Netwerk

Lay Augustinians

augustijnse spiritualiteit wereldwijd

IVe Augustijnse lekencongres 2019 


Flyer met programma voor het lekencongres 2019 in SacrofanoIn 2019 werd van 19 tot 25 juni in Sacrofano bij Rome voor de vierde keer het Internationale Congres voor Lekenaugustijnen (Lay Augustinians) gehouden, de vorige keer was in 2012. Het is een bijzondere ervaring om zoveel mensen te ontmoeten die zich aangetrokken voelen tot Augustinus en de Orde der Augustijnen. Er waren maar liefst 17 verschillende nationaliteiten aanwezig. 

Het onderwerp was 'Sharing the Joy of the Gospel' en elke dag waren er conferenties over het onderwerp. Na de conferenties gingen we per taal (Spaans, Italiaans, Engels) uiteen in werkgroepen om hierover te praten. Centraal stond wat de bijdrage vanuit de lekenaugustijnen kan zijn aan een bezielde augustijnse spiritualiteit. Wat vinden wij belangrijk in de historie en spiritualiteit van de OSA? Op welke manieren kunnen de lekenaugustijnen een grotere verbondenheid met de OSA ervaren? Hoe zou de OSA invulling geven aan die verantwoordelijkheid? Lekenaugustijnen willen immers gevoed worden vanuit de augustijnse spiritualiteit en willen die ook doorgeven.
               De generaal, pater Alejandro Moral Antón, benadrukte dat vernieuwing en communicatieve vaardigheden belangrijk zijn om de spiritualiteit van St. Augustinus levend te houden en om elkaar te informeren. Hij sprak over durf, moed, educatie, positiviteit, dromen, verantwoordelijkheidsgevoel, toewijding, vreugde, liefde, authentiek zijn, nederigheid en gepassioneerd werken, in en voor de gemeenschap in goede communicatie met de augustijnen.

Er is veel gesproken over een website en een Facebookpagina speciaal voor en door lekenaugustijnen om het internationale contact met elkaar te vereenvoudigen. Inmiddels is er een besloten Fb-groep: Augustiniani Laici – Europa waarbij je je kunt aanmelden als lekenaugustijn.

Een bijzondere bijdrage gaf pater Andrés Niño over ‘spirituele oefeningen met St. Augustinus’. Deze oefeningen zijn een weg naar binnen, een zoeken naar God en een reiken naar God met behulp van zelfreflectie, discipline, toewijding en inzet. Het is een innerlijke pelgrimage, waarbij je bewuster word van jezelf en zo een spirituele groei doormaakt. Vervolgens gaat het om daarnaar te handelen, om de woorden of gedachten om te zetten in pastorale daden in dienstbaarheid voor het christelijk leven. De ‘spirituele oefeningen met St. Augustinus’ zijn gebaseerd op Augustinus' boek Belijdenissen, een boek waarvan Mary Boulding heeft gezegd dat we er nooit over uitgeschreven raken. 

Tijdens een conferentie lezing van Andrés Niño OSA 
afb. links: tijdens een conferentie
afb. rechts: lezing van Andrés Niño OSA

’s Ochtends begonnen we in de kapel in Sacrofano met de lauden en ’s avonds kwamen we bijeen voor de vespers. Zowel 's morgens als 's middags waren er plenaire sessies en workshops. Na het diner verzamelden we in de conferentiezaal en werden we verrast met presentaties van delegaties van verschillende landen. Er werd gedanst en er werd gesproken over de culturele achtergronden, de gebruiken en wat de bezigheden waren van de augustijnse groepen binnen de gemeenschappen. Er was regelmatig een eucharistieviering.

kapel van Sacrofano  S. Monicakapel in het gebouw van de Curia Generalizia OSA, Romee  
afb. links: kapel en omgeving in Sacrofano,
afb. rechts: S.Monicakapel in het gebouw van de Curia Generalizia OSA, Rome

Daarnaast hebben we uitstapjes gemaakt naar Cascia, Roccaporena en Rome. In Cascia hebben we een H. Mis bijgewoond in de Basilica Santa Rita. Onze priesters waren daarbij concelebranten. In Rome hebben we een H. Mis bijgewoond in de Sint-Pieter en hebben we het Istituto Patristico Augustinianum bezocht. Een bijzonder vriendelijke bibliothecaris heeft ons een rondleiding gegeven. 

Basilica Santa Rita in Cascia  Basilica Santa Rita, zijkapel met het lichaam van St.Rita St. Pieter in Rome: Mariëlle Vis, Helen, Luis Arana
afb.links: Basilica Santa Rita in Cascia
afb. rechts: Basilica S. Rita, zijkapel met lichaam van S. Rita
afb. rechts: St. Pieter in Rome met v.l.n.r.: Mariëlle Vis, Helen, Luis Arana

Het is een bijzondere reis geweest met speciale ontmoetingen. Mooie herinneringen met bijeenkomsten die aanzet geven tot het vieren van het geloof, vriendschap en toewijding. 

 

tekst: Mariëlle Vis.