Home

21 mei  Een nieuw Gebod
Carthago basilica maiorum 17-24 mei 418

"Wij hebben God lief omdat Hij ons het eerst heeft liefgehad". Wie zijn ze, die liefhebben? Wié hebben zij lief? Mensen hebben God lief, stervelingen, de Onsterfelijke, zondaren, de Gerechtige, broze wezens, de Onveranderlijke, het maaksel, de Maker. Wij hebben lief. Vanwaar dan voor ons dat voorrecht? "Omdat Hij ons het eerst heeft liefgehad." Ga eens na vanwaar het komt dat de mens God liefheeft; gij zult in het geheel geen andere reden vinden dan deze, dat God hem het eerst heeft liefgehad. Degene die wij liefhebben, heeft zich aan ons gegeven; Hij heeft ons het vermogen gegeven Hem lief te hebben. Welk is dan dat vermogen, dat ons God doet liefhebben? Luistert naar de duidelijke uitspraak van de apostel Paulus: "Gods liefde" zegt hij, "is uitgestort in ons hart". Vanwaar? Is het soms van ons uit? Neen. Vanwaar dan? "Door de Heilige Geest die ons werd geschonken. Laten wij, dank zij zo'n hoopvol getuigenis, God liefhebben door God. Ja, laten wij God liefhebben door God, omdat de heilige Geest God is. Wat zal ik nog meer zeggen? Laten wij God liefhebben door God. Zeker, ik heb gezegd: "Gods liefde is in ons hart uitgestort door de heilige Geest die ons werd geschonken", en daarom kunnen wij bijgevolg omdat de heilige Geest God is, God niet liefhebben dan door de heilige Geest, en dus God liefhebben door God. Dat volgt toch hieruit. Luistert echter met meer aandacht naar Johannes zelf: "God is liefde," zegt hij, "en wie in de liefde woont, woont in God en God is met hem." Het is te weinig gezegd: de liefde is uit God. Wie van ons zou durven zeggen wat hier wordt gezegd: "God is liefde? Dit zei iemand, die wist wat hij bezat.