Home

Welkom bij de Nederlandse Augustijnen

Augustinus leefde in een kloostergemeenschap die hij zelf stichtte en waarvoor hij een leefregel schreef. De Augustijnen volgen zijn voorbeeld en leven vanuit het christelijke ideaal waarmee Augustinus zijn Regel opent: eensgezind tezamen wonen, één van ziel en één van hart op weg naar God. Uit zijn leven en werken putten zij hun inspiratie.

Assistent-generaal Wilson bezoekt Nederland 


De augustijn Ian Wilson, assistent-generaal voor Noord-West-Europa van de augustijnenorde, nam een week de tijd om kennis te maken met het leven van de augustijnen in Nederland, en in het bijzonder in Utrecht. Hij was erg benieuwd hoe het beviel om als twee communiteiten in één huis te wonen: de ene van augustijnen en de andere van augustinessen. Daartoe had hij verschillende gesprekken, maar hij leefde en bad ook mee met de communiteit. Hij was toch wel verbaasd over de mogelijkheden die het wonen in het centrum van een drukke studentenstad bood. Wat betreft de drukte viel hij meteen met de neus in de boter. Op 1 juni was er een Pride-parade op de Oude Gracht, met heel veel harde muziek en heel veel mensen, vooral in het steegje waar het convent aan ligt. Hij ging ook in gesprek met de zusters augustinessen, zowel in huis aan de Jacobskerkhof als aan de Waterstraat. Pater Ian was onder de indruk van hun levenslust en hun vermogen om zich in het Engels uit te drukken. Hij was hoopvol voor de toekomst van religieus augustijns leven in Nederland.

 

 

 

Muzikale presentatie van de Belijdenissen 15 juni Utrecht  

 

In de Augustinuskerk op de Oudegracht 69 in Utrecht geeft Caspar Becx op zaterdag 15 juni een muzikale weergave van Augustinus' Belijdenisssen. In deze interactieve voorstelling wordt u een uur lang meegenomen op een muzikale reis door het leven van Augustinus, zoals hij die zelf heeft beschreven in zijn belijdenissen. Met persoonlijke songs door Caspar zelf begeleid op piano of saxofoon krijgt u een goed en sfeervol beeld van Augustinus' bekering. De voordracht wordt verzorgd door Pro Deo en de opbrengst gaat naar de caritas: het souterain van de Augustinuskerk wordt verbouwd om daar Eetpunt Tinus te realiseren: een gratis warme maaltijd voor wie dat thuis financieel niet lukt.
datum: zaterdag 15 juni, Augustinuskerk Utrecht 
aanmelding en betaling via QR-code op de poster, of zie link 
https://stichting-kerk-aan-de-gracht.weticket.io/hethuisvanmijnziel/shop/  

 

 

Bezoek van de generaal aan de NL provincie OSA

De prior generaal Alejandro Moral Antón en de assistent-generaal econoom Frans Klein bezochten onze Nederlandse Provincie OSA van 21 tot en met 23 april. In het jaar 2025 houdt de Nederlandse provincie als provincie op te bestaan: hoe gaat het dan verder? En hoe gaat het dan met de financiën? Daartoe was overleg met het Bestuur van de Provincie NL-OSA. Omdat het niet zo vaak voorkomt dat de generaal op bezoek komt, werden alle leden van de provincie uitgenodigd voor een gezamenlijke maaltijd. De generaal sprak bemoedigende woorden. Ook gaf hij aan dat de voorwaarden om nog provincie te blijven herzien zouden moeten worden, omdat wel meer oude provincies onder het huidig vereiste aantal leden raken. Ieder kreeg gelegenheid om zijn zegje te doen. Ondanks de vergevorderde leeftijd van het grootste deel van de provincie, werd hoopvol vooruit gekeken. De generaal nam in ieder geval de uitnodiging aan om een keer naar Utrecht te komen.

Bezoek prior generaal aan de Nederlandse augustijnen Gagelbosch Eindhoven   Groepsfoto Nederlandse augustijnen in Eindhoven bijeen, april 2024 
De Nederlandse augustijnen bijeen in Eindhoven voor het bezoek van de prior generaal Alejandro Moral Antón aan de Nederlandse Provincie OSA.

 

zaterdag 18 mei boekpresentatie Augustinuskerk Utrecht


Op zaterdagmiddag 18 mei 13.30 uur houdt Gabriël Quicke pr in de Augustinuskerk Utrecht een lezing, getiteld: De pelgrimerende kerk in de visie van Augustinus. 
Meer informatie bij www.kerkaandegracht.nl
dr. Gabriël Quicke presenteert dan ook zijn nieuwste boek: De taal van het hart. Over gebed en meditatie. De auteur is een onderhoudend spreker en zeer bekend met Augustinus die hij vaak in zijn boeken citeert. 

uit de inleiding van zijn nieuwe boek:
Toen aan mij de vraag werd gesteld een boek te schrijven over gebed en christelijke meditatie, kwam onmiddellijk de gedachte in mij op van de waarde van het bidden met het lichaam en de herontdekking van de taal van het hart. Enkele jaren geleden heb ik gedurende acht maanden op doktersadvies fysieke training gevolgd onder begeleiding van een coach in een fitnesscentrum in Rome. Daar leerde ik het belang van het in- en uitademen. Spontaan dacht ik aan het boeddhisme.
     De coach zelf bracht het in verband met de neerdalende en opstijgende beweging in de christelijke liturgie. We ontvangen Gods levensadem (inademen) en we wijden ons leven toe aan God (uitademen). Gebed en liturgie zijn geënt op die dubbele dynamiek. Bij de offergaven bidden wij: “Water en wijn worden één. Gij deelt ons menszijn en neemt ons op in uw goddelijk leven”. Water verwijst naar het menselijke en de wijn naar het goddelijke leven. Enerzijds is er de neerdalende beweging: God is afgedaald in ons aardse bestaan; het Woord van God is mens geworden. Anderzijds is er de opstijgende beweging: door Christus ontvangen wij de Heilige Geest en worden wij opgenomen in het goddelijke leven.
     De Dalai Lama heeft er herhaaldelijk op gewezen dat sommige christenen door zijn voordrachten over het boeddhisme dieper inzicht hebben gekregen in hun eigen religieuze traditie. Door zich te verdiepen in oosterse meditatievormen komt men in aanraking met de eigen traditie. Een herontdekken van het vroege christendom leert ons dat bidden niet alleen een cerebraal gebeuren is. Eigenlijk bidden we met al onze vermogens: niet alleen met ons verstand, maar ook met ons lichaam, onze geest en ons hart.
     
In dit boek staat de auteur stil bij de betekenis van het gebed en de christelijke meditatie, oase van rust en stilte. Verder beschrijft hij de vasten als de grote lenteschoonmaak voor lichaam en ziel, als het leren omgaan met onze eigen hartstochten. Aan de hand van het pelgrimslabyrint van Chartres evoceert de auteur de dynamiek van het pelgrimeren als een tocht naar het eigen hart. Op die manier kan dit boek een antwoord aanreiken aan het verlangen van de hedendaagse mens naar stilte, heling en harmonie.

Gabriel Quicke is priester van het bisdom Brugge. Sinds 2021 is hij Rector van de Koninklijke Belgische Kerk en Stichting Sint-Juliaan-der-Vlamingen en afgevaardigd beheerder van de Fondation Lambert Darchis Luik/Rome. Naast een lesopdracht zet hij zich in voor de christenen in het Midden-Oosten, en heel in het bijzonder voor de weeskinderen in Irak.

De taal van het hart. Over gebed en meditatie / Gabriël Quicke
Reeks: Studia Christiana ; vol. 5.  ISBN: 9789463715010
144 p.  € 24, -  klik hier voor de inhoudsopgave
alleen te bestellen bij: https://gompel-svacina.eu/product/de-taal-van-het-hart/ (nieuw venster)

 

De Augustinuskerk Utrecht weer open !


kruisbeeld boven het hoofdaltaar. Mariakapel van de AugustinuskerkDe Sint Augustinuskerk, sinds 1840 het centrale punt van Augustijns leven in de Domstad, was sinds 2016 gesloten. Stukken plafond lieten los en het was maar de vraag of er een kerkelijke toekomst was voor de kerk. Toch besloot het parochiebestuur van de Sint Martinusparochie waar de kerk onder valt, tot restauratie. Er kwam grote steun van zowel het rijk als de gemeente. Op 3 december 2023 kon men eindelijk weer kerken in de oude Sint Augustinus.

De oude kleuren van het hoogaltaar zijn weer teruggebracht. Was deze in het verleden voornamelijk wit, nu is het een schakering van oudroze, goud en wit. Er is licht aangebracht in het plafond en ook de Drie-eenheid hoog boven het priesterkoor komt mooi naar voren.

Een kerk restaureren is een ding, een kerk bevolken is iets anders. Medebroeder Martijn Schrama hield de parochiegemeenschap met vrijwilligers overeind door in een andere kerk op zaterdag te vieren. Nu er weer iedere dag vieringen zijn, moeten alle zeilen bijgezet worden om alles te laten draaien.

En ook de vraag: komen de mensen ook terug? Inmiddels hebben we de Goede Week gevierd en we kunnen met voldoening zeggen: de mensen weten de Sint Augustinuskerk aan de Oude Gracht te vinden. Iedere dag is er een eucharistieviering om 12 uur waar zo´n 25 mensen naar toe komen. Op zondag zingt of het koor of een cantor en dan zijn er ongeveer 80 mensen. De Paaswake werd door 120 mensen meegevierd en inmiddels zijn er ook weet 4 nieuwe acolieten erbij. De Sint Augustinuskerk heeft alle mogelijkheid om uit te groeien dan een nog betere plek dan ze al is om de Heer te ontmoeten. 

De Sint Augustinuskerk is ook de plek waar het hernieuwde Sint Augustinusconvent haar geestelijke bron heeft. De drie medebroeders Martijn Schrama, Jan van Dril en Gerben Zweers vieren er de eucharistie en zorgen er met de vrijwilligers voor dat de boel draait. Op Paasmorgen was er eindelijk ook gelegenheid om samen in concelebratie te vieren. Samen met drie zusters augustinessen vormen zij nu het kloppend hart van de spiritualiteit van Augustinus in Utrecht. Ze werken er aan om met initiatieven en activiteiten daar ook de vruchten ervan te plukken. 

Afbeelding: v.l.n.r: pater Martijn Schrama, pater Gerben Zweers, pater Jan van Dril OSA. Augustinuskerk, Oudegracht, Utrecht. 

 

 

Ontmoetingsdag FAN aterdag 25 november 2023 


Het bestuur van de Vereniging Familia Augustiniana Nederland u uit voor de ontmoeting- en inspiratiedag op zaterdag 25 november in het Provincialaat van de Orde der Augustijnen in Eindhoven.

Het thema van deze dag is:
WAARHEID, NEDERIGHEID EN GASTVRIJHEID:
AUGUSTIJNSE DEUGDEN VOOR HEDENDAAGSE UITDAGINGEN

PROF. DR. ANTHONY DUPONT
, onderzoekshoogleraar aan de faculteit Theologie en Religiewetenschappen in Leuven, belicht deze drie waarden vanuit de spiritualiteit van Augustinus. Hij zal daarna per thema met deskundigen en de deelnemers in gesprek gaan.

Augustinus van Hippo leefde in een tijd van diepe crisis vergelijkbaar met de uitdagingen van de moderne wereld. Daarom kunnen zijn reflecties over eerlijkheid, nederigheid en gastvrijheid ons vandaag de dag nog steeds inspireren.
Deze deugden hebben volgens Augustinus allen één oorsprong en doel: de onderlinge liefde. Tijdens deze inspiratiedag zullen we ontdekken hoe die drie Augustijnse kerndeugden als kompas kunnen dienen in de woelige wereld van vandaag de dag.

• WAARHEID lijkt vandaag niet meer in tel te zijn – wie het hardst roept, krijgt gelijk of er wordt (met opzet) fake nieuws verspreid. Precies omdat leugens onze wereld lijken te beheersen, betoogt journaliste Judi Ketteler in haar boek Would I Lie to You? dat eerlijkheid de kracht heeft om de wereld te veranderen. Augustinus is het hier roerend mee eens, want hij benadrukt immers dat alleen in eerlijkheid – dit wil zeggen door de waarheid te spreken en er consequent naar te leven – authenticiteit en geluk gevonden kunnen worden.

Ofschoon het concept  NEDERIGHEID op het eerste gezicht ouderwets lijkt, ligt hierin volgens Augustinus de kern van een authentiek en gelukkig leven, of anders geformuleerd het recept om trouw te zijn aan de kern van het eigen leven. Die intuïtie drukt hij uit met een mooie beeldspraak: "de meerkoet heeft zijn nest niet in de hoogte; niets is sterker en toch nederiger dan het nest van een meerkoet." De rust, stabiliteit en trouw waar onze wereld zo naar hunkert zijn volgens hem precies in die nederigheid te vinden.

•  Via eerlijkheid en nederigheid ontdekken we wie we waarlijk zijn, en die ontdekking leidt ons tot een waarachtige verhouding met onze medemens. Daarom is  GASTVRIJHEID  zo essentieel voor Augustinus. Martijn Schrama schrijft er het volgende over in zijn uiteenzetting over de Regel van Augustinus: "Het beoefenen van de gastvrijheid wordt niet beschouwd als een werk van barmhartigheid, maar vloeit voort uit de opvatting dat alle mensen op aarde onderweg zijn en aldus één grote gemeenschap vormen."

EERLIJKHEID, NEDERIGHEID, GASTVRIJHEID delen volgens Augustinus één oorsprong en één doel: de liefde. De naald van Augustinus’ kompas staat altijd gericht op deze liefde. Tijdens deze inspiratiedag zullen we ontdekken hoe die drie Augustijnse kerndeugden als kompas kunnen dienen in de woelige wereld van vandaag. In dit drieluik is er na elke sessie een groepsgesprek.  

Praktische informatie
datum:       
zaterdag 25 november 2023
adres:         
Provincialaat van de Augustijnen, Gagelboschplein 5, KN 5654 in Eindhoven
aanvang:      11.00 uur, ca 16.30 afsluiting met een drankje 
openbaar vervoer: vanaf Centraal Station met buslijn 15, 16, 18, 19 of 319
                       uitstappen bij Karel de Grotelaan / Gagelboschplein 
opgave:       
tm maandag 20 november bij: bestuur@familiaaugustiniana.nl 
prijs:          € 25, - per persoon (inclusief lunch en het drankje achteraf)
                  Wilt u dit bedrag a.u.b. vooraf overmaken op
rekeningnr: NL28 INGB 0003 1083 66
t.n.v.:          Vereniging FAN
vermelding: inspiratiedag 25 november 2023

Nieuwsbrief: u kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief van Familia Augustiniana Nederland door middel van een berichtje aan bestuur@familiaaugustiniana.nl  

 

kardinaal Robert Prevost OSA  

mgr. Robert Prevost OSAAartsbisschop (en oud-generaal) Robert Prevost OSA is op 30 september tot kardinaal gecreëerd. Verschillende leden van de Orde der Augustijnen waren hierbij aanwezig: de generaal Alejandro Moral Anton, de oud-generaal Miguel Angel Orcasitas, prior-provinciaal Anthony Pizzo van de provincie van Chigago, andere provinciaals, vele broeders en zusters van de OSA en natuurlijk zijn eigen familie. In de geschiedenis van de Orde der Augustijnen is hij de 15e kardinaal. 
 
Namens alle kardinalen sprak mgr. Prevost in zijn functie als prefect van het dicaterie van bisschoppen dat nederigheid fundamenteel is voor alle leerlingen van Christus. Paus Franciscus roept immers op tot nederigheid, vooral in het licht van de bisschoppensynode die dit weekend van start gaat. Prevost benadrukte dat "being a synodal Church that knows how to listen to everyone is the way not only to live the faith personally, but also to grow in true Christian brotherhood" en dat "the Church is fully such only when it truly listens, when it walks as the New People of God in its wonderful diversity, continually rediscovering its own baptismal call to contribute to the spread of the Gospel and the Kingdom of God." 

Bekijk hier de Livestream / Herhaling: 
https://www.youtube.com/watch?v=YDMs2onG9G0 
Lees het interview met kardinaal Prevost in Vaticaan Nieuws via deze link: 
https://www.vaticannews.va/en/vatican-city/news/2023-07/cardinal-designate-prevost-sees-new-role-as-way-walk-together.html 
een eerder interview met (toen nog) aartsbisschop Prevost: 
https://www.vaticannews.va/en/vatican-city/news/2023-05/archbishop-prevost-the-bishop-is-a-pastor-not-a-manager.html 

 

 

30 september: creatie tot kardinaal: mgr Robert Prevost OSA


 

Op 9 juli werd bekend dat paus Franciscus 21 nieuwe kardinalen zal benoemen. Ook mgr Robert Prevost, oud-generaal van de OSA, voormalig bisschop van Chiclayo in Peru en sinds april 2023 Prefect van het Dicasterie voor bisschoppen, zal op 30 september tot kardinaal worden gecreëerd. De prior-generaal en het bestuur van de OSA zijn dankbaar en feliciteren hun medebroeder met deze benoeming en wensen oprecht dat hij de Kerk mag blijven dienen in een geest van wijsheid en liefde. 

 

 

 

28 augustus: Sint Augustinusfeest

 

Op zaterdag 27 augustus wordt de H. Monica, de moeder van Augustinus herdacht, daags erna op 28 augustus haar zoon, de kerkvader Augustinus, bisschop van Hippo. De regelvolgers van Augustinus zoals de OSA, OAR, OAD, Reguliere Kanunniken, zingen dan wellicht het eeuwenoude Augustinusofficie dat in de 12de eeuw is ontstaan. Binnen deze ordes is 28 augustus een hoogfeest.
U kunt de verschillende plechtige eucharistievieringen op 28 augustus in de Basilica van de San Pietro in Ciel d'Oro volgen via https://www.basilicasanpietroincieldoro.com 
Voor een virtueel bezoek aan de basiliek waar de beenderen van St. Augustinus worden bewaard: http://basilicasanpietroincieldoro.com/visita-virtuale/
YouTube  : https://www.youtube.com@basilicasanpietroincieldor8393/featured
Facebook:  https://www.facebook.com/santagostinopavia/?locale=it_IT


De prior-generaal van de OSA, Alejandro Moral Antón, heeft in een brief de broeders, zusters en leken van de Augustijnse Familia gevraagd getuigenis af te leggen van een christelijk leven. Het inspireert om naar grote getuigen te kijken zoals de H. Monica en H. Augustinus. 'Hun bestaan heeft een grote menselijke, culturele en spirituele rijkdom laten zien die gebaseerd is op hun christelijke overtuiging.' 'Paus Benedictus', aldus de prior-generaal, 'wees erop dat Augustinus van Hippo met zijn leer aantoont hoe geloof en rede harmonieus samengaan om de mensen tot volledige kennis van de waarheid te brengen.'

 

 

in memoriam: Martien van den Nieuwenhuizen OSA

 

Martien van den Nieuwenhuizen OSA, Dinther, 26 juni 1932 - Eindhoven, 28 mei 2023
Martien was de 4e in een gezin van 9 kinderen. Liever dan zijn vader te helpen op de boerderij, zat hij een boek te lezen, en later luisterde hij ook naar klassieke muziek. In de Norbertijnenabdij van Heeswijk trok hij veel op met zijn neef Bart van de Ven, die later abt is geworden. Via een andere neef, broeder Pascalis, zette hij in 1953 de stap naar de Augustijinen. Hij deed zijn tijdelijke professie op 10 september 1954 en werd op 2 april 1960 priester gewijd. Daarna ging Theologie studeren in Leuven waar hij in 1964 promoveerde op de gedachten van Sören Kierkegaard. Die is bekend om zijn aanval op de Deense staatskerk. Dat heeft Martiens' kritische kijk op het 'instituut kerk' bepaald.

Als theoloog heeft hij vooral gewerkt in het onderwijs, eerst bij de theologische opleidingen in Eindhoven en Nijmegen, daarna aan de Katholieke Leergangen in Tilburg en Sittard. Hij switchte toen overigens van theologie naar filosofie, wat voor hem een verrijking betekende. In tegenstelling tot anderen in kerk en orde heeft Martien het proces van secularisatie, waardoor de georganiseerde godsdienst haar invloed op de samenleving verloor, positief gewaardeerd en beleefd. Hij vond het fijn als hij mensen kon bevrijden van de dwang van de Kerk-van-boven. Kerk-zijn gaat om een gebeuren, wij zijn er zelf in betrokken, 'wij zijn de Kerk'. Daar zat Martien vol van, en daar wilde hij het over hebben, tot op het eind van zijn leven.

 

in memoriam: Ton Tromp OSA  

Maandag 8 mei 2023, bereikte ons het bericht dat onze medebroeder Ton Tromp vanochtend vroeg (8 mei) is overleden. Hij was zaterdag 7 mei opgenomen in het ziekenhuis. De uitvaartdienst in Papua Barat wordt gehouden in Maripi, in de aula (Navis Hall) van de Villanovaschool, die gebouwd werd dankzij uw gaven, op woensdag 10 mei. Ton Tromp is in Maripi begraven.
Hieronder een link naar de livestream zijn van uitvaart:
(57) MISA REQUIEM RP. ANTON TROMP, OSA - YouTube<https://www.youtube.com/watch?v=NCahpLQZ0f8> 
en de begrafenis: (57) IBADAH PEMAKAMAN RP. ANTON TROMP, OSA - YouTube =
<https://www.youtube.com/watch?v=DFPyD59cemw


In Haarlem en Eindhoven zijn herdenkingsbijeenkomsten georganiseerd. 
Klik hier voor de tekst die Jan van Dril OSA uitsprak bij de herdenkingsdienst

 

 

in memoriam: Joop Smit OSA

 

Joop Smit OSA, geboren In Heemstede op 5juli 1939
in vrede overleden op 10 maart 2023 in Utrecht.

Augustijn, exegeet, docent, predikant en pelgrim.

Joop werd geboren binnen een groot gezin. Hij heeft zijn vader niet gekend, zijn moeder heeft als weduwe het loodgieterlelektriciensbedrijf en haar gezin gerund, waarvoor hij een grote bewondering had. Van huis uit met een religieuze antenne opgegroeid is hij eigenlijk min of meer toevallig via het gymnasium op het Triniteitslyceum in Haarlem bij de Augustijnen terecht gekomen. Joop is heel blij geweest met de augustijnse filosofische en theologische opleiding tot zijn priesterwijding. Vooral ook met de opdracht om aansluitend exegese te studeren in Nijmegen en Jeruzalem. Daarna was hij tot en met zijn pensioen actief als docent exegese Nieuwe Testament in Breda, Tilburg en Utrecht.

Joop benaderde de evangelisten en Paulus met open oog voor de diversiteit van de verschillende auteurs in hun visie op Jezus Christus. Dat is inspirerend voor oecumenische inzet en openheid voor zoekende gelovigen. Naast zijn wetenschappelijk werk was Joop in zijn exegetische publicaties vooral gericht op toegankelijkheid voor gewone mensen. Echt een leraar. Eigen inspiratie putte Joop ongetwijfeld uit zijn talloze pelgrimstochten, waarover hij in Jeruzalem, Rome, Santiago: Op weg met een pelgrim heeft verhaald. Zo hoopt hij ook
herinnerd te worden als augustijn, exegeet, docent, predikant en pelgrim... in die volgorde! 

De gedachtenisviering was vrijdag 17 maart in de Aloysiuskerk in Utrecht. Hij is begraven op het kloosterkerkhof Mariënhage in Eindhoven. 

 

recent verschenen: Feest vieren met Augustinus

 
Kerstmis, Pasen, Pinksteren. Ze geven aanleiding tot cadeaus, lekker eten of een dagje vrij. Steeds meer verliezen deze speciale momenten hun christelijke verbinding. Maar wat is de oorspronkelijke zin en betekenis van deze christelijke feesten? Een herbronning dringt zich op. De grote kerkvader Augustinus dient daarbij in dit boek als gids.

 Augustinus herinnert ons eraan dat deze feesten een meerwaarde bieden ver voorbij de grenzen van consumptie en vermaak. Zonder afbreuk te willen doen aan het belang van volkse culturele gewoontes en waarden als vriendschap en verbondenheid tijdens de kerstdagen, vertelt Kerstmis ons over de geboorte van Jezus Christus, het Woord van God dat mens is geworden, ter wille van ons heil. Pasen kunnen we niet begrijpen zonder de initiatieperiode van veertig dagen, de zogenaamde vastentijd en de hoopvolle getuigenis dat de Gekruisigde Christus verrezen is en leeft. Met het feest van Pinksteren ontvangen we de inspirerende kracht van de Heilige Geest, de bezieling van ons engagement. Ten slotte daagt de aandacht van Augustinus voor de martelaren ons uit om zelf te getuigen, niet alleen met woorden, maar vooral met ons leven en onze daden.

Feest vieren met Augustinus. Laat de liefde de wacht houden. – (Studia Christiana; 3) ISBN:  978 94 6371 432 7. - 146 blz. € 24  te bestellen bij   https://gompel-svacina.eu/product/feest-vieren-met-augustinus/
Download de flyer voor meer info


Gabriel Quicke is priester van het bisdom Brugge. Na zijn zending als Fidei donum priester naar Libanon werd hij stafmedewerker van de Pauselijke Raad ter bevordering van de Eenheid van de christenen, meer bepaald voor de oecumene in het Midden-Oosten. Nadien werd hij president van het Heilige Geestcollege en het Leo XIII-Seminarie en was hij verbonden aan de faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de KU Leuven. Sinds 2021 is hij Rector van de Koninklijke Belgische Kerk en Stichting Sint-Juliaan-der-Vlamingen en afgevaardigd beheerder van de Fondation Lambert Darchis Luik/Rome. Naast een lesopdracht zet hij zich in voor de christenen in het Midden-Oosten, en heel in het bijzonder voor de weeskinderen in Irak.
Gabriël Quicke heeft verschillende toegankelijk geschreven boeken gepubliceerd over Augustinus, zoals Zorg voor de ziel, Augustinus inspireert ; Als een arend herleeft mijn jeugd, over jong worden in Augustinus; God zegene en beware je ; The Spirituality of Saint Augustine, a Breath of Fresh Air for our Times.

Mgr. Robert Prevost benoemd tot
prefect dicasterie voor bisschoppen 

 
Op 30 januari benoemde paus Franciscus de huidige bisschop van Chiclayo in Peru en oud-generaal van de Orde, Robert Prevost, tot prefect van het Dicasterie voor Bisschoppen en voorzitter van de Pauselijke Commissie voor Latijns-Amerika. 
Mgr. Robert Prevost zal op 12 april 2023 worden geïnstalleerd. 
Met vreugde verwelkomde prior generaal Fr. Alejandro Moral Antón namens het Bestuur OSA deze benoeming. Hij feliciteerde mgr. Robert Prevost en verzekerde hem van de gemeenschappelijke gebeden van de Orde voor het welslagen van deze opdracht en dat Maria, in de Orde vereerd met de mooie titel Moeder van Goede Raad, hem zal begeleiden in zijn leven en de verantwoordelijkheden die hem nu worden toevertrouwd. De prior-generaal betuigde ook zijn unanieme dankbaarheid aan paus Franciscus voor het vertrouwen en deze getuigenis van achting, die de Orde beantwoordt met een hernieuwde toewijding aan de dienst van de Kerk. 
zie het Vaticaans Nieuwsbulletin

Laatste ontmoetingsdag Augustijns Instituut  

De laatste ontmoetingsdag op zaterdag 15 oktober 2022 werd een dag met een lach en een traan, maar ook een van 'oogst' om dagvoorzitter Gerard van Hoof OSA te citeren.

De drie medewerkers van het Augustijns Instituut, Joost van Neer, Ingrid van Neer-Bruggink en Hans van Reisen hielden ieder een 'laatste' lezing en spraken een dankwoord uit naar het Bestuur en de Augustijnen van de Nederlandse Provincie. Zij kregen de erepenning van de Nederlandse Provincie van de Orde der Augustijnen uitgereikt.

 

 

  

Restauratie St. Augustinus Utrecht 

Restauratiewerkzaamheden in de St. Augustinuskerk Utrecht zomer 2022Inmiddels is men met de herstelwerkzaamheden aan het stucwerk en het orgel van de St. Augustinus ver gevorderd. De kerk is nog gesloten voor publiek maar Irene Becx mocht het werk van nabij bekijken en maakte er een filmpje over. Zie https://www.youtube.com/watch?v=LuRe1kJDIyM 

 

 

 

Martin Davakan nieuwe provinciaal Belgische provincie OSA

Martin Davakan, provinciaal Belgische Provincie OSADe generaal overste van de augustijnen, Alejandro Moral Anton, heeft pater Martin Davakan benoemd tot provinciaal overste van de Belgische provincie van de orde. Martin Davakan werd in 1987 geboren in Bohicon in Benin. Hij liet zich pas op latere leeftijd dopen. In zijn zoektocht naar religieus leven kwam hij de Belgische augustijnen op het spoor die juist waren begonnen met een internationaal vormingstraject. In 2012 deed hij zijn tijdelijke geloften in Gent, waarna hij zijn studies vervolgde in Leuven. In 2016 werd hij in Abomey in Benin priester gewijd. Hij is een jaar meewerkend priester geweest in de parochiefederatie Heverlee. Na dit jaar vertrok hij naar Lome in Togo om daar samen met enkele andere augustijnen de nieuwe communiteit aldaar vorm te geven. Jonge kandidaten uit Togo en elders krijgen daar hun vorming.
Hij zal nu de leiding nemen van de provincie en op 7 juli 2022 zal een nieuw bestuur gevormd worden. De leden van de Belgische provincie zijn blij met zijn benoeming en hopen op een goede toekomst.


Onkruid vergaat wel. De actualiteit van Jezus' parabels / Joop Smit OSA


Onkruid vergaat wel. De actualiteit van Jezus' parabels / Joop Smit OSA 
BerneMedia, Halewijn: 2021. 96 p. pb. ISBN-EAN: 9789089724304 € 17,95 

De parabels van Jezus zijn kleurrijke, boeiende miniaturen. Ze zetten aan tot denken en prikkelen tot tegenspraak. De bedoeling ervan is om lezers de ogen te openen en met een andere blik naar zichzelf en de wereld om hen heen te laten kijken. In dit boek is aandacht voor de bijzondere manier waarop deze verhaaltjes worden verteld. Dat onthult hoe vreemd en verrassend ze zijn. Zo blijkt dat ze gangbare normen en waarden van kritische vraagtekens voorzien. Jezus' parabels zijn niet onschuldig. Van de lezer wordt steeds een oordeel gevraagd. Dit is geen boek om snel door te lezen. Tekst en uitleg willen de lezers opnieuw met de parabels in gesprek brengen. Daarbij heeft elk verhaaltje voldoende tijd en aandacht van de lezers nodig om zijn provocerende werk als parabel goed te kunnen doen. De verwachting is dat zij zo zullen ontdekken dat deze raadselachtige vertellingen ook vandaag de dag nog actueel en springlevend zijn, en het vermogen bezitten om lezers met uitdagende inzichten te confronteren. 

 

In navolging van Augustinus. Beschouwingen over God kennen en God beminnen
 

In navolging van Augustinus. God kennen en God beminnen / Martijn SchramaIn navolging van Augustinus. Beschouwingen over God kennen en God beminnen / Martijn Schrama OSA. Halewijn: 2021. 320 p. 

Dit boek biedt een historisch overzicht van de theologie van de Augustijnenschool. Vanaf de 13e eeuw zochten generaties Augustijnen in hun theologie naar een balans tussen leer en beleving. De Augustijnenschool benadrukte in navolging van Augustinus de innige en onlosmakelijk verbondenheid van God kennen en beminnen en de integratie van beide. De bundel focust op deze verbondenheid tussen denken en doen, van kennen en willen.

Meer informatie en inhoudsopgave 

 

 

Augustijns Historisch Instituut Leuven Augustinusdag 
Augustinus over eenheid: Verbondenheid in een verdeelde wereld
 


zaterdagmiddag 20 november vanaf 14.00 uur is de Augustinusdag gratis online te volgen via de link op de site van het Augustijns Historisch Instituut in Leuven.

Thema
 : Verbondenheid in een verdeelde wereld.
YouTubekanaal van het AHI Leuven: https://www.youtube.com/channel/UCK2NnGR7z1hfgySEiXcbz6w

Sprekers:
     14.00 uur: dr. Bernard Bruning OSA. Hij legt uit hoe Augustinus, met de hulp van Plato’s gedachtengoed en aan de hand van wat hij in de Bijbel leest, komt tot een begrip van wat eenheid betekent: de kerk, de kerkgemeenschap als lichaam waar Christus het hoofd van is. Eenheid in veelheid en veelheid in eenheid wordt zo inzichtelijk.
Zie https://www.youtube.com/watch?v=sgW9Z2gZ1OY 
     14.30 uur:  Bernard ten Hove is dominee in de Nederlandse Hervormde Kerk en doctoreerde recent in de theologie met zijn dissertatie 'Koren en kaf op de dorsvloer'. Hij heeft zich verdiept in Augustinus' denken over koren en kaf over wij en zij. Bernard verbindt dit met zijn eigen ervaringen in de protestantse kerk. 
Zie https://www.youtube.com/watch?v=7KP5lI_-1eg
     15:00 uur: Ilse van Gorp, adjunct bisschoppelijk gedelegeerde van de dienst zorgpastoraat van het bisdom Brugge. Zij maakt aan de hand van vijf stellingen duidelijk dat pastores in de zorg op vele vlakken precies die eenheid in verscheidenheid gestalte geven of proberen te bewerkstelligen. Ze heeft persoonlijk een sterke band met Augustinus.
Zie  https://youtu.be/Ai7hS1KbX8M,
      15.30 uur: Ingrid van Neer-Bruggink is verbonden aan het Augustijns Instituut in Utrecht en heeft zich onder meer verdiept in de Regel van Augustinus en legt ons uit hoe hij de eenheid in de verscheidenheid vormgeeft en hoe Augustinus daarmee ook ons in ons samenleven en samen werken met anderen inspireert.
Zie https://www.youtube.com/watch?v=It5CtTidvCQ 


13 november: Augustinus en de Orde der Augustijnen 

Op 13 november, de geboortedag van Augustinus, herdenkt de Orde der Augustijnen hun heiligen en bidt ook voor roepingen. Het instituut voor Augustijnse Spiritualiteit reikt bouwstenen aan voor een Speciale viering deze dag met als thema: Liefde en vriendschap.

  

  

Luis Marín de San Martín OSA, tweede secretaris Bisschoppensynode

p. Luis Marín de San Martín OSA De prior-generaal p. Alejandro Moral Antón kondigt met vreugde aan dat paus Franciscus heeft benoemd
p. Luis Marín de San Martín OSA, titulair bisschop van Suliana (Tunesië), als tweede secretaris van de Bisschoppensynode.
 
Het nieuws van de benoeming werd zaterdag 6 februari 2021, om 12.00 uur Italiaanse tijd gepubliceerd in het officiële bulletin van de Heilige Stoel. Pater Luis Marín, afkomstig uit Madrid (Spanje) en verbonden aan de Spaanse provincie San Juan de Sahagún, is momenteel werkzaam in de Orde der Augustijnen als assistent-generaal, als algemeen archivaris en als voorzitter van het Augustijns Instituut voor Spiritualiteit. 

De prior-generaal feliciteert p. Luis namens de Augustijnse broeders en zusters en en wenst hem het allerbeste toe bij het uitvoeren van zijn taak. Tevens bedankt hij hem voor de brede inzet en het grote enthousiasme waarmee hij zich voor de Orde inzet. De prior-generaal zegt hem toe hem te ondersteunen in zijn gebed, opdat hij zijn nieuwe taak met toewijding kan vervullen, onder het toeziend oog van Maria, Moeder van Goede Raad, en onder de bescherming van onze heiligen.

P. Alejandro Moral Antón betuigt paus Franciscus zijn dank voor deze eervolle taak die past bij de Orde der Augustijnen om de Kerk te dienen.

Rome, door de Generale Curie van de Orde, 6 februari 2021
bron:  https://www.facebook.com/AugustinianOrder 


 

 

2 februari Dag van het Godgewijde leven  


Op 2 februari is het Feest van de presentatie van de Heer in de tempel: Jezus wordt opgedragen aan de Heer. Op deze dag vernieuwen ook de religieuzen hun toewijding aan de Heer. 
De prior-generaal Alejandro Moral Antón hield een lezing. 
De tekst staat als brief op de site van het I.S.A. - Instituut voor Augustijnse Spiritualiteit

 

Sant'Agostino in Campo Marzio: unieke fresco's gerestaureerd 

 
De kerk wordt bezocht vanwege de kunstwerken van Raphael, Pinturicchio en Caravaggio. Het was de afgelopen jaren nogal donker door de restauratie aan de fresco's van de galerij en het plafond. Nu schitteren de kleurrijke scènes uit de Bijbel je tegemoet. Zie een kort  filmpje van de Italiaanse augustijnen op
https://www.agostiniani.it/il-restauro-degli-affreschi-in-santagostino-a-roma/ 

 

 

 

Mgr. Robert Prevost OSA (oud-generaal OSA)
benoemd tot lid van de Congregatie voor Bisschoppen 
 

p. Robert Prevost OSA, bisschop van ChiclayoLuis Marín de San Martín OSA, lid van het Generaal Bestuur OSA deelt mee dat op 21 november paus Franciscus mgr. Robert Prevost OSA heeft benoemd tot lid van de Congregatie voor Bisschoppen. Mgr Prevost is momenteel bisschop van Chiclayo (Peru) en apostolisch administrateur van Callao. Hij is tevens lid van de Congregatie voor de Clerus. Deze functies blijft hij aanhouden.

De bevoegdheden van de Congregatie voor Bisschoppen zijn: de benoeming van bisschoppen, de oprichting en zorg voor particuliere kerken, de Ad-liminabezoeken aan het bisdom, de organisatie van bepaalde concilies, de samenstelling van de bisschoppenconferenties, bevoegdheden met betrekking tot persoonlijke prelaturen. 

 

 

nieuwe website van het Generalaat van de OSAnieuwe website OSA  


Neem een kijkje op https://www.theaugustinians.com/ 

 

  

'Belijd de Heer, want Hij is goed' 

Psalmvers 117 (118),2 zoals door Augustinus gelezen:
Belijd de Heer, want Hij is goed.
Zijn barmhartigheid duurt eeuwig.

[2] … Er bestaat geen enkele reden om eraan te twijfelen dat er in Gods heilige Schrift niet alleen sprake is van God onze zon­den belijden, maar ook van God onze lof belijden. Wat is er daarom passender in deze psalm, wan­neer wij halleluja zingen (wat ‘prijs de Heer’ be­te­kent), en wanneer wij begrijpen dat wij iets moeten doen, als wij horen: Belijd de Heer... Wat is er daar­om pas­sen­der dan dat wij de Heer prijzen?
De lof aan God valt niet beknopter ­uit te druk­ken dan in ‘Hij is goed’. Ik zie niet in wat er grootser zou kun­­nen zijn dan goed zijn. Want goed zijn is zo kenmerkend voor God dat de Zoon van God antwoordde, toen iemand Hem aansprak met Goe­­de Meester –  dat moet natuurlijk iemand zijn geweest die wel zag dat Hij mens was, maar niet begreep dat Hij ook God was – dat de Zoon van God toen ant­woordde: 'Waarom zegt u van Mij dat Ik goed ben? Alleen God is goed.' (Mt, 19, 16-17) Wat zegt Hij daarmee anders dan: Als u Mij goed wilt noe­men, besef dan dat Ik ook God ben?

Maar het volk zou - zo luidde de verkon­di­ging - in de toekomst worden bevrijd, van iedere inspanning, van de gevan­gen­schap van het verblijf in den vreemde en van iedere omgang met on­gerechtigen. En dat zou dan gebeuren door de ge­na­de van God, die niet alleen kwaad met kwaad vergeldt, maar ook kwaad met goed. Daarom wordt er vol­komen terecht bij gezegd dat zijn barmhartigheid eeuwig duurt.

Augustinus, Uitweiding over psalm 117 (118),2 in: Over de psalmen. Uitweidingen 110-117 [Enarrationes in Psalmos] / Aurelius Augustinus; ingeleid, vertaald en van aantekeningen voorzien door Joost van Neer, Martijn Schrama O.S.A. en Anke Tigchelaar. Eindhoven: Damon, Utrecht: Augustijns Instituut: september 2020.- 144 p.; hardback met leeslint; € 24,90  

 


prior-generaal Alejandro Moral AntónEen meer menselijk en gemeenschappelijk leven  
Brief van de prior-generaal 26 mei 2020


In zijn brief van 26 mei 2020 schrijft de prior-generaal Alejandro Moral Antón OSA dat broederlijke eenheid noodzaak is nu de sociale en economische gevolgen van de Covid-19 pandemie zichtbaar worden. 'Alleen verenigd kunnen we nieuwe onvoorstelbare horizonten openen, hoop scheppen die bijna verloren was en nieuwe doelen bereiken.' 
'Goedheid is een bezit dat zich ruimer verspreidt naarmate degenen die het delen meer in onverdeelde liefde verenigd zijn. Iemand die dit bezit niet wil delen, zal het helemaal niet hebben. Maar je zult je bezit in ruimere mate terugvinden, wanneer je je deelgenoot daarin in ruimere mate kunt  liefhebben.' (Augustinus, Civitate Dei, 15,5) 

'De wereld om ons heen is veranderd en deze realiteit vraagt ons om gepast, consistent en verantwoord te reageren.' Het generalaat streeft naar een eenvoudiger onderlinge communicatie binnen de Orde. Vanuit christelijke en augustijnse perspectieven heeft het Institute of Augstinian Spirituality hiervoor een document opgesteld, zie A Time for Hope

 

Augustine Documentary


Documentaire over Augustinus' bekering   Documentaire over Augustinus

Op Youtube staat een informatieve Engels gesproken documentaire over Augustinus: over zijn lange weg naar zijn bekering en doop. Het verhaal volgt trouw de Belijdenissen die regelmatig worden geciteerd. De laatste 5 minuten (!) van deze 57 minuten durende documentaire worden besteed aan de kerk- en geloofsopbouw van Augustinus in Noord-Afrika en de politieke instabiele situatie na de val van Rome in 410. De film is in 2015 opgenomen en wordt gepresenteerd door Mike Aquilina. Er is veel werk gemaakt van het beeldmateriaal dat bestaat uit bekende fresco’s, schilderijen, speciaal hiervoor (?) gemaakt penseeltekeningen, opnames op historische locaties in Milaan, Ostia, Carthago.
Een productie van Herald Entertainment in opdracht van het Christian History Institute. 

  

 

Cookiebeleid

Op deze website worden alleen de noodzakelijke cookies verzameld om de website te laten functioneren. Onze internetpagina’s bevatten links naar andere websites.De Nederlandse Provincie van de Orde der Augustijnen is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van de websites die niet onder ons beheer vallen.

top