Overdracht Archief

14 november 2014

Provinciaal Archief van de Nederlandse Augustijnen overgedragen 

 

Op 14 november 2014 ondertekenden de prior-provinciaal Paul Clement, OSA, en Kaj van Vliet, rijksarchivaris en afdelingshoofd Inspectie & Collectiebeheer van Het Utrechts Archief de overdracht.

Ondertekening van de stukken door Kaj van Vliet en Paul Clement, OSAOndertekening van de stukken door Kaj van Vliet en Paul Clement, OSA  

 

De inventaris behorende bij het Archief van de Nederlandse AugustijnenDe inventaris behorende bij het Archief van de Nederlandse Augustijnen 

 

Paul Clement, OSAPaul Clement, OSA

 

Martijn Schrama, OSAMartijn Schrama, OSA 

 

Joost van NeerJoost van Neer

De locatie was de refter en kapittelzaal van de voormalige Paulusabdij van de benedictijner monniken, nu het auditorium van Het Utrechts Archief. 'Deze bijeenkomst lijkt wel een bijzonder kapittel', aldus Kaj van Vliet. Om een kapittel te kunnen houden moeten de provinciaal en monniken aanwezig zijn, en dat was het geval, maar er waren ook vele buitenstaanders. Aan de overdracht was een traject van twee jaar voorafgegaan. Elk document is opnieuw verpakt in zuurvrijpapier, zuurvrije dozen, nadat alle paperclips en nietjes zorgvuldig waren verwijderd. In totaal is 80 meter archief verhuisd en voor consultatie beschikbaar gemaakt in de studiezaal van Het Utrechts Archief aan de Alexander Numankade. De beschrijvingen van de collectie zijn online doorzoekbaar in de archiefbank. Ook worden vele documenten gedigitaliseerd.  

'Ieder mens komt ooit zover dat hij het leven moet loslaten, zijn bezittingen, zijn gezondheid, degenen en datgene waarvoor hij geleefd heeft. Van al wat het leven van ons augustijnen omvat, is het topje verzameld in ons archief', sprak Paul Clement. 'Wij dragen het archief van de Nederlandse augustijnenprovincie in bruikleen over omdat we denken dat het hier beter kan worden bewaard en geraadpleegd dan bij ons. Het is een kostbare herinnering die we niet graag loslaten. We zijn zo trots op wat onze augustijnen in Nederland, Bolivia, Papua-Barat en Frankrijk hebben gedaan, dat we hopen dat iets van die rijkdom ook wordt gezien door mensen die het Rijksarchief gaan raadplegen.'  
 
Martijn Schrama, mediaevist, die zich zijn leven lang heeft ingezet voor het opsporen en interpreteren van augustijnse bronnen, gaf in zijn voordracht niet zonder humor een informatieve schets van de verschillende archivarissen die verantwoordelijk waren voor het augustijns archief en van hoe het zich onder hen ontwikkelde: de augustijnen Houben, Cyrillus Lindeman, Alberic de Meijer, Nico Beumer. Vervolgens werden er vijf topstukken uit de collectie getoond en besproken door Brian Heffernan die zijn onderzoek naar bijna 150 jaar geschiedenis van de Nederlandse augustijnen heeft afgerond en in 2015 zal publiceren. Een samenvatting van zijn onderzoek is zijn artikel Van Groote Vader tot inspiratiebron. De Nederlandse augustijnen en Augustinus sinds de negentiende eeuw, verschenen in de hieronder genoemde bundel. 

De publicatie die 's middag het licht zag, had een andere achtergrond. Joost van Neer bood na een laudatio de onlangs 70 geworden Martijn Schrama een bundel aan met daarin dertien opstellen: Verlangen naar geestelijke schoonheid, onder redactie van Brian Heffernan en Joost van Neer. De titel is ontleend aan het einde van de Regel van Augustinus. 

 

  Brian Heffernan en belangrijke archivalia van het archief van de Nederlandse Augustijnen  

 ↑ Brian Heffernan en belangrijke archivalia van het archief van de Nederlandse Augustijnen

 

Groepsfoto van de organisatoren

De organisatoren en de feesteling van deze dag: v.l.n.r.: Kaj van Vliet, Kees van Dooren, Paul Clement, Brian Heffernan, Joost van Neer, Martijn Schrama, Piet van Midden.

 

Het Provinciaal Archief van de Nederlandse Provincie van de Orde der Augustijnen (OSA) over 1895-2004 is in november 2014 grotendeels overgebracht naar Het Utrechts Archief.  

Het Utrechts ArchiefIn het Utrechts Archief is aanwezig: 
- archief van de Nederlandse Provincie (Provincialaat) OSA (1663) 1895-1994 (toegangsnr 1392-1, omvang 32 meter)
- archieven van de vestigingen van de Nederlandse Provincie OSA (1451) 1642-1993 92004) (toegangsnr 1392-2, omvang 25 m.)
- archivalia van de afzonderlijke leden van de Nederlandse Provincie OSA 1860-2012 (toegangsnr 1392-3, omvang 23 m.)

Top