Home

21 september  Een groot geneesheer

In de leerschool van het geduld
"Dit woord is betrouwbaar en volkomen geloofwaardig: Christus Jezus is in de wereld gekomen om zondaars te redden; en de eerste ben ik". De enige reden van de komst van Christus de Heer was deze: het redden van zondaars. Neem de ziekten weg, neem de wonden weg, en geen enkele geneeskunde heeft nog reden van bestaan. Als dus zo'n groot geneesheer uit de hemel is gekomen, dan is het omdat een zware zieke neerlag overal op aarde. Die zieke is het mensdom. "De Mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was". Het geheel toch was verloren gegaan, sinds één had gezondigd: waar het geheel aanwezig was, daar is het geheel verloren gegaan. Eén echter is gekomen die zonder zonde was, om allen te redden van de zonde. In hun hoogmoed echter waren zij allen ziek en wat betreurenswaardiger is, zij dachten dat ze gezond waren. De gevaarlijkste zieken zijn dan ook zij, bij wie de geest door de koorts in de war is gebracht. Zij lachen, terwijl de gezonden wenen. Want een waanzinnige lacht; maar hij is niet gezond. Overigens, iemand die gezond is van zinnen, weent om het lachen van een waanzinnige. Als gij nu eens iemand deze twee mogelijkheden voorlegt en gij stelt dan de vraag, wat van deze twee het beste is, lachen of wenen? dan kiest niemand wenen, maar ieder kiest lachen. Als gij dan verder verduidelijkt, welke personen gij bedoelt die er zo aan toe zijn, en gij doet dan met de personen er bij het voorstel: wat is het beste? als waanzinnige te lachen of gezond van geest, te wenen? dan verkiest iedereen het wenen gepaard met gezond verstand, boven het lachen gepaard met waanzin. Een gezonde geest is zoveel waard, dat men die verkiest zelfs gepaard met tranen. Zij nu die meenden gezond van geest te zijn, waren veel gevaarlijker en hopelozer ziek; en die ziekte, waardoor zij hun verstand hadden verloren, deed hen ook de geneesheer nog slaan. "Slaan" is te weinig gezegd; laat ik alles maar zeggen: zij sloegen Hem niet alleen, maar zij sloegen Hem zelfs dood. Maar toch was Hij, ook toen Hij werd gedood, geneesheer. Hij werd geslagen, maar toch genas Hij nog; Hij verdroeg geduldig de waanzinnige en Hij verliet de zieke niet, Hij werd gevangen genomen, Hij werd gebonden, Hij kreeg vuistslagen, Hij werd geslagen met een rietstok, Hij werd bespot en gehoond, en tenslotte werd Hij in verhoor genomen; daarna werd Hij veroordeeld, aan een kruis opgehangen en van alle kanten beschimpt; maar toch was Hij geneesheer.