit boekje was bedoeld voor kandidaten die interesse hadden in de opleiding en vorming tot het augustijnse gemeenschapsleven. Voor hen had Nico Beumer in zijn functie van novicenmeester uit het bestaande aanbod aan Spaanse teksten een aantal passages geselecteerd over de weg die Augustinus was gegaan.  Het geheel is bedoeld als een kennismaking met augustijnse spiritualiteit.

Wat dit boekje zo waardevol maakt is de eenvoud waarmee tot geloof komen en vanuit het geloof handelen is beschreven. Nico heeft een gedreven en doelgerichte stijl waarbij hij maar weinig woorden nodig heeft om de augustijnse spiritualiteit te concretiseren en toegankelijk te maken. Zo beschrijft hij de jonge Augustinus als een intellectueel die niet meer op zoek is naar een filosofisch systeem waarin alles klopt, maar naar een persoonlijke God. Toen Augustinus onder de vijgenboom Rom. 13,13-14 las, "betekende dat 'iemand' deze woorden tot hem sprak, gericht aan hem persoonlijk. Iemand miste hem. Die 'iemand' was Christus." Een echte ontmoeting werd het, en zo beschreven wordt het opnieuw een ontmoeting voor de lezer. 
Hoewel Augustinus zijn rust gevonden heeft in God, ervaart hij later dat "God geen rustig bezit is. ...  Telkens weer dien je de ontmoeting met Hem weer naar boven te halen.  Maar er zijn ook momenten van verwijdering, afwezigheid, lauwheid. Als je niet bereid bent om de liefde te heroveren met inspanning, zal de liefde langzaamaan sterven."

De 21 overwegingen nemen de lezer mee vanuit de bekering van Augustinus (nrs 1-4) via de Godservaring (5) naar de reis naar binnen, naar jezelf en naar God: een weliswaar smalle weg maar toch voor ieder begaanbaar en even noodzakelijk als ademhalen (6-12). Als je jezelf in God hebt ontmoet als nieuwe mens, ben je vrijer om anderen te ontmoeten. Je ontdekt samen op een nieuwe manier de wereld: vanuit de echte vrijheid, waarheid, waardigheid en liefde. Uitleg over vriendschap, broederlijk samenleven en de actualiteit van Augustinus' werkwijze sluiten hierbij aan (12-20). De laatste overweging stipt aan wat op het spel staat tijdens de jaren van ons sterfelijk bestaan: onze waardigheid, de zin van ons leven, de aarde en enorme problemen als uitbuiting, honger. Ieder van ons heeft de verantwoordelijkheid en de opdracht zich in te zetten voor en met anderen zonder het eigenbelang te zoeken. De lijn loopt van microkosmos naar macrokosmos.

 

Tekst: Ingrid van Neer-Bruggink, boekbespreking ook verschenen in Open Vensters 55 (2014), rondzendbrief Familia Augustiniana Nederland.