Home

28 november  Onthouding
Conf.10,40

Al mijn hoop is gevestigd enkel en alleen op uw overgrote barmhartigheid. Geef wat Gij beveelt en beveel wat Gij wilt. Gij gebiedt ons onthouding. "Toen ik wist", zo zegt iemand, "dat niemand zich kan onthouden zo God het niet geeft, was reeds dit wijsheid: te weten van wie deze gave komt". De onthouding brengt onze krachten samen en herleidt ze tot de Ene, van wie wij ons tot het vele hebben laten gaan. Want te weinig heeft U lief degene die naast U iets liefheeft dat hij niet liefheeft om U. O Liefde die altijd brandt en nimmer uitdooft, Liefde, mijn God, doe mij ontvlammen! Gij beveelt onthouding: geef wat Gij beveelt en beveel wat Gij wilt.