Netwerk

Kerkelijke Assistentie

Kerken en gemeenschappen waar augustijnen regelmatig voorgaan

 

Sint Augustinus Oudegracht Utrecht  

 

 interieur van de Sint Augustinus te Utrecht 

Sint Augustinus
Oudegracht 69
3511AD Utrecht


Pastoraal Centrum Sint Martinusparochie Utrecht
Adres Centraal Secretariaat:
Adriaen van Ostadelaan 4
3583 AJ Utrecht
Tel: 030 – 254 6147 E-mail: secretariaat@katholiekutrecht.nl https://www.katholiekutrecht.nl/ Centrum

Al meer dan 160 jaar prijkt de Sint Augustinuskerk prominent aan de Oudegracht. In december 2023 na een lange restauratie weer geopend. Met de Sint Catharinakathedraal vormt de Augustinuskerk de Salvatorparochie. Gezamenlijk bieden zij een gevarieerd aanbod van catechese en geloofsverdieping. Medebroeders zijn benoemd of verlenen assistentie in de liturgie, bij persoonlijk pastoraat en bij de catechese in Utrecht en daarbuiten. 

 

website Sint Augustinus Oudegracht of
KatholiekUtrecht>Geloofsgemeenschappen

 

 

 website De Augustinus in Utrecht via KatholiekUtrecht.nl

 

Sint Augustinus Postjesweg Amsterdam

 

 Augustinus Postjesweg Amsterdam 

Interieur van de Augustinus aan de Postjesweg

Sint Augustinus 
Postjesweg 123
1057 DZ Amsterdam
tel. 020 618 3709
e-mail: destar-at-heiligedrieeenheid.nl

De huidige Augustinuskerk is als kerkzaal opgenomen in het multifunctionele centrum Nieuw Vredenburgh. Dit gebouw biedt woonruimte aan ouderen (verzorgingshuis) en faciliteiten voor de buurtbewoners (buurthuis). Ook het parochiële centrum is hier gehuisvest.

De Augustinuskerk is alleen te bereiken via de hoofdingang van Nieuw Vredenburgh. De kerk lijkt wellicht minder toegankelijk, maar juist doordat de receptie van Nieuw Vredenburgh toezicht heeft op de kerkruimte, kan de kerk overdag open zijn. U kunt even binnen komen om te bidden of een kaars op te steken.

Opvallend in de architectuur van de kerkzaal is dat het altaar op het laagste punt staat. De bouwpastoor van de kerk, pater J. Bodaar,OSA, had hiermee voor ogen dat het altaar niet boven de gemeenschap, maar midden in de gemeenschap moet staan.

Bij binnenkomst is het forse Cavaillé-Coll-orgel misschien het meest in het oog springende element. Dit orgel werd in 1881 aangeschaft voor De Star aan het Rusland in de binnenstad. Bij de bouw van de Augustinuskerk aan de Postjesweg in 1929-1931 is het orgel meeverhuisd en het kreeg ook weer een plaats in de huidige kerk. Ook enkele originele kerkbanken uit de oude statie van de binnenstad zijn hier aanwezig. En er is een fraaie afbeelding van Augustinus in glas en lood. Verder is er in de kerk een afbeelding van Maria, Moeder van Goede Raad, een afbeelding die van oudsher een bijzondere plaats heeft ingenomen bij de Augustijnen.

website Sint Augustinus Postjesweg Amsterdam 

Vieringen van de Sint Augustinus

zie overzicht Vieringen RK-Amsterdam West

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

website van de Augustinuskerk Postjesweg Amsterdam 

Parochie Lindenholt Nijmegen 

 

 Sint Agneskerk van parochie Lindenholt in Nijmegen 

Parochie Lindenholt
St. Agnetenweg 90
6545 AW NIJMEGEN
tel: (024) 377 77 78
e-mail: secretariaat-at-parochielindenholt.nl 

De oude Agneskapel in de wijk Lindenholt werd het middelpunt van de nieuwe Agneskerk, ingewijd in 1993. De kerk is niet alleen een gebouw, het is vooral een gemeenschap van mensen die van tijd tot tijd bij elkaar komen omwille van hun geloven. Dat 'geloven' herkennen ze in elkaar, en je kunt elkaar ook helpen om te geloven. Dat geloof kun je ook samen vieren. En zo bouw je samen als het ware een huis, een huis van geloof, 'waar mensen samenkomen en Gij ons wensen en dromen van vrede brandende houdt' (zoals de tekst op de steen onder de toren bij onze kerk zegt). Dat 'brandend houden' vraagt zorg, en die zorg vind je waar mensen daarvoor bij elkaar komen.

De geloofsgemeenschap die onze parochie is, kent daarom allerlei groepen: waar mensen samen praten, waar vieringen worden voorbereid, waar het vieren van de verschillende sacramenten - zoals doop, eerste communie, vormsel, ziekenzalving - worden voorbereid; koren die repeteren; groepen die zorg hebben voor elkaar.

Maar heel de gemeenschap heeft ook 'haar dag' om bijeen te komen. Die dag is de zondag. We hebben dan één viering, op zondagmorgen (10.00 uur).

Op de laatste zondag van de maand is er een viering met het kinderkoor 'de Linderakkertjes'. De jongeren hebben hun 'eigen' koor, Joli, ze zingen regelmatig en hebben soms een viering waarin zij hun aandeel leveren in de opzet.

website Sint Agnes - Parochie Lindenholt - Nijmegen 
vieringen zie Vieringen in de Agneskerk

 Sint Agneskerk Lindenholt Nijmegen

 Boskapel Nijmegen

 

Boskapel vanaf de Graafseweg 

Boskapel, vernieuwd interieur (2010)

Boskapel Nijmegen
Graafseweg 276
6532 ZV Nijmegen
tel. 024 377 6968
Halte/station: Graafseweg / Wolfkuilseweg

Deze voormalige kloosterkapel is nooit verbonden geweest aan een territoriale parochie en biedt als openbaar kerkgebouw plaats aan gelovigen uit de wijde omgeving. Er worden iedere zondag drie vieringen gehouden in de Boskapel: twee kerkdiensten door de CGKV en een eucharistie door de Boskapelgemeenschap (11.15 uur).

Het augustijns centrum de Boskapel is een geloofsgemeenschap waar mensen met een katholieke, protestantse of niet-kerkelijke achtergrond zich laten inspireren door de augustijnse spiritualiteit. Een spiritualiteit die uitnodigt om samen op weg te gaan naar God en ook aanmoedigt om daarbij nieuwe wegen te gaan. Wegen die we willen bewandelen in vrijheid en verbondenheid: vrij van de vernauwingen door het kerkelijk instituut en tegelijkertijd verbonden met de katholieke en augustijnse traditie.

De Boskapelgemeenschap is ontstaan rondom de kloosterkapel van de augustijnen aan de Graafseweg in Nijmegen. Omdat de impulsen van het tweede Vaticaans concilie voor de modernisering van de kerk goed aansloten bij de augustijnse spiritualiteit werd de Boskapel vanaf 1963 een van de officiële experimenteerplaatsen voor vernieuwde liturgie en eigentijdse geloofsbeleving. Sindsdien vinden mensen die een geloofsinvulling zoeken die bij deze tijd past hun weg naar de Boskapel.

Sinds de augustijnen in 2009 het klooster moesten sluiten zet de Boskapelgemeenschap deze traditie voort als Stichting Augustijns Centrum de Boskapel. Dit centrum werkt samen met Stadsklooster Mariken. 

website De Boskapel Nijmegen  of Stadsklooster Mariken

vieringen zie Stadsklooster Mariken > Vieringen

Logo van het Augustijns Centrum Boskapel Nijmegen

Boskapel en Stadsklooster Mariken

 

 

Geloofsgemeenschap Augustinus Eindhoven 

 Samenzijn in de refter van Glorieux na de zondagsviering

De Geloofsgemeenschap Augustinus Eindhoven startte op 4 september 2016 na de sluiting van de Paterskerk. De gemeenschap kerkt in de kapel van Glorieux aan de Geldropseweg te Eindhoven.

website  Augustinus-Eindhoven.nl

Vieringen iedere zondag om 9.30 uur.

 Geloofsgemeenschap Augustinus Eindhoven

Werkhofgemeenschap, Werkhoven

 

 Priory Gods Werkhof Werkhoven 

Interieur van de kapel Gods Werkhof

Conferentiecentrum Samaya 
Hollendewagenweg 20
3985 SG Werkhoven

De priorij "Gods Werkhof" is gebouwd voor de Monialen Augustinessen, de slotzusters die hier van 1960 tot eind jaren negentig woonden. Ten tijde van het tweede Vaticaans Concilie zette het klooster de deur naar de wereld open. Steeds meer mensen van allerlei herkomst kwamen naar de vieringen. Zij voelden zich er thuis, beleefden de stilte en inkeer en leverden hun bijdrage aan de vieringen. Hierdoor kregen de vieringen een oecumenisch karakter.

Inmiddels is het gebouw in gebruik als conferentiecentrum en kloosterhotel Samaya. Samaya wil samen met de stichting Gods Werkhof de spiritualiteit van de plek en de inspiratie van de Augustinessen levend houden.