Gemeenschappen

Manokwari

de Villanovaschool, een initiatief van de augustijnen

Onderwijs, de basis voor vooruitgang 

 

De Papoea's leven in de moeilijk toegankelijke binnenlanden van Papoea-Barat. Hoewel ze de oorspronkelijke bewoners van dit grote vruchtbare eiland zijn, vormen ze inmiddels een minderheid. Ze voelen zich achtergesteld bij de transmigranten en de moslims die de betere banen krijgen. Het is duidelijk dat de emancipatie van de Papoea's vraagt om veel betere scholing en vorming.  

Daarom hebben de augustijnen twee middelbare scholen gebouwd, met internaat, zodat jonge Papoea's ongeacht de reisafstand de lessen op school kunnen volgen. Na het Augustinianum in Sorong, opgericht door de augustijn Mgr Van Diepen, volgde in 2010 de Villanova in Susweni, bij Manokwari, opgericht door de augustijn Ton Tromp.

Indonesië Papua Barat - De vogelkop

De Villanovaschool, vernoemd naar Thomas van Villanova, is een Sekolah Menengah Atas (SMA): een algemene school die voorbereidt op de universiteit of hoger beroepsonderwijs. Er is een internaat voor meisjes, Asrama Puteri Rita en een internaat voor jongens, Asrama Putera Mendel

screenshots uit YouTubefilm Ton Tromp

YouTube film van pater Ton Tromp 
22 juni 2015   

http:/youtu.be/YNB3r8VR8C8

 

uit een brief van Ton Tromp, rector Villanovasekolah:

... Met Augustinus als Leraar in het hart doen we er alles aan om een gemeenschap op te bouwen binnen het docentenkorps en bijna 300 studenten, onder wie 200 kinderen die wonen in de internaten (meisjes en jongens). We willen deze Papoeajeugd die twee generaties geleden bij wijze van spreken nog leefde in de prehistorie, scholing en vorming geven die van hen een kritisch inwoner van Indonesia maken, zodat ze in staat zijn om hun eigen toekomst te bepalen, op economisch, sociaal, cultureel en politiek terrein.

Wie ons met belangstelling volgt kan zien hoe enthousiast de leerlingen en docenten, en ook de augustijnen en augustinessen die bij de internaten betrokken zijn, bezig zijn de wereld van de Papoea's door studie open te breken, hen weg te halen uit het isolement.

De nieuwe middelbare Villanovaschool bestaat nu bijna vijf jaar en telt driehonderd leerlingen, iets meer meisjes dan jongens. Driekwart van hen is autochtoon Papoea. De meeste kinderen komen uit alle windstreken van Papoea, vooral uit het diepe binnenland en uit minder draagkrachtige families. Velen zijn afhankelijk van een studiebeurs voor een bijdrage aan het school- en internaatsgeld, de aanschaf van schoolboeken, een schooluniform. Ook zijn er kosten voor medische hulp als men ziek is en worden er voorzieningen getroffen om een ticket aan te schaffen voor een bootreis als men na een jaar naar huis wil op vakantie. Er is verder altijd hulp nodig voor kantooruitrusting, de aanschaf van bibliotheekboeken en muziekinstrumenten, spullen voor de natuur- en scheikundelaboratoria, en het onderhoud van de gebouwen.

Wanneer één kind uit een familie de kans krijgt naar een middelbare school te gaan, heeft dat effect op de hele familie van hem/haar. Zo krijgen ze de kans volwaardig mee te doen aan een snel veranderende maatschappij.

Het blijft voor deze families altijd bijzonder dat er zomaar mensen zijn aan de andere kant van de wereld die hen niet kennen, nooit gezien hebben, en toch bereid zijn zich druk te maken over hun toekomst en daadwerkelijk 'om hen te geven'. Een wonder ...

Ton Tromp, OSA,
rector Villanovaschool,
Manokwari

bron: rondzendbrief januari 2015 van Ton Tromp (ingekort) 

 

Achtergrondinformatie zie o.a.:
* De Thomas a Villanovaschool in Susweni van Start / Paul Clement, OSA (Augustijns Forum, sept. 2011) 

* In het land van de Papoea's / Hans van Reisen (Augustijns Forum maart 2013)  

 

Als u wilt bijdragen aan de Villanovaschool: 

IBAN: NL 87 INGB 0000 86 65 07
BIC: INGBNL 2A
t.n.v. Missiebureau Augustijnen
o.v.v. augustijnse scholen Papua-Barat
Het missiebureau kent een ANBI-status  

De middelbare school 'Augustinus' in Sorong wordt tevens gesponsord door Stichting Augustinianum Sorong

Foto's: Hans van Reisen en Ton Tromp 

 

 top