Home

Welkom bij de Nederlandse Augustijnen

Augustinus leefde in een kloostergemeenschap die hij zelf stichtte en waarvoor hij een leefregel schreef. De Augustijnen volgen zijn voorbeeld en leven vanuit het christelijke ideaal waarmee Augustinus zijn Regel opent: eensgezind tezamen wonen, één van ziel en één van hart op weg naar God. Uit zijn leven en werken putten zij hun inspiratie.

Het Onzevader. Op zoek naar oorsprong en betekenis van Jezus' gebed / Joop SmitRecent verschenen: Het Onzevader
Op zoek naar oorsprong en betekenis van Jezus' gebed


De woorden staan in je geheugen gegrift. Moeiteloos bid je het Onzevader mee. Maar vroeg of laat tasten veranderingen in de vertaling van het Onzevader ook de versie aan die je zelf paraat hebt. Dan stokt het bidden en vraag je jezelf verbaasd af: Wat bid ik eigenlijk als ik het Onzevader bid? 
De vertrouwde tekst blijkt bij nader inzien vreemd en onbekend. Dat is even schrikken, maar die schrik is tegelijk de prikkel om naar de betekenis van dit gebed op zoek te gaan. De toelichtingen van de auteur zijn het resultaat van de zoektocht die hij heeft ondernomen. Joop Smit wil dat graag delen met mensen die de routine willen doorbreken en zich uitgedaagd voelen door de vraag: Wat bidden we eigenlijk als we het Onzevader bidden?

Joop Smit osa doceerde van 1981 tot 2004 Nieuwe Testament aan de Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht. Daarna schreef hij vier boeken over de vier evangeliën, gevolgd door Wat Paulus bezielde. Een staalkaart van zijn brieven (2017).

Veertigdagentijd


Vasten en bidden doet het hele lichaam van Christus over de hele wereld verspreid. Want de kerk roept, hier ver in den vreemde, waar versombering heerst in haar hart. Zij roept vanuit de vier windstreken, die in de Schrift ook herhaaldelijk worden genoemd: het oosten, het westen, het noorden en het zuiden.  Naar alle vier worden de tien geboden van de wet afgekondigd: we hoeven die nu niet meer om de letter alleen te vrezen, we kunnen ze vervullen door de genade van de liefde. Wanneer wij dan tien met vier vermenigvuldigen, is de uitkomst toch veertig?
      Veertig dagen heeft Mozes, de brenger van de wet, gevast.  Veertig dagen heeft Elia, de profeet bij uitstek, gevast.  Veertig dagen heeft ook de Heer zelf gevast, gesteund door het getuigenis van de wet en de profeten.  Daarom liet Hij zich met deze twee op de berg zien. Kom, laten wij vasten. Maar wij kunnen het vasten niet zo langdurig volhouden; laten we tenminste doen wat we kunnen. Laat Christus die hongerlijdt, krijgen, wat de christen die vast, minder krijgt. Denk toch vooral aan de armen. Berg in de hemelse schatkamer op wat u zichzelf ontzegt door soberder te leven. Laat er ook in een zachtmoedige en nederige geest een barmhartige bereidheid tot vergeven zijn. Vraag vergiffenis als u onrecht heeft gedaan, schenk vergiffenis als u onrecht heeft geleden. 
       Uit: Augustinus, preek 210 (ingekort) in: Als licht in het hart, p. 67>

 

Augustijns Forum 2019-01

 

Augustijns Forum 2019-01 (maart)
Het brood dat verkwikt 

 

'Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.' Van deze bron kreeg de heilige Maria, hongerig gezeten aan de voeten van de Heer, een paar kruimels. Wat zij at, was gerechtigheid, waarheid. Zij knapte ervan op, en wat zij tot zich nam werd niet minder. Het is een gewaagde uitspraak, maar toch: zij at Hem naar wie zij zat te luisteren. Hij werd gegeten omdat Hij het brood was. Hij zei: 'Ik ben het brood dat uit de hemel is neergedaald.' Dat is het brood dat verkwikt en niet minder wordt.
  
         Uit: Augustinus, Geloof is het begin, preek 179,5 (ingekort)


In dit nummer bijdragen van de Augustijnen uit Ierland, na 84 jaar statuten voor de zusters Augustinessen van Sint Monica, twee boekrecensies en een terugblik op twee augustijnse studiecentra, Kort & Bondig met foto's en nieuws. Voor de inhoud zie Augustijns Forum

 

 in memoriam Brian Lowery

 
Op vrijdag 23 februari 2019 is Brian Lowery na een langdurig verblijf in het ziekenhuis Villa del Rosario in Rome aan hartfalen overleden. Zijn begrafenis vond plaats op maandag 25 februari in San Gimignano. De herdenkingsmis voor Brian Lowery wordt gehouden op zaterdag 9 maart 11.00 in de Thomas van Villanovakerk op de campus van de Villanova University. 

Brian Lowery behoorde tot de provincie Thomas van Villanova in Philadelphia. Hij is geboren op 24 oktober 1941 in Philadelphia en legde zijn tijdelijke geloften af in september 1961. Dat jaar begon hij aan de studie filosofie aan de Villanova University. Daarna studeerde hij van 1956-1968 aan het Patristisch Instituut Augustinianum en specialiseerde zich in het Oosters Christendom aan het Pontificio Istituto 'Orientale' in Rome waar hij in 1985 promoveerde. In 1972 keerde hij terug naar de Verenigde Staten, waar hij doceerde aan het Merrimack College North Andover, MA. In 1979 ging hij weer naar Rome en werd prior van het Collegio Santa Monica. In 1989 werd hij gekozen tot assistent-generaal. Na deze periode vestigde hij zich in 1995 in San Gimignano waar hij het klooster veranderde in een huis van gastvrijheid en retraite. Zijn retraites baseerde hij op augustijnse thema's, in het bijzonder op de Confessiones van Augustinus.

 

Nieuwsbrief van Ton Tromp, dec. 2018

 
De rapporten in Susweni en Maripi zijn uitgedeeld, leerlingen van het internaat gaan een weekje naar huis. Hoe staat het met de bouw van de scholen? Hoe leven de leerlingen op het internaat, wat eten ze, wat doen ze in hun vrije tijd? En bijna alle leerlingen hebben een mobieltje! In de stad klinkt het al als oudjaar... lees verder 

 

Florarium Temporum opnieuw beschikbaar


Het Florarium Temporum is de oudste en belangrijkste in Nederland vervaardigde bron van de laat-middeleeuwse geschiedenis van de Lage Landen. In het middeleeuwse klooster Mariënhage schreef Nicolaas Clopper zijn onbekend gebleven wereldgeschiedenis 'Florarium Temporum' vanaf de schepping van de aarde tot 1472. En daar in de Bibliotheek Augustijns Instituut heeft classicus Willem Erven in tien jaar tijd met stug doorwerken de Latijnse tekst opnieuw toegankelijk gemaakt en de hoogtepunten vertaald. De Rotary Soeterbeeck met als initiatiefnemer Nico Pijls, heeft de afgelopen jaren het project financieel gesteund dat de Augustijnen faciliteerden. Op 17 november resulteerde dit werk in een 'nieuw' Florarium. Dit boek biedt informatie over Brabant in de middeleeuwen, het kloosterleven, de historie en archeologische opgravingen van Mariënhage, de boekproductie en Nicolaas Clopper. Met artikelen van o.a. Nico Arts, Jan Burgers, Michiel Verweij. 

'Florarium Temporum (Bloemhof der tijden) Een laatmiddeleeuwse wereldkroniek door Nicolaas Clopper, geschreven in het Klooster Mariënhage bij Eindhoven ' / editie en vertaling Willem Erven; inleiding en redactie Nico Arts, Nico Pijls en Lauran Toorians. € 29,- met USB-stick

 

Een middeleeuwse muur van 600 jaar ! 

De middeleeuwse muur blijft zichtbaar als dit pand tot hotel en congrescentrum is verbouwd DomusDELA aan de Kanaalstraat: het voormalige schoolgebouw wordt hotel en congrescentrum 
De middeleeuwse kerkmuur die uit het zicht verdween bij de uitbreiding van de school in 1916, is weer te zien. De DELA, die de panden aan de Kanaalstraat en de Dommel tot hotel en congrescentrum verbouwt, past het ontwerp aan, zodat de oude muur en daarmee de geschiedenis van Eindhoven in het zicht blijft.
Een gravure ui 1738 met de ruïne van de middeleeuwse kerk van Mariënhage  Foto uit 1916 bij de start van de uitbreiding van het Gymnasium Augustinianum aan de Kanaalstraat. De middeleeuwse kerkmuur wordt opgenomen in het gebouw.
 
De kanunniken bouwden in 1420 aan de zuidkant van hun klooster een grote kerk. In 1581 tijdens het beleg van Eindhoven, worden het klooster en de kerk grotendeels verwoest. De oostvleugel aan de kant van de Dommel werd in 1628 herbouwd (kijk maar naar de muurankers), de kerk niet. De muur die resteerde werd eeuwen later opgenomen in de 'sigarenkist' bij de uitbreiding van het gymnasium Augustinianum. Deze muur dateert uit dezelfde periode als de middeleeuwse muur met de gotische glas-in-loodramen in de binnentuin van het kloostercomplex. 
 

Brieven van de generaal Alejandro Moral Antón o.s.a.
website http://isa.augustinians.net/en/news/the-order/265-messagio-del-priore-generale-agli-agustiniani-giovani-message-from-the-prior-general-to-young-augustinians-mensaje-del-prior-general-a-los-agustinos-jovenesWereldjongerendag en
Augustinian Youth Encounter 

Panama januari 2019 


Met de Augustinian Youth Encounter en de World Youth Day in het vooruitzicht, beide in Panama in januari 2019, schreef de prior generaal Alejandro Moral Antón twee brieven, aan de jongeren en aan de jonge augustijnen waarin hij hun aanspoort zich in te zetten voor een nieuwe wereld. 

pdf van de brief aan de jongeren 
pdf van de brief aan de jonge augustijnen 
brieven te vinden op http://isa.augustinians.net > news 

 

Wat Paulus bezielde. Een staalkaart van zijn brieven. Joop Smit


Wat Paulus bezielde, een staalkaart van zijn brieven 

 

Exegeet Joop Smit belicht in zijn nieuwe boek de figuur van de apostel Paulus. Hij neemt de lezer mee op een ontdekkingsreis in de brieven van Paulus. Gaandeweg gaat Paulus' persoonlijkheid steeds meer boeien. Trouw aan zijn volk, de Joden, en ook trouw aan de andere volken, die hij op zijn reizen ontmoette, heeft hij er alles aan gedaan om deze twee groepen met elkaar te verbinden in Christus. Met meer vijanden dan vrienden was en is hij een omstreden figuur. 
Lees verder bij Wat Paulus bezielde 

 

 

Cookiebeleid

Op deze website worden alleen de noodzakelijke cookies verzameld om de website te laten functioneren. Onze internetpagina’s bevatten links naar andere websites.De Nederlandse Provincie van de Orde der Augustijnen is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van de websites die niet onder ons beheer vallen.

top